A beiratkozás rendje - Budapest

Felvetteknek – A beiratkozás rendje – Budapest

Kedves frissen beiratkozó hallgatónk!
Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy a beiratkozással kapcsolatban csak azok a hiteles információk, amik itt a honlapunkon is elérhetők. Ha valakiben ezzel kapcsolatban bizonytalanság támad, mert ezektől eltérő információt kapott, kérjük, keressen minket a ppkto@ppk.elte.hu ímélcímen.

Tudnivalók a beiratkozás pótlásáról (ld. az oldal alján)

A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló határozat alapján, a beiratkozással jön létre. Ha Ön elmulasztaná a beiratkozást, akkor a felvételi határozata érvényét veszti, és nem kezdheti meg a tanulmányait. A beiratkozás tehát a hallgatói jogviszony létesítésének kötelező aktusa, amely két egymásra épülő részből áll:

1. a Neptun tanulmányi rendszerben elvégzendő, elektronikus és
2. a személyes ügyintézési részből.

FIGYELEM! A pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban tanfolyamra fölvetteknek és a perinatális tanácsadó tanfolyamra fölvetteknek hasonló adminisztratív lépéseket szükséges megtenniük, mint valamennyi hallgatónak. Ahol a tanfolyami résztvevőknek (felnőttképzési jogviszonyban tanulóknak) más a teendőjük, azt a tájékoztató adott részénél külön jelezzük.

Az elektronikus beiratkozás lépései a Neptunban

 • Ön kapott a felvételi jelentkezés során megadott ímélcímére, valamint a Neptunban is egy levelet, amiben tájékoztatták az első teendőiről, különösen a Neptunba való bejelentkezésének a módjáról. Ha a levelet nem kapná meg, vegye fel a kapcsolatot a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodával!
 • egyeztesse a személyes adatait a Q-térben, az Elektronikus ügyintézés > Adategyeztetés menüpontban, a hiányzó adatokat töltse ki, illetve javítsa őket, ha hibás valamelyik (a Neptunba fel vannak töltve a felvételi során megadott adatai, de kérjük, ezeket alaposan ellenőrizze, hibás rögzítés miatt akár a név is eltérhet olykor);
 • regisztráljon a Neptunban a következő félévre aktív vagy passzív státusra (Ügyintézés > Beiratkozás, Bejelentkezés menüpont);
 • a neveléstudomány MA szakon és a pszichológia MA szakon a beiratkozás és a féléves regisztráció után specializációt is kell választani a Neptunban. A specializációválasztással kapcsolatos tudnivalókat a Letölthető tájékoztatók menüpontban találja meg (más szakokon erre beiratkozáskor nincsen szükség);
 • a beiratkozási csomag kinyomtatása: a beiratkozási lapot a Neptunban az Információ > Általános nyomtatványok menüpontból tudja elérni. A csomag két részből és 4 oldalból áll. Az első 2 oldal a Beiratkozási lap, amit kinyomtatva, aláírva mindenképpen magával kell hozza a beiratkozásra. A másik két oldal, az Alumni előregisztráció és az Adatkezelési nyilatkozat kitöltése és kinyomtatása nem kötelező, az ezekben foglalt lehetőségek igénybevételéről önállóan dönthet. A Beiratkozási lap a Neptunból veszi az Ön adatait, így szükséges előbb a fentiek szerint ellenőrizni azokat. Az otthon kinyomtatott, adatokkal kiegészített és aláírt Beiratkozási lap mindkét példányát, valamint – döntése szerint – a hozzájuk kapcsolódó két nyilatkozatot, a személyes beiratkozásra magával kell hoznia. FIGYELEM! A pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban tanfolyam, valamint a perinatális tanácsadó tanfolyam résztvevői ilyet nem tudnak nyomtatni, ők helyben fogják megkapni a beiratkozási csomagot.

