Kiadványok

Távolléti oktatást támogató módszertani segédanyag az ELTE PPK oktatói számára

A segédanyag célja, hogy a távolléti oktatással és annak eszközrendszerével csak most ismerkedő és a már tapasztaltabb, gyakorlottabb Kollégák egyaránt gyakorlatias, igényekből és lehetőségekből kiinduló, könnyen értelmezhető és átlátható segítséget kapjanak a távolléti oktatás hatékony menedzseléséhez.

Szerzők: Bereczki Enikő Orsolya, Horváth László, Kálmán Orsolya, Káplár-Kodácsy Kinga, Misley Helga, Rausch Attila, Rónay, Zoltán

https://ppk.elte.hu/segedanyag

FOLYÓIRATOK

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA

Az Alkalmazott Pszichológia folyóirat az Alkalmazott Pszichológia Alapítvány 1998-ban indult lapja, amely a pszichológia alkalmazásának minden területéről közöl kutatási eredményeket bemutató tanulmányokat, helyzetelemző írásokat, tematikus összefoglalókat, módszertani tanulmányokat, kutatási beszámolókat, recenziókat és aktuális híreket. Így például a gazdaság-, az iskola-, a katonai, a klinikai és az egészség-, a környezet-, a kriminál-, a munka- és szervezet-, a nevelés-, a pedagógiai, a politikai, a tanácsadás- és a sportpszichológia területeiről. A publikált írások a gyakorlati területen dolgozó pszichológusok, illetve a határterületeken dolgozó más szakemberek széles rétegének szólnak.

Főszerkesztő: Szabó Mónika

Weboldal: http://ap.elte.hu

FELSŐOKTATÁSI MŰHELY

A Felsőoktatási Műhely az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának közös kiadványa. A 2007 óta negyedévenként megjelenő szakmai folyóirat országos adatgyűjtéseivel, szociológiai kutatásaival (felsőoktatási hallgatók és oktatók véleményfelmérése, diplomások pályakövetése, középiskolások továbbtanulási motivációinak vizsgálata, a felsőoktatási jelentkezők és felvételizők adatbázisának elemzése) hozzájárul, hogy a hazai felsőoktatás átalakulásáról és annak hatásairól pontos információkon, empirikus vagy statisztikai adatokon alapuló ismeretekkel rendelkezzünk. A Felsőoktatási Műhely folyóirat kiemelt célja a kutatói munka eredményeinek, a vizsgálatokban rejlő információknak közérdekű hasznosítása, miáltal a szerkesztők szándéka szerint megalapozottabbá válhatnak az ágazati, az intézményi vagy a felsőoktatási jelentkezők döntései. 

 

JOURNAL OF BEHAVIORAL ADDICTIONS

Az Akadémia Kiadó által kiadott folyóirat, amelynek célja, hogy fórumot biztosítson a viselkedési függőségekkel kapcsolatos tudományos információcserének. A folyóirat interdiszciplináris megközelítésű, mely a nem szerhasználathoz kötődő függőségek különböző tudományos megközelítéseinek ad helyet. Különféle viselkedések addiktív mintázatairól, különösen az impulzív-kompulzív spektrum zavarairól szóló kutatási beszámolók, illetve a témával kapcsolatos elméleti áttekintő munkák is megjelennek a folyóiratban. A megjelenített nézőpontok köre a genetikai és neurobiológiai kutatásoktól kezdve, a pszichológiai, klinikai pszichiátriai megközelítéseken át az epidemiológiai, szociológiai, antropológiai szempontokig terjed.

Főszerkesztő: Demetrovics Zsolt

 

NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS – KUTATÁS – INNOVÁCIÓ

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének online folyóirata. Neveléstudomány címen, Oktatás – Kutatás – Innováció alcímmel jelent meg 2013 februárjában, a tervek szerint évente négy alkalommal közreadandó tudományos folyóirat első száma, mely kommunikációs felületet biztosít azok számára, akik művelik vagy érdeklődnek a nevelés tudománya iránt.  Egyes témák mélyrehatóbb vizsgálatát kedvelők igényeit is igyekszik kielégíteni, s a tudományos eredmények iránt érdeklődők számára szintén bőséges információforrást jelent. A folyóirat támogatja a magyar pedagógiai szaknyelv és szakmai kommunikáció maga szintű művelését. További cél a nemzetközi tudományos paletta színesítése, hiszen a tanulmányok angol nyelven is közzétehetők a szerző kérésére, valamint publikálásra ösztönzik a tehetséges, igényes hallgatókat is az alapszaktól a doktori iskoláig.

