A kar története

A Pedagógiai és Pszichológiai Kar az 1635-ben alapított Eötvös Loránd Tudományegyetem egyik legfiatalabb kara, ugyanakkor szervezeti egységei igen gazdag múlttal rendelkeznek. A Kar elődjét képezi a pesti egyetem 1814-ben alapított neveléstudományi tanszéke és a Pázmány Péter Tudományegyetem egykori pszichológia tanszéke, amelyek folytatásaként indultak el az ELTE Bölcsészettudományi Karának pedagógiai és pszichológiai képzései.

A kétezres évek elején az egyetem vezetése a hagyományos tudományegyetemi szerkezet megújítására törekedett, amelynek részeként önálló karrá emelte a pedagógiai, a pszichológiai, valamint a sport- és egészségtudományi szakterületet. Az ELTE BTK Pszichológiai Intézete, pedagógiai tanszékei, a Tanárképző Főiskolai Kar egyes részei, valamint az ELTE Tanárképzési és -továbbképzési Koordinációs Központ integrációjával létrejött a Pedagógiai és Pszichológiai Kar, ahol 2003 szeptemberében indult el az oktatás.

A PPK megalakulása óta folyamatos változásban van, képzési szerkezete és kínálata bővül, hallgatói létszáma növekszik, kutatási spektruma szélesedik, illetve hazai és külföldi együttműködő szakmai partnerei is gyarapodnak. A Kar a kezdetektől nagy hangsúlyt fektet az angol nyelvű képzésekre, 2010-től pedig dinamikusan emelkedik a külföldi hallgatók száma. 2014-ben több mint kétszáz külföldi diák érdekezett a PPK-ra, ahol 2015-től már összesen négy képzés érhető el idegen nyelven.

Saját alap-, mester és doktori képzésein, illetve szakirányú továbbképzésein túl a Kar hozzájárul az egész Egyetem képzési és szolgáltató tevékenységéhez is az életvezetési tanácsadás, valamint a testnevelés és a sport területein.

A Pedagógiai és Pszichológiai Kar dékánjai:

Hunyady György (2003–2007)
Oláh Attila (2007–2010) (2010–2014)
Demetrovics Zsolt (2014–2019) (2019–2021)
Zsolnai Anikó (2021– )

2021.02.01.