Kutatás és publikálás

Kutatás és publikációs követelmények

2018.08.30.
Kutatás és publikációs követelmények

Kutatás

A kari tudományos munkát, kutatási tevékenységet szabályozó dokumentumok:

Publikációs követelmények

A Kari Doktori Szabályzat (hatályos: 2022.09.01.) a fokozatszerzés feltételeként írja elő az alábbiakat:

„32.§ (1) A doktori értekezés benyújtásának feltétele, hogy a jelölt rendelkezzen legalább három elsőszerzős, saját doktori témájához kapcsolódó tudományos közleménnyel, melyek közül legalább egy angol nyelven jelent meg. Tudományos közleményként referált folyóiratban megjelent cikk, lektorált és a WoS vagy Scopus által referált szakkönyvben megjelent könyvfejezet vagy lektorált és a WoS vagy Scopus által referált könyv fogadható el.”

A Neveléstudományi Doktori Iskola Tanácsának 2022. 06. 23. ülésén elfogadott javaslat segít pontosítani és értelmezni a szabályzatban szereplő „tudományos közlemény” fogalmát. Ezek a szempontok javaslatok a publikációk minőségének megítéléséhez. A publikációk megfelelőségéről a témavezető kell, hogy nyilatkozzon a fokozatszerzési eljárásra való jelentkezés keretében.

Szempontok a tudományos közleményekkel kapcsolatos elvárások értelmezéséhez:

  • indexált folyóiratban/tanulmánykötetben megjelenő tanulmány/könyvfejezet – vagyis olyan médiumban való megjelenés, amely a területen elismert tudományos adatbázisokban indexálva van (elsődlegesen preferált adatbázisok: DOAJ, ERIC, EBSCO, ACI)
  • További szempontok, javaslatok, ha az adatbázisokban való megjelenés nem biztosítható (pl. magyar folyóiratoknál):
    • folyóirat rögzítve legyen az MTMT-ben
    • ORCID azonosító feltüntetése a publikációhoz kötődően
    • legyen DOI száma a tanulmánynak

Aktuális változások

1) 2022. szeptemberétől érvényes publikációs követelmények változása - Publikációs kreditek elszámolása

2022. szeptemberig a hallgatók irányított kutatómunkaként kaphattak krediteket a publikációjukért.

A DIT elfogadta azt a javaslatot, miszerint 2022. szeptemberétől eltöröljük a publikációkért (mint produktum) adható kutatási krediteket (irányított kutatómunka). A publikációkért kapható kreditek helyett kérjük, hogy kifejezetten a publikáció előkészítéséhez és megírásához kapcsolódó konkrét munkát számolják el a kreditfelvételi lapokon a kutatási kredittáblázat adott részei alapján (pl. önálló kutatómunka).

A 2022/2023. I. félév végén leadott kreditlapok esetében ezt a változást már érvényesíteni fogjuk. Ha publikációs krediteket tüntetnek fel a hallgatók és ezt a témavezetők vagy a programvezetők nem küldik vissza, akkor a doktori iskola vezetőjének aláírása előtt a Titkárság hiánypótlásra és módosításra visszaküldi a kreditfelvételi lapokat, kérve, hogy a publikáció helyett a publikációhoz kapcsolódó kutatómunkát jelenítsék meg a kreditfelvételi lapon. Tehát abban az esetben is, ha most jelenik meg tudományos közleménye, amit ebben a félévben akart volna elszámolni kreditekért, akkor javasoljuk, hogy az ahhoz kapcsolódó szakmai tevékenységet tüntesse fel a kreditfelvételi lapon. Amennyiben a félév elején már leadásra került a kreditfelvételi lap, akkor azt nem szükséges módosítani, de kérjük, hogy a félév végi leadásnál a fentieknek megfelelően korrigálják az űrlapot.

2) 2023. szeptemberétől érvényes publikációs követelmények változása – Komplex vizsga előtt egy elfogadott publikáció

A DIT által elfogadott módosítások közül ez utóbbi a Működési Szabályzatunk módosítását vonja maga után, így leghamarabb csak a 2023-as évben felvett hallgatókra vonatkozik majd, így a doktori iskola közösségének elég ideje lesz felkészülni erre a módosításra.

A javaslat értelmében az 1. pontban részletezett publikációs követelmények annyiban módosulnak, hogy elvárásként jelenik meg, hogy a komplex vizsgáig legalább 1 befogadott (tehát a peer-review folyamaton sikeresen átment, a főszerkesztő által hivatalosan igazolt nyilatkozat is elfogadható) tudományos közleménnyel rendelkezzenek hallgatóink.

Ez a módosítás azt hivatott elősegíteni, hogy a három tudományos közlemény megszerzése fokozatos terhelésként jelenjen meg a doktori tanulmányokban és ezzel is erősítsük a követelmények teljesítését a fokozatszerzési eljárásra való jelentkezésig.

Bár ez a módosítás csak a következő tanévben lép érvénybe, javasoljuk a most elsőéves doktoranduszok számára, hogy próbálják ezen követelmények alapján tervezni a saját szakmai munkájukat. Szívesen fogadjuk az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat, visszajelzéseket.

3) DOI azonosító feltüntetése

2022. szeptember 1-jét követően benyújtandó doktori értekezések irodalomjegyzékében minden lehetséges esetben meg kell adni a hivatkozott dokumentumok DOI-azonosítóját is. Ezt minden disszertációnak teljesítenie kell ahhoz, hogy a disszertáció DOI-azonosítóját fenti dátumtól biztosító CrossRef ügynökség követelményeinek megfeleljen. A kritérium teljesítéséhez a szerzőknek a következő lépéseket kell megtennie:

1. Annak ellenőrzése, hogy a hivatkozott publikációk rendelkeznek DOI-azonosítóval. A DOI-azonosítók megtalálásához a CrossRef ügynökség keresőfelülete használható. Az oldalon egy vagy akár egyszerre több publikáció adataira is indítható keresés, a találati listából pedig kimásolhatók a DOI-azonosítók. A felület használatához segédletet készítettünk, mely itt érhető el: http://hdl.handle.net/10831/79174.

2. A DOI-azonosítók feltüntetése az irodalomjegyzékben, a megfelelő formátumban szükséges: https://doi.org/10.xxxx/xxxxx

3. Nyilatkozat az adatlapon arról, hogy a szakirodalmi hivatkozások jegyzékében a dokumentumok DOI-azonosítói minden lehetséges esetben maradéktalanul feltüntetésre kerültek.