Térítések, díjak

Tanulmányi ügyek - Térítések, díjak

A felvételi határozat alapján a hallgatók magyar állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésben kezdik meg tanulmányaikat. A magyar állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók képzésének költségét az állam fizeti, és emellett e hallgatóknak különféle (ösztöndíj-)támogatásokat biztosít, míg az önköltséges hallgatók a képzés költségét maguk térítik, és juttatásokra általában nem jogosultak.
A finanszírozási formától függetlenül a hallgatók egyes szolgáltatásokért, illetve bizonyos ügyek intézéséért ún. térítési vagy szolgáltatási díjat fizethetnek.

Az önköltséges hallgatók által fizetendő képzési költségek:

2023/2024-es tanév
A Pedagógiai és Pszichológiai Kar alapképzéseinek és mesterképzéseinek az önköltsége
A Pedagógiai és Pszichológiai Kar szakirányú továbbképzéseinek és tanfolyamainak az önköltsége
A Pedagógiai és Pszichológiai Kar doktori képzéseinek az önköltsége, valamint a fokozatszerzési eljárás díja

Minden hallgatóra érvényes térítési és szolgáltatási díjak:

A 2023/2024-es tanévre vonatkozó térítési díjak - 20220801-től
A 2023/2024-es tanévre vonatkozó térítési díjak - 20240221-től (Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása miatt.)

Az általános testnevelés kurzusok szolgáltatási díja 6.000 Ft/kurzus  (87/2018. /V. 15./ PPK KT határozat).
 
A Hallgatói követelményrendszer 130. §-ának megfelelően a hallgató kreditenkénti önköltségrészt fizet azon tárgyak felvételéért, amelyekkel meghaladja a tanterve szerint előírt összes kredit 110%-át (="kredittúlfutás").
A kreditenkénti önköltségrész összege:
  • a tanulmányaikat a 2018/2019-es tanév előtt megkezdő hallgatók esetében 4.000 Ft/kredit (59/2016. /V. 10./ PPK KT határozat);
  • a tanulmányaikat a 2018/2019-es tanévben megkezdő hallgatók esetében 5.000 Ft/kredit (110/2018. /VI. 25./ PPK KT határozat);
  • a tanulmányaikat magyar nyelvű képzésben a 2019/2020-as tanévben vagy az után megkezdő hallgatók esetében 10.000 Ft/kredit, de félévenként legfeljebb 100.000 Ft (13/2019. /II. 19./ PPK KT határozat);
  • a tanulmányaikat a kizárólag külföldi állampolgárok számára szervezett képzésben a 2019/2020-as tanévben vagy az után megkezdő hallgatók esetében a kreditenkénti önköltségrész összege az adott képzés teljes időtartamára vetített teljes összegének és a képzés kreditmennyiségének hányadosa (13/2019. /II. 19./ PPK KT határozat);
  • a vendéghallgatás és a felnőttképzés keretében, továbbá az egyéb jogviszonyban folytatott képzések esetén a kreditenkénti önköltségrész összege az adott képzés teljes időtartamára vetített teljes összegének és a képzés kreditmennyiségének hányadosa (13/2019. /II. 19./ PPK KT határozat).
 
A hallgatói befizetésekkel kapcsolatos tájékoztató segédleteket a Tájékoztatók, űrlapok > Általános tanulmányi ügyek menüpont alatt talál.
2022.10.17.