Korábbi tanárképzések

Korábbi tanárképzések (TO - Tanárképzések)

 

A régi képzési szerkezet szerinti, „Bologna-rendszer” előtti, főiskolai és egyetemi szintű, tanári képzést tanári képesítővizsga zárta le. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2016. január 1-jei módosítása alapján azok a hallgatók, akik 2006. szeptember 1-je előtt kezdték tanulmányaikat, 2018. szeptember 1-jéig tehettek záróvizsgát, így tanári képesítővizsgát is, amennyiben 2016. szeptember 1-jéig abszolutóriumot szereztek. Ennek értelmében a korábbi osztatlan tanárképzésben abszolutóriumot szerzett hallgatók legkésőbb a 2017/18-as tanév tavaszi félévében teljesített tanári képesítővizsgával szerezhettek tanári végzettséget.

 

2018.10.02.