Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet

Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 47-49. IT Campus F épület, 3. em.
Telefon: +(36-30) 417-9946;+(36-30) 120-2167
E-mail: esi@ppk.elte.hu
Honlap: https://esi.ppk.elte.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/elteppkesi

Az intézetigazgatói feladatokat átmenetileg Zsolnai Anikó dékán látja el.


Vezetés

Gősi Zsuzsanna intézetigazgató-helyettes, habilitált egyetemi docens

Munkatársak

Béki Barbara intézeti ügyintéző
Telefon/Mellék: + (36-30) 120-2167
Szoba: Titkárság
E-mail: beki.barbara@ppk.elte.hu
Körösligeti Zsuzsanna intézeti ügyintéző
Telefon/Mellék: + (36-30) 417-9946
Szoba: Titkárság
E-mail: korosligeti.zsuzsa@ppk.elte.hu
Gál Vera laborasszisztens
Suhaj Csilla laborasszisztens

Oktatók, kutatók

Bárdos György professor emeritus
Béki Piroska egyetemi adjunktus
Beszkid Attila testnevelő tanár
Boros Szilvia habilitált egyetemi docens
Szoba: igazgatói iroda
E-mail: boros.szilvia@ppk.elte.hu
Bukta Zsuzsanna egyetemi adjunktus
Cseh Gábor testnevelő tanár
Dibusz István testnevelő tanár
Szabó Attila egyetemi tanár
Elek József testnevelő tanár
Ferentzi Eszter egyetemi adjunktus
Karsai István tudományos főmunkatárs
Kézsmárki Éva Mónika tudományos segédmunkatárs
Koncz Ádám egyetemi adjunktus
Körmendi János egyetemi tanársegéd
Kovácsik Rita egyetemi adjunktus
Lovas Dóra Mónika testnevelő tanár
Lukács Anikó testnevelő tanár
Magyar Márton egyetemi adjunktus
Novák Ágnes testnevelő tanár
Petróczi Andrea tudományos főmunkatárs
Pintér Vanda testnevelő tanár
Ránky Márta testnevelő tanár
Schwartz Kristóf egyetemi tanársegéd
Szemere Tibor Pál tudományos munkatárs
Tabi Norbert egyetemi tanársegéd
Tarsoly Zsolt testnevelő tanár

Óraadók

Doktoranduszok

Aigner Iván PhD-hallgató
Bartos Adél PhD-hallgató
Vig Luca PhD-hallgató

Kutatócsoportok