Tanulmányi ügyek - Tájékoztatók - Szakirányú továbbképzések tanulmányi ügyei

Órarendek, tanrendek, kurzuslisták a 2019/2020. tavaszi félévben (tanulócsoportonként)

Szakdolgozati témák

A kutatásetikai engedélyezésre vonatkozó alapelveket tartalmazó 2/2015 (II.25) sz. dékáni utasítás alapján minden olyan kutatómunka (ideértve a szakirányos hallgatók szakdolgozatát is), mely emberből vagy emberről nyert adatok elemzésére vonatkozik, és nem egészségügyi természetű, csak kutatásetikai engedély hátterében végezhető. A kutatásetikai engedélyt a szakdolgozati témabejelentővel együtt szükséges leadni a Tanulmányi Irodán. A kutatásetikai engedély beszerzésével kapcsolatos tudnivalók az alábbi weboldalon érhetők el: https://www.ppk.elte.hu/keb

Szigorlati tételek

Záróvizsga tételek

2019.02.12.