Tanulmányi ügyek - Testületek - Kreditátviteli Bizottság

A Kreditátviteli Bizottság a Kar hat oktatóból és egy hallgatóból álló állandó bizottsága.
A felsőoktatási tanulmányokra vonatkozó jogszabályok alapján a hallgatónak nem kell teljesítenie a tantervben előírt követelményeket, ha azokat korábban már elsajátította és azt hitelt érdemlő módon igazolja. Az ilyen, a korábbi tanulmányok során szerzett tudás elismertetésére irányuló kérelem a Kari Kreditátviteli Bizottsághoz nyújtható be. A jogszabályok által meghatározott, kreditegyenértékűségre vonatkozó szabályok szerint a Bizottság dönt arról, hogy a korábban megszerzett tanegységek vagy munkatapasztalat (pl. szakmai gyakorlat esetén) ekvivalensek-e a most előírt követelményekkel. A bizottság saját ügyrendje alapján működik, mely ügyrend jelenleg módosítás alatt áll a Hallgatói követelményrendszer (HKR) augusztus 1-jén hatályba lépett módosítása miatt. Az ügyrend feltöltéséig szíves türelmüket kérjük.

Az egységes egyetemi szabályozás alapján a kérelmek benyújtásának határideje minden karon az adott félév kurzusfelvételi időszakának vége (ld. HKR 34. § (1).) A bizottság az adott félévi ülésén azokat az ügyeket tárgyalja meg, amelyekhez a kérelem a fenti határidőig, az esetlegesen hiányzó egyéb iratok, dokumentumok legkésőbb a Tanulmányi Hivatal által meghatározott egyedi hiánypótlási határidőig beérkeztek (ld. HKR 156. §). Ha a kérelem hiányos, a bizottság nem tud döntés hozni, így a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A hallgatók kérelmeiket a Tanulmányi Hivatalban
- személyesen
az ügyféltérben ügyfélfogadási időben, vagy
- elektronikusan (e-mailben a központi e-mail címünkre küldve), illetve
- postai úton (ELTE PPK Tanulmányi Hivatal 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.)
is leadhatják.
Elektronikus leadás esetén a beküldés határideje az adott nap ügyfélfogadási idejének vége. Az e-mailben érkezett kérelmek esetén a mellékletek hitelességének vizsgálatához a Tanulmányi Hivatal az eredeti dokumentumot bekérheti.
A postai úton történő leadás esetében kérjük, hogy a kérelmező a feladáskor legyen tekintettel a kézbesítési időre, hiszen a bizottság által kijelölt kérelem-leadási határidő beérkezési határidő!

A kérelmekhez használható űrlap ebben a menüpontban található.

A Kreditátviteli Bizottság 2019/2020-as tavaszi félévi ülésére vonatkozó információk:

A kérelmek leadásának határideje: 2020. február 14.
A bizottság ülésének időpontja: 2020. március 9.
 
Tekintettel az első ülés után beérkezett kérelmekre a kar Kreditátviteli Bizottsága a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében rendkívüli ülést tart.
A kérelmek leadásának határideje: 2020. április 30.
A bizottság ülésének időpontja: 2020. május 11.

A Kreditátviteli Bizottság 2019/2020-as őszi félévi ülésére vonatkozó információk:

A kérelmek leadásának határideje: 2019. szeptember 13.
A bizottság ülésének időpontja: 2019 október 7.
Tekintettel az első ülés után beérkezett kérelmekre a kar Kreditátviteli Bizottsága a 2019/2020-as tanév őszi félévében rendkívüli ülést tart.
A kérelmek leadásának határideje: 2019. december 2.
A rendkívüli ülés időpontja: 2019. december 9.
A Tanulmányi Hivatal a határidőig beérkezett kérelmeket tudja erre az ülésre előkészíteni, az e határidő után beérkezett kérelmek csak a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében kerülnek elbírálásra.
2019.02.06.