Tanulmányi ügyek - Testületek - Tanulmányi Bizottság

A Tanulmányi Bizottság a Pedagógiai és Pszichológiai Kar öt oktatóból és öt hallgatóból álló döntési, javaslattételi, döntés-előkészítési és véleményezési jogkörrel rendelkező, állandó bizottsága.

A Hallgatói követelményrendszer (HKR) alapján a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos kérelmek nagy részében a Tanulmányi Bizottság illetékes, a 143. § (2) bekezdése alapján még bizonyos dékáni méltányossági kérelmeket is véleményeznie kell. A Pedagógiai és Pszichológiai Karon a 424. § alapján a Tanulmányi Bizottság látja el a kari speciális bizottság feladatait is.

A bizottság saját ügyrendje alapján működik, a szorgalmi időszakban havonta ülésezik, ülésein azokat az ügyeket tárgyalja meg, amelyekhez az iratok, dokumentumok legkésőbb az ülés napja előtti ötödik munkanapon beérkeztek, ezért az egyes ülésekhez kapcsolódóan a bizottság kérelem-leadási határidőket is meghatároz. Felhívjuk figyelmüket, hogy egyes ügyek esetében a HKR külön az adott ügytípushoz tartozó határidőről is rendelkezik, mely nem feltétlenül egyezik a bizottság adott üléséhez tartozó határidővel, ezért az ügyek intézésekor célszerű a szabályzatban előre tájékozódni. Ha a kérelem hiányos, a bizottság a döntést a rendelkezésre álló információk birtokában (hiányában) is meghozhatja, de akár el is halaszthatja a következő üléséig.

A hallgatók és oktatók kérelmeiket személyesen az ügyféltérben ügyfélfogadási időben, vagy azon kívül az ügyféltér ajtajára szerelt postaládán keresztül is leadhatják, azonban leadási határidő vége alatt minden esetben a határidő napján az ügyfélfogadási idő vége értendő. A kérelmeket postai úton is el lehet juttatni a Tanulmányi Hivatalba, ebben az esetben kérjük, a kérelmező a feladáskor legyen tekintettel a kézbesítési időre, hiszen a HKR által meghatározott legtöbb határidő, és a bizottság által kijelölt kérelem-leadási határidők is beérkezési határidők!

A kérelmekhez használható űrlap ebben a menüpontban található.

 

A Tanulmányi Bizottság 2019/2020-as tavaszi félévi üléseinek időpontjai:

1. ülés időpontja: 2020. február 10.
A kérelmek leadási határideje: 2020. február 3.

2. ülés időpontja: 2020. március 9.
A kérelmek leadási határideje: 2020. március 2.

3. ülés időpontja: 2020. április 6.
A kérelmek leadási határideje: 2020. március 30.

4. ülés időpontja: 2020. május 11.
A kérelmek leadási határideje: 2020. május 4.

5. ülés időpontja: 2020. június 15.
A kérelmek leadási határideje: 2020. június 8.

A Tanulmányi Bizottság 2019/2020-as őszi félévi üléseinek időpontjai:

1. ülés időpontja: 2019. szeptember 16.
A kérelmek leadási határideje: 2019. szeptember 9.

2. ülés időpontja: 2019. október 14.
A kérelmek leadási határideje: 2019. október 7.

3. ülés időpontja: 2019. november 11.
A kérelmek leadási határideje: 2019. november 4.

4. ülés időpontja: 2019. december 9.
A kérelmek leadási határideje: 2019. december 2.

5. ülés időpontja: 2020. január 13.
A kérelmek leadási határideje: 2020. január 6.
 
2019.02.11.