A beiratkozási csomag csak azt követően válik elérhetővé és kinyomtathatóvá, hogy a félévre szóló regisztrációját vagy másképpen bejelentését (aktív vagy passzív félévre) a Neptunban megtette. Ha esetleg kihagyja az első félévet, azaz szünetelteti a jogviszonyát, a személyes beiratkozáson akkor is, mindenképpen részt kell vennie – akár meghatalmazott közreműködésével, a Letölthető tájékoztatók menüpontban talál meghatalmazási űrlapot ehhez. A személyes beiratkozásra csak az elektronikus rész után kerülhet sor, mivel az ott előállított dokumentumokat aláírással hitelesítve le kell adnia. (A pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban és a perinatális tanácsadó tanfolyamok esetében a beiratkozási dokumentumok aláírása helyben történik majd.)
A személyes beiratkozást megelőzően szükséges elektronikus teendőkhöz készült rövid segédletet a Letölthető tájékoztatók menüpontban találja.

A személyes beiratkozásra vonatkozó információk a budapesti képzési helyre fölvetteknek:

A kar frissen fölvett hallgatói jelentkezésüknek megfelelően két képzési helyen, Budapesten vagy Szombathelyen kezdhetik meg tanulmányaikat. Ennek megfelelően a Neptunban történt beiratkozást követően a személyes beiratkozásra is két helyen kerül sor.

A személyes beiratkozásra mindkét helyen el kell hozni a szükséges dokumentumokat, továbbá legyen Önnél toll, és szükség esetén viseljen maszkot.

A személyes beiratkozás helyszíne: Budapest VII., Kazinczy u. 23–27. földszint, Aula

A személyes beiratkozás az alábbi, szakos beosztás szerinti napon, sorszámhúzással, érkezési sorrendben zajlik. Az épületbe belépéskor ellenőrizzük, hogy a szakja szerinti napon jön-e beiratkozni, és hogy megvan-e minden szükséges dokumentuma. Mivel mindenki maga dönti el, hogy az ő beiratkozási napján mikor jön beiratkozni, ezért az is előfordulhat, hogy hosszabb ideig kell várni, ha egy időben nagyon sokan érkeznek.

Nagyban meggyorsíthatja az ügyintézést, ha előzetesen tájékozódik a tudnivalókról, és ha minden szükséges dokumentumot hiánytalanul elhoz magával (a Neptunból kinyomtatottakat – a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban és a perinatális tanácsadó tanfolyam résztvevőit kivéve – és a saját bizonyítványait, ezek fénymásolatait, igazolványait stb. – ld. checklist a Letölthető tájékoztatók menüpontban). Az utolsó sorszámot az adott napon a megadott záró időpontban adjuk ki, és minden ott lévő még aznap beiratkozhat, függetlenül attól, hogy hányan várakoznak ekkor.

A beiratkozás szakos beosztása az alábbi táblázatban olvasható. Kérjük, hogy mindenképpen az Ön szakja szerinti beiratkozási napon jöjjön személyesen beiratkozni, attól eltérni nem tudunk, mert a beiratkozók személyi anyaga is szakonként a megjelölt napon áll helyben rendelkezésünkre. Ha semmiképpen nem tudja megoldani a beiratkozását, azt szabályos meghatalmazással az Ön képviseletében más is megteheti, de a meghatalmazottjánál is ott kell legyen az összes dokumentum. (A meghatalmazási űrlapot a Letölthető tájékoztatók menüpontban találja.)

A legtöbb szakon az új hallgatóknak szakos tájékoztató eseményt tartanak, ezek időpontját a Szakos tájékoztatók menüpontban találja. FIGYELEM! A szakos tájékoztatók időpontjai többnyire nem esnek egybe a személyes beiratkozás szakok szerint itt szereplő beosztásával, ügyeljen arra, hogy ne keverje őket össze, de menjen mindketőre.

szak

a személyes beiratkozás időpontja

edző BSc
rekreáció és életmód BSc
sportszervezés BSc
sportmenedzser MSc
számítógépes és kognitív idegtudomány MSc
társadalmi befogadás tanulmányok MA (nappali, levelező)
testnevelő tanár + bármilyen szakpár MEd

