Doktori programok

Doktori programok - Neveléstudományi Doktori Iskola

  Programfüggetlen modul megnevezése Programvezető
Elméleti modul

Németh András

 

E-mail: nemeth.andras@ppk.elte.hu

Kutatásmódszertani modul

Fehérvári Anikó

 

E-mail: fehervari.aniko@ppk.elte.hu

  Program megnevezése Program vezetője és elérhetősége

Dorner Helga

Andragógia Doktori Program

 

Dorner Helga

 

E-mail: dorner.helga@ppk.elte.hu

 

 

Pedagógusképzési és Felsőoktatáskutatási Program

 

Halász Gábor

 

E-mail: halasz.gabor@ppk.elte.hu

Elméleti-történeti Pedagógia Program

Németh András

 

E-mail: nemeth.andras@ppk.elte.hu

Gyógypedagógia Program

Marton Klára

 

E-mail: klara.marton@barczi.elte.hu

Kora Gyermekkor Pedagógiája Program

Zsolnai Anikó

 

E-mail: zsolnai.aniko@ppk.elte.hu

Tanulás, tanítás és Szaktárgyi Pedagógiák Program

Szivák Judit

 

E-mail: szivak.judit@ppk.elte.hu

Sport és Egészségnevelés Program

Szabó Attila

 

E-mail: szabo.attila@ppk.elte.hu

 

Ezekre a programokra már nem veszünk fel hallgatókat:

 

 

Nyelvpedagógia Program                                                            
 

 

Károly Krisztina                                                                                     

 

E-mail: karoly.krisztina@btk.elte.hu                                                                   

Oktatás-tanulás-egyenlőtlenségek Program

Szivák Judit, mb. programvezető

 

E-mail: szivak.judit@ppk.elte.hu

Szaktárgyi Pedagógiák Program

Szivák Judit

 

E-mail: szivak.judit@ppk.elte.hu