Humán-elektrofiziológia Csoport

A labor célja az agyműködés tanulmányozása EEG módszerrel. Legfontosabb kutatási támáink a gamma és egyéb agyi oszcillációk szerepének vizsgálata az észlelésben és téri információ feldolgozás közben egészséges felnőtteken. További témáink az agyi oszcillációk fázis viszonyainak elemzése és azok dinamikájának jobb megértése avégett, hogy kiaknázzuk az EEG-ben rejlő lehetőségeket. Az reméljük, hogy ezzel a neurális kódolás kérdései közvetlenül tanulmányozhatóvá válnak, és megnyitják az utat a klinai és ipari alkalmazásai előtt, mint például az agy-számítógép interface. Egyszersmind felkészítjük az új generációt arra hogy ezt a technológiát új területeken is meghonosítsák.


Oktatók, kutatók

Nádasdy Zoltán Dr. habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: +(36-1) 461-2600 / 5649
Szoba: 510
E-mail: nadasdy.zoltan@ppk.elte.hu

Tagok

Meláth Kamilla kutatócsoport tag, hallgató
Németh Adrienn kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Bregant Jan külső tag
Domán Hanga külső tag