Nftv. szerinti tanárképzés

Az Nftv. szerinti tanárképzés (osztatlan tanárképzés és ún. "rövid ciklusú" tanári mesterképzés) szakmai, tartalmi, tudományos és adminisztratív feladatainak összehangolását, megszervezését az Egyetemen a Tanárképző Központ végzi. A Központ koordinálja ily módon az alkalmassági vizsgát, a felvételt, átvételt, kreditelismerést, a záróvizsga letételének folyamatát és szervezi, kíséri az iskolai gyakorlatokat.

Az Nftv. szerinti tanárképzésben a záróvizsgának elkülönülő része a portfólió védése. A portfóliót – a rendes képzési feltételek között – a PPK Tanulmányi Hivatalában személyesen kell leadni egy kinyomtatott és hitelesen összefűzött (pl. spirálozva, lefűzős dossziéban stb.) példányban, valamint elektronikus adathordozón (CD-n,DVD-n vagy pendrájvon) az előzetesen kitöltött elismervénnyel együtt, ügyfélfogadási időben. A portfólióval kapcsolatos részletes tájékoztatás és az átvételi elismervény a Tanárképző Központ honlapján érhető el.