Nyelv és Agy Kutatócsoport

A kutatócsoport célja a nyelv és a nyelvi jelentésalkotás agyi feldolgozásának alaposabb megértése idegtudományi módszerekkel (EEG), két, egymást kiegészítő irányból. Egyrészt a metaforikus jelentés neurális folyamatainak alaposabb megértésén keresztül, ami a képletes nyelven túl az elvont, kontextus függő, indirekt nyelvi rétegek megértési mechanizmusaiba is bepillantást nyújthat. Sokszor a szó szerintinek tekintett nyelvet is valójában következtetéseken keresztül, tágabb társas és kommunikációs  kontextusban értelmezzük. Ide kapcsolódik a másik megközelítés, amelyben a nyelvi jelentésalkotás társas vonatkozásainak kisgyermekkori kibontakozását tanulmányozzuk. Hogyan használják a babák tudatelméleti képességeiket (azt, hogy másoknak saját gondolatainktól független gondolatokat, tudatot tulajdonítunk) arra, hogy a kommunikációs partnerek által szándékolt jelentést kikövetkeztessék? Vagyis hogyan születik meg a fejünkben éppen az a nyelvi jelentés, amilyen értelemben a másik fél az adott szót érteni – és velünk megértetni – kívánta?


Vezetés

Forgács Bálint kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5610
Szoba: 310
E-mail: forgacs.balint@ppk.elte.hu

Tagok

Berkes Nóra kutatócsoport tag, hallgató
Ilyés Alex kutatócsoport tag, PhD hallgató
Munding Márton kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Szoba: 503
E-mail: munding.marton@ppk.elte.hu
Peer Nicole Hanna kutatócsoport tag, hallgató
Magyari Lilla külső tag