TÜ - Tájékoztatók - Szakdolgozati követelmények

A szakdolgozattal együtt benyújtanó dokumentumok mintáit itt találja.

ALAPKÉPZÉS

Az andragógia BA szakon készítendő szakdolgozat követelményei
Az edző BSc szakon készítendő szakdolgozat követelményei (érvényes a tanulmányaikat 2017/2018. tanévtől megkezdő hallgatókra)
A közösségszervezés BA szakon készítendő szakdolgozat követelményei
A pedagógia BA szakon készítendő szakdolgozat követelményei
A pszichológia BA szakon készítendő szakdolgozat követelményei (érvényes a tanulmányaikat a 2016/2017. tanév előtt megkezdő hallgatókra)
Kérjük, hogy a  pszichológia BA portfóliók leadási határidejénél figyeljenek a PPK Kutatás Etikai Bizottság által megfogalmazott előírásokra és határidőkre! További információk itt találhatóak.
A pszichológia BA szakon készítendő szakdolgozat követelményei (érvényes a tanulmányaikat 2016/2017. tanévtől megkezdő hallgatókra)
A pszichológia BA szakon készítendő szakdolgozat követelményei (érvényes a tanulmányaikat 2017/2018. tanévtől megkezdő hallgatókra)
A rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc szakon készítendő szakdolgozat követelményei (érvényes a 2010/2011 tanévtől, a tanulmányaikat 2008 szeptemberében vagy ezt követően megkezdő hallgatókra)
A rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc szakon készítendő szakdolgozat követelményei (érvényes a 2013/2014. tanévtől, a tanulmányaikat 2010 szeptemberében vagy ezt követően megkezdő hallgatókra)
A sport- és rekreációszervezés BSc szakon készítendő szakdolgozat követelményei
A sportszervező BSc szakon készítendő szakdolgozat követelményei

MESTERKÉPZÉS

Az andragógia MA szakon készítendő diplomamunka követelményei (a tanulmányaikat 2018/2019. tanév előtt megkezdők számára)
Az andragógia MA szakon készítendő diplomamunka követelményei (a tanulmányaikat 2018/2019. tanévben, vagy később megkezdők számára)

Az emberi erőforrás tanácsadó MA szakon készítendő diplomamunka követelményei (a tanulmányaikat 2018/2019. tanév előtt megkezdők számára)
Az emberi erőforrás tanácsadó MA szakon készítendő diplomamunka követelményei (a tanulmányaikat 2018/2019. tanévben, vagy később megkezdők számára)

Az interkulturális pszichológia és pedagógia MA szakon készítendő diplomamunka követelményei
A kognitív tanulmányok MSc szakon készítendő diplomamunka követelményei

A neveléstudományi MA szakon készítendő diplomamunka követelményei (a tanulmányaikat 2018/2019. tanév előtt megkezdők számára)
A neveléstudomány MA szakon készítendő diplomamunka követelményei (a tanulmányaikat 2018/2019. tanévben, vagy később megkezdők számára)

A pszichológia MA szakon készítendő diplomamunka követelményei (a tanulmányaikat a 2016/2017. tanév előtt megkezdő hallgatók számára)
A pszichológia MA szakon készítendő diplomamunka követelményei a tanulmányaikat 2016/2017. tanévben megkezdők számára két részből áll:
    a kutatási rész követelményei
    az alkalmazott rész követelményei
A pszichológia MA szakon készítendő diplomamunka követelményei a tanulmányaikat 2017/2018. tanévben megkezdők számára két részből áll:
    a kutatási rész követelményei
   
az alkalmazott rész követelményei
Kérjük, hogy a pszichológia MA szakdolgozatok leadási határidejénél figyeljenek a PPK Kutatás Etikai Bizottság által megfogalmazott előírásokra és határidőkre! További információk itt találhatóak.
A rekreáció MSc szakon készítendő diplomamunka követelményei

Szakirányú továbbképzés

A fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzésen készítendő szakdolgozat követelményei
A múzeumpedagógiai szaktanácsadó szakirányú továbbképzésen készítendő szakdolgozat követelményei
Az egyéb pedagógus-továbbképzéseken készítendő hagyományos (nem portfólió típusú) szakdolgozat követelményei

A közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak szakdolgozati követelményei megegyeznek a pedagógus szakvizsga szak követelményeivel.

Pedagógus szakvizsga

A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzésben a 2016/17-es tanévben vagy korábban felvett hallgatók készíthetnek hagyományos szakdolgozatot (ld. fentebb), de ennek tartalma lehet portfólió is. Ha a szakdolgozat portfólió tartalmú, akkor a témabejelentésre és a témavezető választására, valamint a benyújtására is a hagyományos szakdolgozatra érvényes szabályokat és határidőket kell alkalmazni. Ennek a portfóliónak a követelményei megegyeznek a 2017/2018-as tanévben  érvényes követelményekkel.
 
A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzésben a 2017-ben, vagy később felvett hallgatóknak az új képzési és kimenti követelményeknek megfelelően portfóliót kell benyújtaniuk. Számukra témavezető választása és témabejelentő benyújtása nem szükséges.
 
Tisztelt Hallgatónk, a 2018/2019-es tanévtől érvényes, a pedagógus szakvizsga szakdolgozatának (képzési portfólió) követelményeiről sajnálatos módon téves tájékoztató került a honlapra. A jó verzió 2019. december 5-én került a honlapra. Az érvényes, jelenleg elérhető verzió érdemben a következőkben tér el a korábbi, hibás verziótól:
  • a portfólió kötelező tanulmány részének témevezetője van, vele kell a tanulmány rész készítéséről konzultálni (nem szupervizor);
  • a tanulmányt a portfólióval egybefűzve, bár szerkezetileg attól elválasztva, kvázi külön fejezetként kell benyújtani (nem önálló dokumentumként);
  • a portfólió – benne a tanulmánnyal –benyújtási határideje december 15. (nem december 1.).
Szíves elnézését kérjük a tévedésünkért.
PPK Tanulmányi Hivatal


A pedagógiai szakpszichológus szakirányú továbbképzésen készítendő szakdolgozat követelményei
A szexuálpszichológiai szakpszichológus szakirányú továbbképzésen készítendő szakdolgozat követelményei
A tanácsadó szakpszichológus szakirányú továbbképzésen készítendő szakdolgozat követelményei

A kutatásetikai engedélyezésre vonatkozó alapelveket tartalmazó 2/2015 (II.25) sz. dékáni utasítás alapján minden olyan kutatómunka (ideértve a szakirányos hallgatók szakdolgozatát is), mely emberből vagy emberről nyert adatok elemzésére vonatkozik, és nem egészségügyi természetű, csak kutatásetikai engedély hátterében végezhető. A kutatásetikai engedélyt a szakdolgozati témabejelentővel együtt szükséges leadni a Tanulmányi Irodán. A kutatásetikai engedély beszerzésével kapcsolatos tudnivalók az alábbi weboldalon érhetők el: https://www.ppk.elte.hu/keb

 

2019.01.18.