Tanulmányi ügyek - Testületek - Tanulmányi Bizottság

A Tanulmányi Bizottság a Pedagógiai és Pszichológiai Kar öt oktatóból és öt hallgatóból álló döntési, javaslattételi, döntés-előkészítési és véleményezési jogkörrel rendelkező, állandó bizottsága.

A Hallgatói követelményrendszer (HKR) alapján a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos kérelmek nagy részében a Tanulmányi Bizottság illetékes, a 143. § (2) bekezdése alapján még bizonyos dékáni méltányossági kérelmeket is véleményeznie kell. A Pedagógiai és Pszichológiai Karon a 424. § alapján a Tanulmányi Bizottság látja el a kari speciális bizottság feladatait is.

A bizottság saját ügyrendje alapján működik, a szorgalmi időszakban havonta ülésezik, ülésein azokat az ügyeket tárgyalja meg, amelyekhez az iratok, dokumentumok legkésőbb az ülés napja előtti ötödik munkanapon beérkeztek, ezért az egyes ülésekhez kapcsolódóan a bizottság kérelem-leadási határidőket is meghatároz. Felhívjuk figyelmüket, hogy egyes ügyek esetében a HKR külön az adott ügytípushoz tartozó határidőről is rendelkezik, mely nem feltétlenül egyezik a bizottság adott üléséhez tartozó határidővel, ezért az ügyek intézésekor célszerű a szabályzatban előre tájékozódni. Ha a kérelem hiányos, a bizottság a döntést a rendelkezésre álló információk birtokában (hiányában) is meghozhatja, de akár el is halaszthatja a következő üléséig.

A hallgatók és oktatók kérelmeiket személyesen az ügyféltérben ügyfélfogadási időben, vagy azon kívül az ügyféltér ajtajára szerelt postaládán keresztül is leadhatják, azonban leadási határidő vége alatt minden esetben a határidő napján az ügyfélfogadási idő vége értendő. A kérelmeket postai úton is el lehet juttatni a Tanulmányi Hivatalba, ebben az esetben kérjük, a kérelmező a feladáskor legyen tekintettel a kézbesítési időre, hiszen a HKR által meghatározott legtöbb határidő, és a bizottság által kijelölt kérelem-leadási határidők is beérkezési határidők!

A kérelmekhez használható űrlap ebben a menüpontban található.

A Tanulmányi Bizottság tagjai
A Tanulmányi Bizottság ügyrendje
A Tanulmányi Bizottság éves beszámolója 2015-2018
A Tanulmányi Bizottság éves beszámolója 2019

A Tanulmányi Bizottság 2020/2021-as őszi félévi üléseinek időpontjai:

1. ülés időpontja: 2020. szeptember 21.
A kérelmek leadási határideje: 2020. szeptember 14.

2. ülés időpontja: 2020. október 12.
A kérelmek leadási határideje: 2020. október 5.

3. ülés időpontja: 2020. november 16.
A kérelmek leadási határideje: 2020. november 9.

4. ülés időpontja: 2020. december 14.
A kérelmek leadási határideje: 2020. december 7.

5. ülés időpontja: 2021. január 18.
A kérelmek leadási határideje: 2021. január 11.

2019.02.11.