Szabályzatok

Tanulmányi ügyek - Szabályzatok

A hallgatók (vendéghallgatók, felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezők) alapvető jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló, 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg.
A jogszabályok alapján (azok vonatkozó részeit is idézve) alkotta meg az Egyetem az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) II. kötetét képező, a részletes tanulmányi szabályokat tartalmazó Hallgatói követelményrendszert (HKR), melynek alapos ismerete az első pillanattól kezdve szükséges az egyetemi tanulmányok folytatásához.

A doktori képzésben részt vevő hallgatókra a HKR mellett külön szabályzat is vonatkozik. A tanulmányaikat 2016. előtt megkezdett hallgatók esetében az SZMSZ 12. mellékletét képező Doktori szabályzat (2013), a tanulmányaikat 2016-ban, vagy később megkezdők esetében pedig a HKR 6. számú mellékletét képező Doktori szabályzat (2016) a mérvadó. Ezeknek a szabályzatoknak a felépítése is a HKR-éhez hasonlatos, tartalmaz közös és kari rendelkezéseket is.

Az ELTE összes szabályzata az egyetem honlapján, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar saját szabályzatai pedig ezen a honlapon a Karunkról/Szabályzatok, dokumentumok menüpontban érhetők el.

2023.09.01.