Nyelv, Írásbeliség, Tanulás Kutatócsoport

A kutatócsoport küldetése annak megismerése, hogy a beszélt és írott nyelvi készségek hogyan fejlődnek; milyen módon kapcsolódnak más pszichológiai jelenségekhez, jellemzőkhöz; illetve hogyan segítik az egyéneket a világban való eligazodásban és a társadalomba való beilleszkedésben. Így a tipikus fejlődés mellett a kutatócsoport fókuszában van az írott és beszélt nyelvi képességek szokásostól eltérő fejlődése is. Ezek közé tartoznak a gyenge olvasási, helyesírási vagy beszélt nyelvi képességek, valamint a nagyon hatékony, átlag feletti olvasási képességek is. A kutatócsoport elsősorban a kognitív pszichológia viselkedéses eszköztárára hagyatkozik, de fontos szempont az interdiszciplináris megközelítés a nyelvtudományok és idegtudományok elméleti és módszertani integrációján keresztül.


Vezetés

Kemény Ferenc kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens
Szoba: E1
E-mail: kemeny.ferenc@ppk.elte.hu

Tagok

Laskay-Horváth Claudia kutatócsoport tag, tudományos segédmunkatárs
Telefon/Mellék: + (36-70) 614-6616
Szoba: E3
E-mail: laskay-horvath.claudia@ppk.elte.hu
Pachner Orsolya Csilla kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-94) 519-610
Szoba: E5
E-mail: pachner.orsolya@ppk.elte.hu
Tafferner István kutatócsoport tag, hallgató