Főszerkesztő: Vámos Ágnes

Weboldal: http://nevelestudomany.elte.hu/

 

OKTATÁS–INFORMATIKA

Az Oktatás-Informatika elnevezés kifejezi, hogy a folyóirat az oktatás és az informatika közötti területre koncentrál, fő vizsgálati tárgya az e-learning, a számítógéppel segített oktatás elmélete és gyakorlata, médiapedagógia és információs-kommunikációs technológiák az oktatásban. A 2009 óta nyomtatásban és online jelentkező periodikum feltárja a digitális kor online közösségeinek jellemzőit, információszerzését, művelődési szokásait, médiafogyasztását. 

KÖNYVSOROZATOK

A SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA KLASSZIKUSAI

A szociálpszichológia klasszikusai sorozatban az Osiris Kiadó gondozásában megjelent meghatározó jelentőségű kötetek a szociálpszichológia fejlődését mutatják.

A sorozat szerkesztője: Hunyady György.

A SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA MÁSODIK ÉVSZÁZADA

A szociálpszichológia második évszázada sorozat úttörő egyéniségek úttörő munkáit mutatja be, az eredeti megjelenéssel közel egy időben, az Osiris Kiadó gondozásában.

A sorozat szerkesztője: Hunyady György

PEDAGÓGUSKÉPZÉSI HÁLÓZAT KÖZÉP-MAGYARORSZÁGON

A Pedagógusképzési hálózat Közép-Magyarországon projekt (TÁMOP 4.1.2-8/2/B/KMR-2009-0001) fő célja a felsőoktatás európai uniós harmonizációja, a tanárképzésben bekövetkezett strukturális és tartalmi szabályozás megvalósítása. Ehhez kapcsolódóan az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában 2010-2011 között több kötet is megjelent. 

NEVELÉSTUDOMÁNY-TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK

Németh András szerkesztésében 2002 óta megjelenő sorozat, magyar és nemzetközi pedagógiatörténeti témákban egyaránt, az Osiris Kiadó gondozásában. 

OKTATÁS-MÓDSZERTANI KISKÖNYVTÁR

Az oktatásmódszertan aktuális kérdéseivel foglalkozó sorozat a Gondolat Kiadó gondozásában, amely az ELTE PPK szerzői gárdáját sorakoztatja fel. 

 KÍVÜLBELÜL

Lélektani sorozat, mely a belső történéseken túl tágabb értelmezésben, például környezetpszichológia kontextusban vizsgálja az individuumot.

Sorozatszerkesztője: Dúll Andrea, kiadója a L’Harmattan.

ISKOLAPSZICHOLÓGIA

Iskolakutatás, iskolafejlesztés, pályaválasztás, készségfejlesztés – számos téma napirendre kerül a neves szerzők által fémjelzett sorozatban.

Sorozatszerkesztője a 32. résztől N. Kollár Katalin.

ELTE PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KAR PEDAGÓGIATÖRTÉNETI TANSZÉK KÖZLEMÉNYEI

A magyar pedagógiatörténet különböző korszakainak bemutatása, az ELTE PPK kutatóinak tolmácsolásában.

Sorozatszerkesztője: Németh András és Szabolcs Éva. 

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIAI SZAKKÖNYVTÁR

Az egészségpszichológia elméleti és gyakorlati módszertanának bemutatása, a kettős jellegből – klinikai és népegészségügyi – adódó gyors tudományterületi fejlődés nyomon követése az elsődleges célja a gondozásunkban megjelenő sorozatnak.

Sorozatszerkesztője: Demetrovics Zsolt és Urbán Róbert. 

HÁRMASHATÁR

Szakmai és közéleti kiadványsorozat, amely az Illyés Szakkollégium produktumait kívánja az olvasó elé tárni. Először 2011-ben jelent meg. 

2016.08.12.