Doktori programok

  Programfüggetlen modul megnevezése Programvezető

Elméleti modul

Németh András, egyetemi tanár
nemeth.andras@ppk.elte.hu

Kutatásmódszertani modul

Fehérvári Anikó, egyetemi docens
fehervari.aniko@ppk.elte.hu

  Program megnevezése Program vezetője és elérhetősége

 

Andragógia Doktori Program

Csehné Papp Imola, egyetemi docens

papp.imola@ppk.elte.hu

Pedagógusképzési és felsőoktatáskutatási program 

Halász Gábor, egyetemi tanár

halasz.gabor@ppk.elte.hu

Elméleti-történeti Pedagógia Program

Németh András, egyetemi tanár

nemeth.andras@ppk.elte.hu

Gyógypedagógia Program

Marton Klára, egyetemi tanár

klara.marton@barczi.elte.hu

Kora Gyermekkor Pedagógiája Program

Ravaszné Zsolnai Anikó, egyetemi tanár

zsolnai.aniko@ppk.elte.hu

Nyelvpedagógia Program

Károly Krisztina, egyetemi tanár

karoly.krisztina@btk.elte.hu

Oktatás-tanulás-egyenlőtlenségek Program

Vámos Ágnes, egyetemi tanár

vamos.agnes@ppk.elte.hu

Szaktárgyi Pedagógiák Program

Szivák Judit, egyetemi docens

szivak.judit@ppk.elte.hu

Sport és Egészségnevelés Program

Bárdos György, professor emeritus

bardos.gyorgy@ppk.elte.hu

2019.02.01.