Doktori programok

Doktori programok - Neveléstudományi Doktori Iskola

  Programfüggetlen modul megnevezése Programvezető
Elméleti modul

Németh András

 

E-mail: nemeth.andras@ppk.elte.hu

Kutatásmódszertani modul

Fehérvári Anikó

 

E-mail: fehervari.aniko@ppk.elte.hu

  Program megnevezése Program vezetője és elérhetősége

Dorner Helga

Andragógia doktori program

 

Dorner Helga

 

E-mail: dorner.helga@ppk.elte.hu

 

 

Pedagógusképzési és felsőoktatáskutatási program

 

Kopp Erika

 

E-mail: kopp.erika@ppk.elte.hu 

Elméleti-történeti pedagógia program

Garai Imre

 

E-mail: garai.imre@ppk.elte.hu 

Gyógypedagógia program

Perlusz Andrea

 

E-mail: perlusz.andrea@barczi.elte.hu

Kora gyermekkor pedagógiája program

Zsolnai Anikó

 

E-mail: zsolnai.aniko@ppk.elte.hu

Kultúra, sokféleség és oktatás program

Győri János

 

E-mail: gyori.janos@ppk.elte.hu

Tanulás, tanítás és szaktárgyi pedagógiák program

Lénárd Sándor

 

E-mail: lenard.sandor@ppk.elte.hu

Sport és egészségnevelés program

Szabó Attila

 

E-mail: szabo.attila@ppk.elte.hu

 

Ezekre a programokra már nem veszünk fel hallgatókat:

 

 

Nyelvpedagógia Program                                                            
 

 

Károly Krisztina                                                                                     

 

E-mail: karoly.krisztina@btk.elte.hu                                                                   

Oktatás-tanulás-egyenlőtlenségek program

Szivák Judit, mb. programvezető

 

E-mail: szivak.judit@ppk.elte.hu

Szaktárgyi pedagógiák program

Szivák Judit

 

E-mail: szivak.judit@ppk.elte.hu