Tanulmányi ügyek - Térítések, díjak

A felvételi határozat alapján a hallgatók magyar állami ösztöndíjas képzésben vagy önköltséges képzésben kezdik meg tanulmányaikat. A magyar állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók képzésének költségét az állam fizeti, és emellett e hallgatóknak különféle (ösztöndíj-)támogatásokat biztosít, míg az önköltséges hallgatók a képzés költségét maguk térítik, és juttatásokra általában nem jogosultak.
A finanszírozási formától függetlenül a hallgatók egyes szolgáltatásokért, illetve bizonyos ügyek intézéséért ún. térítési vagy szolgáltatási díjat fizethetnek. Az alábbiakban az ezekre vonatkozó, Kari Tanács által hozott határozatokat találják.

Önköltséges hallgatók által fizetendő képzési költségek (Budapest):

2019/2020. tanév
A Pedagógiai és Pszichológiai Kar alapképzéseinek és mesterképzéseinek önköltsége
A Pedagógiai és Pszichológiai Kar szakirányú továbbképzéseinek és tanfolyamainak önköltsége/költségtérítése
A Pedagógiai és Pszichológiai Kar doktori képzéseinek önköltsége, valamint a fokozatszerzési eljárás díja

Önköltséges hallgatók által fizetendő képzési költségek (Szombathely):

2019/2020. tanév
A Pedagógiai és Pszichológiai Kar alapképzéseinek, mesterképzéseinek és szakirányú továbbképzéseinek önköltsége

A 2019/2020. tanév tavaszi félévében újonnan indítani tervezett alkalmazott viselkedéselemzés szakirányú továbbképzés önköltsége 300.000 Ft/ félév.

Minden hallgatóra érvényes térítési és szolgáltatási díjak:

2019/2020. tanév
A ELTE Szenátusának 2019. június 24-i ülésén elfogadott, 2019. augusztus 1-jétől érvényes térítési és szolgáltatási díjak.

2018/2019. tanév
A ELTE Szenátusának 2018. június 25-i ülésén született döntése értelmében a térítési és szolgáltatási díjak egységesítésre kerültek.

Az általános testnevelés kurzusok szolgáltatási díja 6.000 Ft/kurzus  (87/2018. /V. 15./ PPK KT határozat).
 
A Hallgatói követelményrendszer 130. §-ának megfelelően a hallgató kreditenkénti önköltségrészt fizet azon tárgyak felvételéért, amelyekkel meghaladja a tanterve szerint előírt összes kredit 110%-át (="kredittúlfutás").
A kreditenkénti önköltségrész összege:
  • a tanulmányaikat a 2018/2019-es tanév előtt megkezdő hallgatók esetében 4.000 Ft/kredit (59/2016. /V. 10./ PPK KT határozat);
  • a tanulmányaikat a 2018/2019-es tanévben megkezdő hallgatók esetében 5.000 Ft/kredit (110/2018. /VI. 25./ PPK KT határozat);
  • a tanulmányaikat magyar nyelvű képzésben a 2019/2020-as tanévben megkezdő hallgatók esetében 10.000 Ft/kredit, de félévenként legfeljebb 100.000 Ft (13/2019. /II. 19./ PPK KT határozat);
  • a tanulmányaikat a kizárólag külföldi állampolgárok számára szervezett képzésben a 2019/2020-as tanévben megkezdő hallgatók esetében a kreditenkénti önköltségrész összege az adott képzés teljes időtartamára vetített teljes összegének és a képzés kreditmennyiségének hányadosa (13/2019. /II. 19./ PPK KT határozat);
  • a vendéghallgatás és a felnőttképzés keretében, továbbá az egyéb jogviszonyban folytatott képzések esetén a kreditenkénti önköltségrész összege az adott képzés teljes időtartamára vetített teljes összegének és a képzés kreditmennyiségének hányadosa (13/2019. /II. 19./ PPK KT határozat).
 
A hallgatói befizetésekkel kapcsolatos tájékoztató segédleteket a Tájékoztatók, űrlapok > Általános tanulmányi ügyek menüpont alatt talál.
2018.11.14.