Környezetpszichológia Kutatócsoport

A csoport feladata, a környezetpszichológia kutatások hazai vezető szervezeteként, környezetpszichológiai vizsgálatok kezdeményezése és koordinálása az ELTE PPK keretein belül és egyéb, kar- és intézményközi együttműködésekben, valamint önálló kutatási pályázatok és megbízások formájában. Kutatási projektek és együttműködések kezdeményezése és kivitelezése külső szervezetekkel kooperatív projektek formájában. Konferencia- és egyéb publikációs tevékenység koordinálása környezetpszichológia témában.


Vezetés

Dúll Andrea kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár
Mellék: KAZY + (36-1) 461-4500 / 3805, IZU + (36-1) 461-2600 / 5653
Szoba: KAZY 212, IZU 318
E-mail: dull.andrea@ppk.elte.hu

Tagok

Frankó Luca kutatócsoport tag, doktorjelölt
Hülber Attila kutatócsoport tag
Kántor Árpád kutatócsoport tag, doktorjelölt
Keszei Barbara kutatócsoport tag, doktorjelölt
Kiss Orhidea Edith kutatócsoport tag, egyetemi docens
Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5636
Szoba: 320
E-mail: kiss.orhidea@ppk.elte.hu
Kurucz Attila kutatócsoport tag
Lippai Edit kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5636
Szoba: 320
E-mail: lippai.edit@ppk.elte.hu
Somogyi Krisztina kutatócsoport tag, doktorjelölt
Tóth-Varga Violetta kutatócsoport tag, doktorjelölt
Varga Attila kutatócsoport tag, tudományos főmunkatárs
Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5625
Szoba: 317
E-mail: varga.attila@ppk.elte.hu
Losonczi Anna külső tag
Zelenák Fruzsina külső tag

Oktatók, kutatók

Berze Iván Zsolt egyetemi tanársegéd