A Munkaerőpiac Új Kihívásai Kutatócsoport

A munkaerőpiac jelentős változáson ment keresztül a 2008-as pénzügyi válság után, amire az oktatásnak (LLL, önfejlesztés) és az emberi erőforrás gazdálkodásnak reagálnia kell. A változási folyamat gyors és hatékony válaszokat igényel a döntéshozóktól, a gazdasági szereplőktől, a szervezetek vezetőitől is.
A kutatócsoport célja, hogy nemzetközi és hazai kontextusban, elméleti és gyakorlati megközelítésben azt járja körbe, hogy az utóbbi tíz évben milyen jelenségek alakították Európa-szerte a gazdaságot, hogy milyen változásokat generáltak, továbbá hogy felmérje és felvázolja az oktatás (melynek feladata a szakemberképzés és a jól felkészített munkavállalók) merőben új szemléletének szükségességét. Mivel az oktatás egyre inkább társadalom- és gazdaságpolitikai eszközként is megjelenik a gondolkodásban, a kor kihívásait figyelembe vevő korszerű gazdaságpolitika alkalmazásában rejlik a lehetősége annak, hogy egy ország versenyképességét fokozza, ennél fogva, kulcsszerepe vitathatatlan.

Az új kihívások:
- A fejlett világ dolgozói sokkal mobilabbá váltak és megindult egy Európán belüli migráció is: a munkaerő a fejlődő gazdaságokba, „hotspotokba” vándorol.
- Ma már nincs olyan szektor, és nincs olyan piaci szereplő, aki ne küzdene a megfelelően képzett munkaerő hiányával. A munkaerőhiányt a köztudatban sokszor azonosítják a tehetséges munkavállalók elégtelen számával. A két fogalom azonban eltérő tartalommal bír.
- Az elmúlt 3-5 év gazdasági változásai a munkavégzés körülményeire is hatnak. Az atipikus foglalkoztatási formák egyre nagyobb térnyerése nem kérdés, hanem egy fokozódó tendencia.
- A munka az igényelt végzettségek és kompetenciák tekintetében is átalakul.


Vezetés

Csehné Papp Imola kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens
Szoba: 405
E-mail: papp.imola@ppk.elte.hu

Tagok

D. Babos Zsuzsánna kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3802
Szoba: 436
E-mail: babos.zsuzsanna@ppk.elte.hu
Frányó Zsófia kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Karácsony Péter kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 3854
Szoba: 405
E-mail: karacsony.peter@ppk.elte.hu
Lakner Szilvia kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3833
Szoba: 438
E-mail: lakner.szilvia@ppk.elte.hu
Molnár Csilla kutatócsoport tag, PhD hallgató
Dunás-Varga Ildikó külső tag, egyetemi tanársegéd
Telefon/Mellék: 358-5571
Szoba: B/107/c
E-mail: dunas-varga.ildiko@barczi.elte.hu
Kraiciné Szokoly Mária külső tag, c. egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3806
Szoba: 439
E-mail: szokoly.maria@ppk.elte.hu