Hírek

PPK News Logo

Események

Videók

A propriocepció pszichológiai szerepe

Horváth Áron, az ELTE PPK doktori hallgatója a Roska Tamás pályázat nyerteseként tartott plenáris előadást a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Sporttudományi szekciójában. Az előadás témája a testünkön belülről érkező információknak, szakszóval a propriocepciónak a pszichológiai szerepe, nemcsak sportpszichológiai szempontból.

A kreatív zenélés művészetpedagógiai jelentősége

A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Művészeti és Művészettudományi Szekciójában Fekete Anikó, az ELTE PPK doktorandusza tartotta a Roska Tamás Tudományos Előadást, amelyben arról adott átfogó képet, hogy a kreatív zenei gyakorlatok mennyiben járulnak hozzá a tanulói motiváció növeléséhez és a zenetanárok szubjektív eredményességéhez a középiskolákban.

PPK a médiában