Társadalmi Kommunikáció Kutatócsoport

Kutatócsoportunk a tudás-átadás/teremtés és intézményeik (pl. egyetem, kutatóhálózatok, felnőttképzési programok) társadalmi percepciós (pl. rankingek), szociológiai (pl. medializálódás) és filozófiai (pl. kommunikációfilozófia), módszertani (pl. gamification)  kérdéseit vizsgálja, valamint a globális problémák szemléleti  megközelítéseit elemzi. Eredményeinket közvetlenül hasznosítjuk a Kar filozófiai, etikai, társadalomtudományi kurzusaiban, képzéseiben. Laborunk új, médiahasználti kutatásoknak ad teret, valamint továbbviszi és gondozza az MTA Tömegkozmmunikációs Kutatócsoport szakmai anyagait, dokumentum- és könyvállományát.


Tagok

Kasza Georgina tag, doktorjelölt
Papp Z. Zsuzsanna tag, doktorjelölt
Gróf Henrik külső tag
Schrankó Péter külső tag