Kutatócsoportok (Tudomány)

Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet

Ádám György Pszichofiziológiai Kutatócsoport
Életmód, egészség, szabadidő
Sportmenedzsment, sportgazdaság, sportturizmus
Táplálkozástudomány, egészségturizmus és rekreáció

Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet

Felnőtt-tanulás és -tanítás Kutatócsoport
Társadalmi Kommunikáció Kutatócsoport

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet

Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Kutatócsoport

Neveléstudományi Intézet

Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport
Pedagógusok, Pedagógus szakmai közösségek, Pedagógusképzés Kutatócsoport
Kognitív Fejlődés és Oktatás Kutatócsoport
Pedagógiai Antropológia Kutatócsoport
Pedagógiai Innovációk és Társadalmi Esélyek Kutatócsoport
Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport

Pszichológiai Intézet

Addiktológia Kutatócsoport
Differenciális és Iskolapszichológiai Tesztmódszertan Kutatócsoport
Döntéspszichológia Kutatócsoport
Egészségpszichológia Kutatócsoport
Emlékezet, Nyelv és Idegtudomány Kutatócsoport
Fejlődés-neuropszichológia Kutatócsoport
Gyermekkori Pszichés Zavarok Kutatócsoport
Humán-elektrofiziológia Csoport
Humán-interakció Kutatócsoport
Iskolapszichológia és Tanárképzés Kutatócsoport
Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása (HBSC)
Környezetpszichológia Kutatócsoport
Kvalitatív Pszichológia Kutatócsoport
Matematikai Megismerés Kutatócsoport
Pedagógiai Pszichológia Kutatócsoport
Pozitív Pszichológia Kutatócsoport
Személyiség, Egészség és Érzelemszabályozás Kutatócsoport
Szervezet- és Vezetéspszichológia Kutatócsoport
Társadalmi Csoportok és Média Kutatóműhely
Társas Elmék Kutatócsoport
Társas Interakció: Versengés és Együttműködés Kutatócsoport
Társas Intervenciók Kutatócsoport
Tudás és Emlékezet Kutatócsoport
Adaptáció Kutatócsoport

Sporttudományi Intézet - Szombathely

Alkalmazott Terhelésélettan
Sportpedagógia - Iskolai testnevelés

2019.01.18.