Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőség

Tájékoztató a speciális szükségletű hallgatók számára

A valamilyen fogyatékossággal élő, illetve a súlyos, a tanulást érdemben nehezítő krónikus betegségben szenvedő hallgatók különféle támogatásokra jogosultak. Ezt a jogukat akkor tudják érvényesíteni, ha speciális szükségletűként regisztrálnak. A kari koordinátor és a Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (SHÜTI) közösen látja el a fogyatékossággal élő hallgatók speciális igényeinek kielégítését. Az egyetemi élettel és ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyekben a Hallgatói Önkormányzat esélyegyenlőségi biztosa segít.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 6. pontja alapján fogyatékossággal élő hallgató az, aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Bár a törvény nem írja elő, egyetemünk segíti a tartós orvosi kezelésre szoruló hallgatókat is a tanulást befolyásoló speciális szükségletek fennállása esetén (ELTE Hallgatói követelményrendszer XIII. fejezet 207–208. §).

A PPK kari koordinátora Solymosi Katalin (eselyegyenloseg@ppk.elte.hu).

A koordinátor feladata a karon tanuló, speciális szükségletű diákok regisztrálása, igényeik felmérése, azokról igazolás kiállítása, amivel a hallgató érvényesíteni tudja a jogait az oktatóknál; tanulást támogató eszközök kölcsönzése; a segítségadás megszervezése. Szükség esetén segít a speciális szükséglettel összefüggésben felmerülő problémák kezelésében, egyeztet az oktatásszervezőkkel, a Tanulmányi Hivatallal, az oktatókkal, tanácsot ad a hallgatók és az oktatók számára. Kapcsolatot tart a SHÜTI munkatársaival és a HÖK esélyegyenlőségi referensével. A koordinátor véleményezi a fogyatékossággal összefüggő tanulmányi kérelmeket.

Az ELTE Szolgáltatási Igazgatóság keretén belül működő Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (SHÜTI) hivatott az egyes fogyatéktípusoknak megfelelő segítségnyújtást megszervezésére (például útvonaltanítás vagy felolvasóprogram biztosítása látássérülteknek, jegyzetelő a hallássérültek számára, mozgáskorlátozottaknak segítségnyújtás a közlekedésben). Itt kérhető tananyag-adaptáció, az Egyetemi Könyvtár digitális tananyagaihoz való hozzáférés biztosítása, a Neptun-használat megtanítása, az írásbeli munkák nyelvhelyességének javítása stb.

A PPK HÖK esélyegyenlőségi biztosa (Diczkó Dalma, esely@ppk.elte.hu) segít a hallgatói élettel, ösztöndíjakkal, szociális támogatásokkal kapcsolatos ügyekben.

A megsegítés formáiról, a kapható támogatásokról és kedvezményekről részletesen itt tájékozódhat.

Bármely támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az érintett hallgató speciális szükségletűként regisztrál. Regisztráció céljából a kari fogyatékosügyi koordinátornál, Solymosi Katalinnál (eselyegyenloseg@ppk.elte.hu) kell jelentkezni. A regisztrációról és az igazolás módjáról itt olvashat

2019.07.24.