Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport

A kutatócsoport működésének fókuszában elsősorban az elméleti-történeti, illetve összehasonlító megközelítésű neveléstudományi vizsgálatok állnak. A kutatócsoporton belüli műhelyekben azonban számos további, ehhez a kutatási irányvonalhoz köthető témakörökhöz kapcsolódóan is végeznek kutatásokat a tagok.

E témakörök három nagy kutatási irányvonal köré rendeződnek. Az első a neveléstudomány tudománytörténetének vizsgálata, amelynek keretében történetszociológiai és empirikus adatgyűjtési és elemzési módszereket használva kollektív biográfiai és bibliográfiai elemzést, illetve reprezentatív pedagógiai jellegű periodikák és kiadványok tartalomelemzését végezzük el. Ennek keretében a hazai neveléstudományi kutatásokban először kerül sor a kutatás részeként szövegbányászati elemzésre. A szövegbányászat (más néven szöveganalitika) lehetővé teszi digitális formában hozzáférhető szövegkorpuszok mintavétel nélküli elemzését.  Az 1990-es évek közepe óta folyamatos OTKA támogatással folyó nemzetközi tudománytörténeti kutatás, amely széleskörű hazai és nemzetközi együttműködésre épül. A különböző kutatási projektek keretében a vizsgált időszak a 19. század második felétől egészen a 20. század első évtizedéig terjedő időszakot öleli fel.

A második nagy kutatási irányvonal az összehasonlító professzióelmélet és -történet, amely a pedagógus professziók kialakulásának és fejlődésének főbb irányvonalait, összehasonlító vizsgálatát takarja. Ezen a kutatási területen az elemi és középiskolai tanári szakmák kialakulását, egymástól való elválását és az európai főbb fejlődési folyamatokkal való összehasonlítását vizsgálják a tagok kvalitatív és történetszociológiai módszereket használva az 18. század második felétől az 20. század első felét felölelő időszakban. Az összehasonlító vizsgálatot egy széles körű nemzetközi kutatócsoport végzi. Ennek a nemzetközi együttműködésnek a részeként került benyújtásra 2017-ben Visegrad Research Found-hoz a Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport által koordinált (cseh, szlovák, lengyel és magyar résztvevőkkel) elbírálás alatt álló Teacher Training in Central Europa című újabb nemzetközi kutatási projekt.

A kutatócsoport harmadik nagy kutatási irányvonala az iskolai alternativitás, a reformpedagógiai módszerek és az életreform mozgalmak történetének vizsgálatát öleli fel. E kutatási irányvonalban a kutatók a hermeneutikai dokumentumelemzés és a társadalmi kapcsolatháló elemzés módszereit felhasználva azt vizsgálják, hogy a 19. században kialakuló ipari társadalmak társadalomszerkezetével és a nemzetállami oktatáspolitikai törekvésekkel szemben milyen alternatív mozgalmak szerveződtek meg Közép-Európában és e mozgalmak milyen kapcsolatban álltak egymással. A pedagógia-, művelődés-, illetve társadalomtörténeti szempontok komplex egységének megragadása nemzetközi téren is újszerű kezdeményezésnek számít. Kapcsolódik azokhoz az 1990-es években kezdődő társadalomtörténeti orientációjú német és angol-amerikai kutatásokhoz, amelyek feltárják az egyre dinamikusabban kiteljesedő modernizáció ellenes - a korszak művészeti és szellemi-filozófiai áramlataiban is erőteljes civilizációkritikai mozgalmakat.

A kutatócsoport weboldala

 


Vezetés

Németh András Prof. Dr. kutatócsoport-vezető, egyetemi tanár
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3801
Szoba: 412.2
E-mail: nemeth.andras@ppk.elte.hu

Tagok

Baska Gabriella kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3852
Szoba: 420
E-mail: baska.gabriella@ppk.elte.hu
Garai Imre kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3852
Szoba: 420
E-mail: garai.imre@ppk.elte.hu
Kempf Katalin kutatócsoport tag, tudományos segédmunkatárs
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3819
Szoba: 412.1
E-mail: kempf.katalin@ppk.elte.hu
Szabó Zoltán András kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3852
Szoba: 420
E-mail: szabo.zoltan.andras@ppk.elte.hu
Szabolcs Éva dr. habil. kutatócsoport tag, professor emeritus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3881
Szoba: 419
E-mail: szabolcs.eva@ppk.elte.hu
Vincze Beatrix Dr. kutatócsoport tag, egyetemi docens
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3881
Szoba: 419
E-mail: vincze.beatrix@ppk.elte.hu