FIGYELEM! A beiratkozásra az egyéb dokumentumokon kívül hozza magával
minden sportszakos az Egészségügyi nyilatkozatot vagy a sportorvosi igazolását
(ld. a Letölthető tájékoztatók között)!

szeptember 1. péntek
9:00–16:00 óráig

az összes szakirányú továbbképzés:

addiktív viselkedések tanácsadó szakpszichológiája
alkalmazott viselkedéselemzés
általános és családügyi mediáció (közvetítés)
ember–környezet tranzakció szakpszichológia
fejlesztőpedagógus
környezetvédelmi szakpszichológia
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
mentortanár-képzés
módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban
múzeumpedagógiai szaktanácsadó
pedagógiai szakpszichológus
pedagógus szakvizsga (minden választható modullal)
perinatális szaktanácsadó
szervezet- és vezetőfejlesztő és munkapszichológiai szakpszichológia
tanácsadó szakpszichológus
tehetségfejlesztő szaktanácsadó
pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban tanfolyam
perinatális tanácsadó tanfolyam


a doktori képzések hallgatói:

neveléstudományok doktori képzés PhD
pszichológiai tudományok doktori képzés PhD

szeptember 2. szombat
9:00–16:00 óráig

pszichológia MA

szeptember 4. hétfő
9:00–16:00 óráig

emberi erőforrások BSc
közösségszervezés BA (nappali, levelező)
pedagógia BA

szeptember 5. kedd
9:00–16:00 óráig

pszichológia BA
emberi erőforrás tanácsadó MA (nappali, levelező)
neveléstudomány MA (nappali, esti)
andragógia MA

szeptember 6. szerda
9:00–16:00 óráig

és

szeptember 7. csütörtök
9:00–16:00 óráig

 

A személyes beiratkozásra szíveskedjék magával hozni a következőket:

 • a Neptunból nyomtatott, kitöltött és aláírt Beiratkozási lapot (2 lap), és ha kívánja, az Alumni előregisztrációs lapot (1 lap) és az Adatkezelési nyilatkozatot (1 lap). FIGYELEM! A pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban és a perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam résztvevői ilyet nem tudnak nyomtatni, ők helyben fogják megkapni a beiratkozási csomagot;
 • ha Ön sportszakos, az Egészségügyi nyilatkozatot vagy a sportorvosi igazolását (ld. a Letölthető tájékoztatók között);
 • személyi igazolványát (külföldi állampolgár az útlevelét, tartózkodási engedélyét),
 • a felvételi döntésben figyelembe vett, eredeti okmányait,
  • alapképzésben az érettségi bizonyítványát,
  • mesterképzésben az alapképzési oklevelét,
  • szakirányú továbbképzésben a felsőfokú oklevelét (okleveleit),
  • doktori képzésben a (mester/egyetemi szintű) felsőfokú oklevelét (okleveleit), a nyelvvizsga-bizonyítvány(ai)t,
  • felnőttképzési tanfolyami képzésben (a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban és a perinatális tanácsadó tanfolyam) az érettségi bizonyítványát vagy felsőfokú oklevelét (okleveleit),
  • ha van nyelvvizsgája, a nyelvvizsga-bizonyítványt vagy az ezt helyettesítő igazolást,
 • valamint ezen okmányok fénymásolatait egy-egy példányban (érettségi, oklevele/k/, nyelvvizsga-bizonyítvány/ok/) – függetlenül attól, hogy a felvételi eljárásban ilyen másolatokat már beküldött-e,
 • 1 db igazolványképet (3,5 x 4,5 cm), hátoldalára ráírva neve, születési ideje,
 • adóazonosító kártyáját,
 • TB-kártyáját,
 • továbbá legyen Önnél toll, és szükség szerint maszk.

