Társadalmi Kommunikáció Kutatócsoport

Kutatócsoportunk a tudásátadás/-teremtés és intézményeik (pl. egyetem, kutatóhálózatok, felnőttképzési programok) társadalmi percepciós (pl. rankingek), szociológiai (pl. medializálódás) és filozófiai (pl. kommunikációfilozófia), módszertani (pl. gamification) kérdéseit vizsgálja, valamint a globális problémák szemléleti megközelítéseit elemzi. Eredményeinket közvetlenül hasznosítjuk a Kar filozófiai, etikai, társadalomtudományi kurzusaiban, képzéseiben. Laborunk új, médiahasználati kutatásoknak ad teret, valamint továbbviszi és gondozza az MTA Tömegkommunikációs Kutatócsoport szakmai anyagait, dokumentum- és könyv-állományát.


Vezetés

Fábri György kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5659
Szoba: 202
E-mail: gyorgy.fabri@ppk.elte.hu

Tagok

Kasza Georgina kutatócsoport tag, doktorjelölt
Székely Mózes kutatócsoport tag, tudományos főmunkatárs
Telefon/Mellék: + (36-30) 445 4007
Szoba: 202
E-mail: szekely.mozes@ppk.elte.hu
Gróf Henrik külső tag
Papp Z. Zsuzsanna külső tag