Ftv. szerinti tanárképzés (tanári mesterszak)

Ftv. szerinti tanárképzés (tanári mesterszak)

Ftv. szerinti tanárképzés

Az Ftv. szerinti (ún. bolognai) tanári mesterképzés gyakorlataihoz és záróvizsgáihoz kapcsolódó oktatásszervezési feladatokat a PPK TH Oktatásszervezési Irodája látja el.