Szakirány- és specializációválasztás

Tanulmányi Ügyek - Tájékoztatók - Szakirányválasztás

Az egyes képzések mintatanterve tartalmazhat olyan, a szakterületi ismeretekből összerendezett tartalmi egységeket, modulokat, melyek közül a hallgatók a tanulmányaik során választhatnak. Ha ez a speciális szaktudást biztosító képzés önálló szakképzettséget eredményez, akkor szakirányról, ha önálló szakképzettséget nem eredményez, akkor specializációról beszélünk. Az egyes képzések képzési és kimeneti követelményei szabályozzák, hogy az adott szakon lehet-e egyáltalán választani ilyen modult, vagy sem, illetve, hogy az önálló szakképzettséget ad-e. Az alap- és mesterképzések esetén jogszabályok (a tanulmányok megkezdésének idejétől függően a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, vagy a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet) rögzítik ezt a kérdést, illetve az intézmény az adott évben felvettek számára kínált modulok körét a felsőoktatási felvételi tájékoztatóban is köteles közzétenni. A szakirányú továbbképzések esetén a hallgatókat az intézmény minden esetben a felvételi meghirdetésben tájékoztatja erről.
Az adott képzésekre vonatkozó tartalmi információkról, kérjük az egyes képzések leírásánál tájékozódjanak.

Jelentkezési időszakok
Képzéseinken a jelentkezés három különböző ütemezéssel zajlik:

  • egyes képzések esetén a jelentkező már a felvételi eljárásban meg kell, hogy jelölje, hogy milyen specializáción / szakirányon szeretne tanulmányokat folytatni (pl. sport- és rekreációszervezés alapszak, pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés),
  • más képzések esetén a sikeres felvételi eljárást követően, de még a beiratkozás (a jogviszony létesítése) előtt szükséges a hallgatóknak specializációt / szakirányt választaniuk (pl. neveléstudományi mesterképzés, pszichológia mesterképzés; az érintett szakok esetében a beiratkozásról szóló oldalon hívjuk fel a hallgatóink figyelmét erre), ezt őszi időszaknak nevezzük, illetve vannak
  • olyan képzések is, ahol a specializáció / szakirány választása a tanulmányok során zajlik (pl. andragógia alapképzés, pedagógia alapképzés, tanácsadó szakpszichológus szakirányú továbbképzés), ezt tavaszi időszaknak nevezzük.


Ha a specializációt / szakirányt nem a felvételi eljárás során kell megjelölni (vagyis a második és a harmadik esetben, az őszi és a tavaszi időszakban), a választásra a Neptun hallgatói webes felületén biztosít lehetőséget a kar. Figyelem! A specializáció / szakirány választásának feltételeit, illetve a pontozás módját a kar a Neptunos szakirány-választási felületen teszi közzé az adott időszak kezdetén.

Az adott félévi időszakokról a hallgatók a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda honlapján tájékozódhatnak.
2017.05.02.