Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport

A kutatócsoport rövidítése: TEÖP

A kutatócsoport elsősorban az elméleti-történeti, illetve összehasonlító megközelítésű neveléstudományi vizsgálatokkal foglalkozik. Ennek első területe a neveléstudomány tudománytörténetének vizsgálata, amely az 1990-es évek közepe óta folyamatos OTKA támogatással folyik. A második téma az összehasonlító professzióelmélet és -történet, amely a pedagógus professziók kialakulásának és fejlődésének nemzetközi összehasonlító vizsgálatával kapcsolatos. A harmadik irányvonal az iskolai alternativitás, a reformpedagógiai módszerek és az életreform mozgalmak történeti és elméleti kérdéseit vizsgálja.  A kutatási projektek eredményeinek disszeminációját több hazai és nemzetközi pályázaton elnyert támogatások biztosítják (OKTA, NKFIH, AÖU, TÁMOP). A kutatócsoport publikációs tevékenysége a hazai nagyobb országos folyóiratok mellett kiterjed a szakterülethez kötődő idegen nyelvű, elsősorban európai periodikákban történő publikációra. A disszemináció egy sajátos formájá volt a Műcsarnokban 2018 őszén megrendezett Rejtett történetek című kiállítás is, amely a tudományos ismeretterjesztés mellett a tudományos diskurzusnak is teret adott kiállítás-vezetésekkel, illetve nemzetközi konferenciák keretében.

A kutatócsoport weboldala


Vezetés

Németh András Prof. Dr. kutatócsoport-vezető, professor emeritus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3801
Szoba: 412.2
E-mail: nemeth.andras@ppk.elte.hu

Tagok

Albrecht Zsófia kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Balogh Brigitta kutatócsoport tag, doktorjelölt
Balogh Janka kutatócsoport tag, doktorjelölt
Baska Gabriella kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3852
Szoba: 420
E-mail: baska.gabriella@ppk.elte.hu
Ciuleac-Gálik Zsófia kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Dallos Márta kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Daru Andrea kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Fábián Attila kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Földiné Irtl Melinda kutatócsoport tag, doktorjelölt
László Galántai kutatócsoport tag, tudományos segédmunkatárs
Telefon/Mellék: 706851259
Szoba: nincs
E-mail: galantai.laszlo@ppk.elte.hu
Garai Imre kutatócsoport tag, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3852
Szoba: 420
E-mail: garai.imre@ppk.elte.hu
Hársvölgyi Virág kutatócsoport tag, doktorjelölt
Komár Lajos kutatócsoport tag, doktorjelölt
Kovács Vera kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Pálkuti Anikó kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Pardi-Oláh Roberta kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Patonai Gábor kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Polyák Zsuzsanna kutatócsoport tag, tudományos segédmunkatárs
Telefon/Mellék: 3881
Szoba: 419
E-mail: polyak.zsuzsanna@ppk.elte.hu
Ruzsa Bence kutatócsoport tag, hallgató
Somogyi-Rohonczy Zsófia kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Szabó Zoltán András kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3852
Szoba: 420
E-mail: szabo.zoltan.andras@ppk.elte.hu
Szabolcs Éva dr. habil. kutatócsoport tag, professor emeritus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3881
Szoba: 419
E-mail: szabolcs.eva@ppk.elte.hu
Szente Dorina kutatócsoport tag, doktorjelölt
Vincze Beatrix Dr. kutatócsoport tag, egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3881
Szoba: 419
E-mail: vincze.beatrix@ppk.elte.hu
Golnhofer Erzsébet külső tag