Küldetésnyilatkozat

Küldetésnyilatkozat

A Pedagógiai és Pszichológiai Kar arra törekszik, hogy a neveléstudomány, a tanárképzés, a pszichológiatudomány, az egészség-és a sporttudomány ágainak oktatásában és kutatásában országos és nemzetközi tekintélyét növelje.

Az Egyetem küldetésének szellemében a Kar arra törekszik, hogy tovább erősítse az oktatók és hallgatók alkotó közösségét, toleráns és nyitott legyen az új kezdeményezésekre, tiszteletben tartsa a sokszínűséget, az emberi méltóságot, oktatási-kutatási tevékenységeiben pedig tovább hagyományozza az universitas scientiarum ideálját.

Ennek érdekében a szervezeti döntések demokratikusan, az oktatás, a kutatás, az intézményi és egyéni élet minőségét támogatva születnek meg.

E célkitűzések megvalósításáért a Kar vezetése, adminisztratív dolgozói, oktatói, kutatói, hallgatói közösen, egymással szoros együttműködésben munkálkodnak.

2020.06.30.