Felvetteknek

Felvetteknek

Felvetteknek - Beiratkozás

Kedves Hallgatónk!
Köszöntöm Egyetemünk új polgáraként! Gratulálok sikeréhez, és kívánom, hogy a Pedagógiai és Pszichológiai Karon folytatott tanulmányai során tovább gazdagodjék szellemi és emberi értékekkel, sikeresen éljen azokkal a lehetőségekkel, amelyeket az ország legpatinásabb, immár 383 éves, egyedülálló színvonalú és leggazdagabb képzési kínálatú egyeteme nyújt. Honlapunkon, az egyes menüpontokban összefoglaltuk azokat a legfontosabb információkat, amelyek az évkezdéshez feltétlenül szükségesek. Kérem, hogy tanulmányozza át figyelmesen.
Tanulmányaihoz kívánok sok sikert és örömöt!
Prof. Dr. Demetrovics Zsolt
dékán

A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló határozat alapján, a beiratkozással jön létre.
A beiratkozás tehát a hallgatói jogviszony létesítésének kötelező aktusa, mely két egymásra épülő részből, a csak a weben elérhető tanulmányi rendszerben (Neptun) végrehajtandó elektronikus részből és egy személyes jelenlétet igénylő ügyintézési részből áll.

Az elektronikus beiratkozás lépései a Neptunban:

  • személyes adatainak egyeztetése, a hiányzó adatok kitöltése (a Neptunban a felvételi során megadott adatai fel vannak töltve, kérjük, ezeket alaposan ellenőrizze, hibás rögzítés miatt akár a név is eltérhet olykor);
  • regisztráció a következő félévre;
  • egyes szakokon (neveléstudomány MA, pszichológia MA) specializációválasztás;
  • a beiratkozási csomag, a beiratkozási lap (2 pld) és a nyilatkozatok kitöltése és kinyomtatása (az otthon kinyomtatott, adatokkal kiegészített és aláírt beiratkozási lapokat, valamint a hozzá tartozó nyilatkozatokat a személyes beiratkozásra magával kell hoznia).

A beiratkozási csomag csak azt követően válik elérhetővé és nyomtathatóvá, hogy a félévre szóló regisztrációját vagy másképpen bejelentését (aktív vagy passzív félévre) a Neptunban megtette. Ha esetleg kihagyja az első félévet, azaz szünetelteti a jogviszonyát, a személyes beiratkozáson – akár meghatalmazott közreműködésével – akkor is, mindenképpen részt kell vennie.

A személyes beiratkozásra csak az elektronikus rész után kerülhet sor, mivel az ott előállított dokumentumokat aláírással hitelesítve le kell adnia. A személyes beiratkozás a PPK épületeiben zajlik, Budapesten a VI. kerület Kazinczy utca 23–27.-ben, Szombathelyen a Savaria Egyetemi Központban. A félévre vonatkozó beiratkozási időpontokat A beiratkozás rendje menüpontban tesszük közzé.

A személyes beiratkozást megelőzően szükséges elektronikus teendőkhöz készült rövid segédletet, illetve – ha nem tud személyesen eljönni a beiratkozásra – a meghatalmazás formanyomtatványát a Letölthető tájékoztatók menüpontban találja.

 

Figyelem!
Az általános felvételi eljárások keretében a neveléstudomány, illetve a  pszichológia mesterszakokra felvetteknek a beiratkozással együtt a Neptunban specializációt is kell választaniuk (a Neptunban az Ügyintézés/Szakirányjelentkezés nevű menüpontban). A specializációválasztással kapcsolatos, határidőt, technikai tudnivalókat is tartalmazó tájékoztató anyagot a Letölthető tájékoztatók menüpontban találja. (Felhívjuk a figyelmét, hogy specializációválasztásra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén az első féléves tárgyak felvétele akadályokba ütközhet, a specializációválasztás pótlása csak késedelmi díj ellenében történhet.)

2018.08.01.