Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőség

Tájékoztató speciális szükségletű hallgatók számára

A fogyatékossággal élő hallgatók különféle támogatásokra és szolgáltatásokra jogosultak egyetemünkön. Ezt a jogukat akkor tudják érvényesíteni, ha speciális szükségletűként regisztrálnak a kari fogyatékosügyi koordinátornál. Regisztrálni bármikor lehet, de érdemes már a beiratkozási időszakban megtenni. Regisztráció céljából a PPK fogyatékosügyi koordinátoránál, Solymosi Katalinnál kell jelentkezni ímélben eselyegyenloseg@ppk.elte.hu.

 

Mi történik a regisztráció során?

1. A fogyatékosságot igazoló szakértői papírok ellenőrzése,

2. egy személyes / online beszélgetés keretében a regisztrációs adatlap és nyilatkozatok kitöltése,

3. a megsegítés lehetőségeiről való tájékoztatás, és annak átbeszélése, hogy milyen támogatásokat kíván igénybe venni a fogyatékosságával összefüggésben.

Az 1. lépéssel már lehetőséget kap a Neptunban való rögzítésre, ezáltal már az első szemeszterben élhet a kurzusokra való bejutás során az előnyben részesítés jogával. A regisztráció azonban csak mindhárom lépés után lesz teljes.

 

Hogyan tud regisztrálni?

1. A beiratkozás után ímélben kell jelentkezni a fogyatékosügyi koordinátornál az eselyegyenloseg@ppk.elte.hu címen.

 • A levél tárgyába írja be: Regisztráció 2023. és a saját nevét.
 • A fogyatékosságot igazoló szakvéleményt csatolja a leveléhez szkennelve vagy fotózva. Ez gyorsítja az ügyintézést.
 • Mindezt célszerű augusztus végén v. szeptember első napjaiban megtenni.

2. Ha a papírok rendben vannak, a hosszú távú és személyre szabott támogatások érdekében még szükség van egy személyes beszélgetésre a koordinátorral. Ennek időpontját és módját ímélben tudjuk egyeztetni. Ha megoldható, egy személyes találkozó keretében, de történhet online is. A megbeszéléskor legyen Önnél a speciális szükségletet igazoló szakértői vélemény eredeti példánya. A regisztrációs megbeszélés során történik még a regisztrációs adatlap és nyilatkozatok közös kitöltése és aláírása. Online konzultáció esetében az aláírással kapcsolatos opciókat egyeztetjük.

A regisztrációs beszélgetés átlagosan fél órát vesz igénybe.

 

A regisztráció megtörténte után Ön bekerül az Egyetem tanulmányi rendszerébe mint speciális szükségletű hallgató. Ezáltal jogosult a szolgáltatások és támogatások igénybevételére. A tanulmányi jellegű kedvezményekre a személyes konzultáció alapján a kar koordinátorától kap egy kari koordinátori igazolást, amivel majd felkeresheti oktatóit, amikor szükségét látja.

 

Milyen szakvéleményt fogad el az Egyetem?

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény a fogyatékosság fogalmat használja. Az ELTE a támogatandók körét tágabban értelmezi, a speciális szükségletű hallgatók körébe tartoznak a fogyatékosokon kívül a krónikus betegségben szenvedő, tartós orvosi kezelésre szorulók is.

 • Fogyatékosság esetében:
  • ha a fogyatékosság a tankötelezettség (óvoda, általános iskola, középiskola) idején már fennállt, akkor valamelyik Pedagógiai Szakszolgálat vagy Szakértői Bizottság szakvéleménye szükséges hozzá (Látásvizsgáló, Hallásvizsgáló, Mozgásvizsgáló, vagy Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, fővárosi, vagy megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport).
  • Ha a fogyatékosság a tankötelezettség ideje után alakult ki, vagy korábban is fennállt, de nem rendelkezett Szakértői Bizottságok vagy Pedagógiai Szakszolgálatok igazolásával, akkor 2020. szeptember 1. előtt a fővárosi, illetve a területileg illetékes megyei/járási Kormányhivatalok Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályai szakvéleménye; 2020. szeptember 1. után az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsátott szakértői véleménye szükséges.
 • Krónikus betegség esetében: szakorvosi, vagy a Kormányhivatalok Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályai szakvéleményével, amely tartalmazza az adott betegség BNO kódját, fennállásának idejét, az egészségkárosodás mértékét.

 

Ki miben fog tudni segíteni?

A kari koordinátor és a SHÜTI közösen látja el a fogyatékossággal élő hallgatók speciális igényeinek kielégítését. Az egyetemi élettel és ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyekben a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) esélyegyenlőségi biztosa segít.

 

I. A kari koordinátor

 • feladata a karon tanuló speciális szükségletű diákok regisztrálása, majd a speciális szükséglet tanulmányi rendszerben való rögzítésének elintézése,
 • a hallgatók igényeinek felmérése, azokról kari igazolás kiállítása, amivel a hallgató érvényesíteni tudja a jogait az oktatóknál.
 • Tájékoztatást ad a tanulást támogató lehetőségekről,
 • zükség esetén segít a speciális szükséglettel összefüggésben felmerülő problémák kezelésében. Egyeztet az oktatásszervezőkkel, a Tanulmányi Hivatallal, az oktatókkal, tanácsot ad a hallgatók és az oktatók számára.
 • Kapcsolatot tart a SHÜTI munkatársaival és a HÖK esélyegyenlőségi referensével.
 • A koordinátor véleményezi a fogyatékossággal összefüggő tanulmányi kérelmeket.

 

II. Az ELTE Szolgáltatási Igazgatóság keretén belül működő Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (SHÜTI) hivatott az egyes fogyatéktípusoknak megfelelő gyógypedagógiai segítségnyújtás megszervezésére (például útvonaltanítás vagy felolvasóprogram biztosítása látássérülteknek, jegyzetelő a hallássérültek számára, mozgáskorlátozottaknak segítségnyújtás a közlekedésben, az önellátási tevékenységekben). A bőséges szolgáltatási kínálat részeként kérhető tananyag-adaptáció, az Egyetemi Könyvtár digitális tananyagaihoz való hozzáférés biztosítása, a Neptun-használat megtanítása, az írásbeli munkák nyelvhelyességének javítása stb.

Személyi segítőt is itt igényelhet, aki segíthet akár a tanulásban, az ügyintézésben, a napi életvitel támogatásában stb. A SHÜTI által nyújtott szolgáltatásokról itt olvashat. A SHÜTI weblapján más fontos információt is megtalál, pl. a segítő kollégák elérhetőségét, aktuális programokat stb.

 

III. A PPK HÖK esélyegyenlőségi biztosa (esely@ppk.elte.hu) és csapata segítenek a hallgatói élettel, ösztöndíjakkal, szociális támogatásokkal kapcsolatos ügyekben, a kari közösségek megszervezésében.

 

Bármely támogatás csak akkor vehető igénybe, ha már hallgatói státusba került (vagyis beiratkozott) és speciális szükségletűként regisztrálva van! A szakértői igazolásokkal önmagában nem jogosult minderre.

 

 

       Solymosi Katalin sk.

                ELTE PPK
fogyatékosügyi koordinátor

2023.07.28.