FIGYELEM! A gyors és folyamatos kiszolgálás érdekében fontos, hogy a fenti dokumentumok mindegyike itt legyen Önnél a beiratkozáskor. Ha ezek bármelyike hiányzik, akkor a személyes beíratását nem tudjuk elvégezni. Kérjük, segítse hallgatótársait, hogy ne kelljen sokat várakozniuk a beiratkozásra, és egyben a mi munkánkat azzal, hogy figyelmesen ellenőrzi a felsorolt dokumentumainak teljességét. A Letölthető tájékoztatók menüpontban talál egy checklist-et, ami segíthet a dokumentáció összeállításában.
A beiratkozáskor – részben a szakjával összefüggésben – szükséges majd aláírnia további dokumentumokat is. Ezeket nem kell magával hoznia, a beiratkozáson biztosítjuk, de előre megtekintheti őket a Letölthető tájékoztatók menüpontban.

Tudnivalók a beiratkozás pótlásáról

Annak, aki a sikeres felvételije után, ebben vagy egy későbbi félévben szeretné megkezdeni a tanulmányait, el kell végeznie a beiratkozás mindkét részét: a Neptunban történőt is és a személyes beiratkozást is. Ezek bármelyikének hiányában ugyanis nem jön létre a hallgatói jogviszonya, és a szakra való felvétele érvénytelenné válik.

A beiratkozás mindkét részének módjáról, a szükséges eredeti és másolati dokumentumokról itt az oldalon följebb talál minden információt.

Ha Ön nem végezte el a beiratkozás mindkét részét, az alábbiak szerint pótolhatja:

1. Ha a Neptuban sem végezte el a beiratkozást,

annak a pótlására a regisztrációs időszak végéig, 2023. szeptember 10. vasárnap 20:00 óráig van lehetősége. Javasoljuk, hogy ne hagyja ezt az utolsó pillanatra, hiszen a hálózati hibától a „mitishogykellcsinálni”-ig több dolog is nehezítheti a weben történő ügyintézést. Az elektronikus beiratkozás részleteiről fent találja a tudnivalókat.

2. Ha a Neptunban beiratkozott,

de a személyes beiratkozáson a szakja szerinti időpontban nem vett részt, vagy ha volt személyesen beiratkozni, de nem volt itt minden okmánya, és ezért nem sikerült a beiratkozás, a fent leírtaknak megfelelően részt kell vennie a pótlólagos, személyes beiratkozáson, vagy Önnek, vagy a meghatalmazottjának (a meghatalmazásról is fent olvashat);

 • ennek időpontja 2023. szeptember 08., péntek, 9.00–15.00 óra között;
 • helyszíne: Budapest VII., Kazinczy u. 23–27. I. emelet 115. Tanulmányi Hivatal ügyféltér;
 • a beiratkozás után ki kell fizessen 3.500,- Ft térítési díjat az adminisztratív határidő elmulasztása miatt.
  • A térítési díjat majd a Neptunban kell befizetni, az ott szereplő határidőig. A befizetés mikéntjéről a Quaestura honlapján találja a szükséges információkat. Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy ha a térítési díj befizetése a megadott határidőig esetleg nem történne meg, a díjfizetés elmulasztásával újabb díjfizetési kötelezettsége keletkezik, továbbá a tartozás nem enged a Neptunban semmilyen további ügyintézést (kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés stb.). Vigyázzon a befizetés ütemezésével, annak is van gyorsabb (bankkártyás) vagy lassabb, kétlépcsős (gyűjtőszámlás) formája. Ez utóbbi esetben a teljesítés csak a második lépés után történik meg.
  • Ha a személyes beiratkozáson Önnek fel nem róható, elháríthatatlan akadály, pl. betegség miatt nem tudott részt venni sem Ön, sem a meghatalmazottja (!), akkor az erről szóló, eredeti igazolás(oka)t szíveskedjék a beiratkozásra magával hozni, ebben az esetben térítési díjat nem kell fizetnie. (Önmagában az, hogy valaki munkavégzés miatt vagy külföldi tartózkodás miatt nem tudott beiratkozni, nem tekinthető elháríthatatlan akadálynak, mivel a beiratkozási időpontokról a felvételi határozat megkapásakor már rendelkezésre állt az információ, továbbá meghatalmazott útján is lehetőség volt a beiratkozásra.)

Kérjük, olvassa el figyelmesen a fent leírtakat.

2023.07.24.