Alkalmazott Pszichológia Kutatócsoport

A kutatócsoport célja empirikus kutatómunka végzése a pszichológia különböző területein, ahol a létrehozott tudás az akadémiai alkalmazáson túl jelentőséggel bír a gyakorló szakemberek és a tágabb közösség számára is. A kutatómunka szervezése a csoport egyes tagjai által vizsgált témák és területek alapján történik, a tagok együttes elméleti, módszertani és gyakorlati ismereteinek összevonásával. Kiemelt figyelmet kap az érdeklődő hallgatók és fiatal kutatók bevonása, ezáltal erősítve az intézetben zajló oktatói és kutatói munka közötti kapcsolatot.


Vezetés

Aranyi Gábor kutatócsoport-vezető, egyetemi adjunktus
Szoba: E1
E-mail: aranyi.gabor@ppk.elte.hu

Tagok

Gáspár Mihály kutatócsoport tag, professor emeritus
Telefon/Mellék: + (36-94) 504-435
Szoba: E6
E-mail: gaspar.mihaly@ppk.elte.hu
Hont-Gáspár Anita kutatócsoport tag, PhD hallgató
Kemény Ferenc kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Szoba: E1
E-mail: kemeny.ferenc@ppk.elte.hu
Pachner Orsolya Csilla kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-94) 519-610
Szoba: E5
E-mail: pachner.orsolya@ppk.elte.hu
Pergelné Dr. Remete Eszter kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-94) 519-610
Szoba: E5
E-mail: pergelne.remete.eszter@ppk.elte.hu

Oktatók, kutatók

Holecz Anita egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: + (36-94) 504-426
Szoba: E7
E-mail: holecz.anita@ppk.elte.hu
Laskay-Horváth Claudia tudományos segédmunkatárs
Telefon/Mellék: + (36-70) 614-6616
Szoba: E.3
E-mail: laskay-horvath.claudia@ppk.elte.hu