Kreditátviteli Bizottság

Tanulmányi ügyek - Testületek - Kreditátviteli Bizottság

A Kreditátviteli Bizottság a Kar hat oktatóból és egy hallgatóból álló állandó bizottsága.
A felsőoktatási tanulmányokra vonatkozó jogszabályok alapján a hallgatónak nem kell teljesítenie a tantervben előírt követelményeket, ha azokat korábban már elsajátította és azt hitelt érdemlő módon igazolja. Az ilyen, a korábbi tanulmányok során szerzett tudás elismertetésére irányuló kérelem a Kari Kreditátviteli Bizottsághoz nyújtható be. A jogszabályok által meghatározott, kreditegyenértékűségre vonatkozó szabályok szerint a Bizottság dönt arról, hogy a korábban megszerzett tanegységek vagy munkatapasztalat (pl. szakmai gyakorlat esetén) ekvivalensek-e a most előírt követelményekkel.

Az egységes egyetemi szabályozás alapján a kérelmek benyújtásának határideje minden karon az adott félév kurzusfelvételi időszakának vége (ld. HKR 34. § (10).) A bizottság az adott félévi ülésén azokat az ügyeket tárgyalja meg, amelyekhez a kérelem a fenti határidőig, az esetlegesen hiányzó egyéb iratok, dokumentumok legkésőbb a Tanulmányi Hivatal által meghatározott egyedi hiánypótlási határidőig beérkeztek (ld. HKR 156. §). Ha a kérelem hiányos, a bizottság nem tud döntés hozni, így a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A kreditátviteli kérelmek benyújtása a 2023/24/2-es félévtől kizárólag a Neptun rendszeren keresztül elérhető, papír alapú kérelem már nem nyújtható be.
Mintatantervben szereplő kötelező vagy kötelezően választható tárgyak esetében a Neptun hallgatói webes felületén a Tanulmányok/Mintatantervek menüben a mintatanterv kiválasztása és a tárgyak listázása után a tárgy sorának végén lévő + jelre kattintva adható le a kérvény.
Mintatantervben nem szereplő szabadon választható tárgyak esetében a Neptun hallgatói webes felületén az Ügyintézés/Kérvények menüpontban a "PPK Kredit elismerés szabadon választható tárgyhoz" kérvényt kell benyújtani.
Bővebb útmutatót itt talál: Kreditátviteli kérvény leadás segédlet

A Kreditátviteli Bizottság tagjai
A Kreditátviteli Bizottság ügyrendje
A Kreditátviteli Bizottság éves beszámolója 2015-2018
A Kreditátviteli Bizottság éves beszámolója 2019
A Kreditátviteli Bizottság éves beszámolója 2020
A Kreditátviteli Bizottság éves beszámolója 2021
A Kreditátviteli Bizottság éves beszámolója 2022

A Kreditátviteli Bizottság 2023/2024-as tavaszi félévi ülésére vonatkozó információk:

A kérelmek leadásának határideje: 2024. május 10., péntek, 16:00
A bizottság ülésének időpontja: 2024. május 14., kedd
A kérelmek elbírálásának várható ideje a Neptunban: 2024. május 21., kedd


 
 
2024.01.12.