Kari Tudományos Bizottság

A Kari Tudományos Bizottság létszáma tíz fő, ebből egy hallgató. A Bizottság tagjai a Kari Habilitációs Bizottság elnöke, valamint a karon működő doktori iskolák vezetői. Állandó meghívottja a kar tudományos ügyekért felelős dékánhelyettese. 

A Bizottság feladata:

  • oktatással és kutatással kapcsolatos szervezeti és személyi ügyek véleményezése, különös tekintettel a vezető oktatói alkalmazásra és előléptetésre, valamint az egyes szakmai területek személyi erőforrásainak rendszeres áttekintő véleményezésére,
  • az SzMSz III. kötete, a Foglalkoztatási követelményrendszer 54. § (1) bekezdésében meghatározott docensi alkalmassági vizsgálat lefolytatása,
  • a személyi összetételére vonatkozó szabályok figyelembe vételével ellátni a Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács feladatkörét.

Beszámoló: 

Kari Tudományos Bizottság beszámolója 2015-2018

Elérhetőségek

  • Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Munkatársak>>
2018.07.17.