Záróvizsga, oklevél

Tanulmányi Ügyek - Tájékoztatók - Záróvizsga, oklevél

Záróvizsga-jelentkezés

A záróvizsgára csak a Neptunban lehet jelentkezni, a bejelentkezés után elérhető hallgatói webes felületen, egy kérvény formájában elérhető jelentkezési lap leadásával. A záróvizsgára jelentkezés határideje
a) őszi félévben október 20.,
b) tavaszi félévben március 20.

Az aktuális félévre vonatkozó egyéb információkat hirdetményben tesszük közzé, amit a Tanulmányi hírek között találhat meg.

A záróvizsga-jelentkezés érvénytelenné válik, ha a hallgató nem teljesíti a záróvizsgára bocsátás feltételeit, vagyis nem szerzi meg az abszolutóriumát, ha nem adja le a szakdolgozatát, illetve, ha tartozás miatt a vizsgán való részvétele nem lehetséges. A jelentkezést maga a hallgató is visszavonhatja.
a) az őszi félévben december 15-ig,
b) a tavaszi félévben május 15-ig.
A határidő után visszavont jelentkezés vagy a záróvizsgán való szabályos visszavonás nélküli meg nem jelenés esetén az újabb záróvizsga megszervezésének költségét a hallgatónak térítési díj formájában meg kell fizetnie.

Ugyancsak nem vehet részt a záróvizsgán az a hallgató, akinek a szakdolgozatát elégtelenre értékelték. Az új szakdolgozat benyújtása ilyen esetben leghamarabb a következő félévben lehetséges, és ezért térítési díjat kell fizetnie.

A fizetendő térítési és szolgáltatási díjakról ezen a linken tájékozódhat.

Záróvizsga-beosztás

A szakterületek által elkészített adott félévi záróvizsga-beosztást külön hirdetményben tesszük közzé a Tanulmányi hírek között.

Igazolások

Aki sikeres záróvizsgát tett, az oklevele átvétele előtt kétféle igazolást kérhet.

  • a sikeres záróvizsga letételéről szóló igazolást, ha a nyelvvizsgája az oklevél kiállításához még nincsen meg,
  • az oklevélre való jogosultságáról szóló igazolást, ami tartalmazza az oklevél eredményét, továbbá hogy az oklevél kiállításához szükséges valamennyi követelményt teljesítette, így annak kiállítása folyamatban van.

Ez utóbbi igazolásra akkor lehet szüksége, ha tanulmányait folytatni szeretné, és részt vesz az éppen folyó felvételi eljárásban. Az igazolások kiállításához minden esetben szükségünk van a záróvizsga jegyzőkönyvére, amit a záróvizsga során a bizottság vezet. A dokumentumok Tanulmányi Hivatalba történő visszaérkezése és feldolgozása időt vesz igénybe, így a záróvizsgája napján még nem tudjuk az igazolást kiállítani. Az adott félévi igazolások kiadására vonatkozó információkat a Tanulmányi hírek között tesszük közzé, kérjük, kísérje figyelemmel hirdetményeinket!

Oklevél kiállítás

A hatályos jogszabályok alapján a felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá az előírt nyelvvizsga letétele. A nyelvvizsgával kapcsolatos követelményeket az ún. képzési és kimeneti követelmények szabályozzák. Ezt az alap- és mesterképzési szakok esetében a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet rögzíti. Az ELTE PPK-n jelenleg nincs olyan szakirányú továbbképzés, amelynek képzési és kimeneti követelménye az oklevél kiállításnak feltételeként nyelvvizsga letételét írná elő.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga megszerzését a Tanulmányi Hivatalban jelentheti be. Ha már beiratkozáskor rendelkezett vele, vagy korábban bejelentette, akkor a nyelvvizsgája adatait a Neptunban is megtalálja a hallgatói webes felületen a Saját adatok>Képzettségek>Nyelv menüpontban. Ha a Neptunban nem látja meglévő nyelvvizsgáit, akkor a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát küldje meg a Tanulmányi Hivatalnak a ppkto@ppk.elte.hu ímélcímre. A Hivatal a nyelvvizsga-bizonyítványok hitelességét központi nyilvántartásból ellenőrzi. A záróvizsga napjáig be nem mutatott nyelvvizsga dokumentumok esetén az oklevél kiállítása nem kezdhető meg, így az oklevél a diplomaosztón nem vehető át.

Ha a sikeres záróvizsga időpontjában még nem rendelkezett nyelvvizsgával, akkor a bizonyítványt később is bemutathatja, illetőleg a másolatát megküldheti a ppkto@ppk.elte.hu ímélcímre. A hatályos jogszabályok alapján az intézménynek a nyelvvizsga bemutatását követő 30 napon belül kell kiadnia az oklevelet, kérjük, mindenképpen számoljon ezzel az átfutási idővel.


Frissítve: 2021. június 22.
2017.05.18.