Tanulmányi Ügyek - Tájékoztatók - Záróvizsga, oklevél

Záróvizsga-jelentkezés

A szakos és tanári záróvizsgára, valamint a tanári képesítővizsgára csak a Neptunban lehet jelentkezni, a bejelentkezés után elérhető hallgatói webes felületen, egy kérvény formájában elérhető jelentkezési lap leadásával.
Az félévre vonatkozó egyéb információkat (pl. határidők) hirdetményben tesszük közzé, melyet a hallgatók a Tanulmányi hírek között találhatnak meg.
A záróvizsga-jelentkezés érvénytelenné válik, ha a hallgató nem teljesíti a záróvizsgára bocsátás feltételeit, vagyis nem szerzi meg az abszolutóriumát, ha nem adja le a szakdolgozatát, illetve, ha tartozás miatt az intézmény a vizsgán való részvételt megtagadja tőle. A jelentkezést maga a hallgató is visszavonhatja. A HKR 81. § (12) bekezdése alapján az a hallgató, aki záróvizsgára bocsátható, jelentkezését nem vonja vissza, ám a záróvizsgán nem jelenik meg, az újabb záróvizsga megszervezésének költségét meg kell, hogy fizesse. A karon fizetendő térítési és szolgáltatási díjakról ezen a linken tájékozódhat.

Záróvizsga-beosztás

A szakterületek által elkészített adott félévi záróvizsga-beosztást egy külön hirdetményben tesszük közzé, melyet a hallgatók a Tanulmányi hírek között találhatnak meg.

Igazolások

Amennyiben sikeres záróvizsgát tett háromféle igazolást kérhet. Kérhet:

  • a sikeres záróvizsga letételéről szóló igazolást, ha nyelvvizsgája az oklevél kiállításához még nincsen meg,
  • az oklevélre való jogosultságáról szóló igazolást, mely azt tartalmazza, hogy az oklevél kiállításához szükséges valamennyi követelményt teljesítette, így annak kiállítása folyamatban van,
  • az oklevél eredményének igazolását.

Ez utóbbi két igazolásra akkor lehet szüksége, ha tanulmányait folytatni szeretné, s részt vesz az éppen folyó felvételi eljárásban. Az igazolás kiállításához minden esetben szükségünk van a záróvizsga jegyzőkönyvére, amelyet a záróvizsga során a bizottság vezet. A dokumentumok Tanulmányi Hivatalba történő visszaérkezése és feldolgozása időt vesz igénybe, így a záróvizsgája napján feleslegesen fárad be hozzánk ilyen igénnyel. Az adott félévi igazolások kiadására vonatkozó információkat a Tanulmányi hírek között tesszük közzé, kérjük, kísérje figyelemmel hirdetményeinket!

Oklevél kiállítás

A hatályos jogszabályok alapján a felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá az előírt nyelvvizsga letétele. A nyelvvizsgával kapcsolatos követelményeket az ún. képzési és kimeneti követelmények szabályozzák. Ez alap- és mesterképzési szakok esetében külön jogszabályban (pl.: 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, vagy 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet) kerül rögzítésre. Az ELTE PPK-n jelenleg nincs olyan szakirányú továbbképzés, amelynek képzési és kimeneti követelménye az oklevél kiállításnak feltételeként nyelvvizsga letételét írná elő.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga megszerzését minden esetben köteles bejelenteni a Tanulmányi Hivatalban. Ha már beiratkozáskor rendelkezett vele, akkor annak adatait a Neptunban is megtalálja a hallgatói webes felületen a Saját adatok/Képzettség/Nyelv menüpontban. Ha a Neptunban nem látja meglévő nyelvvizsgáit, akkor az eredeti dokumentumot mihamarabb mutassa be az ügyféltérben. A záróvizsga napjáig be nem mutatott nyelvvizsga dokumentumok esetén az oklevél kiállítását nem kezdjük meg, tehát oklevelét a hivatalos diplomaosztón nem veheti át.

Ha a sikeres záróvizsga időpontjában még nem rendelkezett nyelvvizsgával, akkor azt később is bemutathatja. Felhívjuk figyelmét, hogy az oklevél kiállításához minden esetben be kell mutatnia az eredeti nyelvvizsgát, vagyis ennek ügyintézése csak személyesen, vagy meghatalmazott útján lehetséges. A hatályos jogszabályok alapján az intézménynek a nyelvvizsga bemutatását követő 30 napon belül kell kiadnia az oklevelet, kérjük, mindenképpen számoljon ezzel az átfutási idővel.

A hallgatóinkat segítendő, ebben a letölthető összeállításban a szakdolgozattal, záróvizsgával és oklevél-kiállítással kapcsolatos információk gyűjteménye található az ELTE Hallgatói követelményrendszer témába vágó rendelkezéseit alapul véve, alkalmanként azt idézve.

2017.05.18.