Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Felvételizőknek - Szakirányú továbbképzések


A 2023/2024-es tanév tavaszi félévére meghirdetett szakirányú továbbképzéseink:

 • coach - üzleti edző

A jelentkezés határideje: 2024. január 8., hétfő, 24:00 óráig.

Meghosszabbítva 2024. január 16. 24:00 óráig.

Kérjük, hogy olvassa el az alábbi lenyitható blokkokban található tájékoztatókat és a képzés leírását is, mielőtt hozzáfog az elektronikus jelentkezési lap kitöltéséhez, mivel fontos információkat tartalmaznak (pl. bemeneti feltételek, feltöltendő dokumentumok)! Honlapunkon tájékozódhat a képzések tanterveiről is.

A 2024/2025-es tanév őszi félévére meghirdetett szakirányú továbbképzéseinkről a későbbiekben tesszük közzé a részletes és aktuális jelentkezési információkat. Előzetesen a meghirdetett szakokról a felvi.hu-n tudnak tájékozódni.

A szakirányú továbbképzésekre történő jelentkezésekkel kapcsolatban további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:
ELTE Pedagógiai és Pszichológia Kar, Tanulmányi Hivatal Oktatásszervezési Iroda
e-mailcím: felveteli@ppk.elte.hu ; tel.: 1/461-4500/3476

coach - üzleti edző

COACH – ÜZLETI EDZŐ szakirányú továbbképzési szak

A képzés szakmai felelőse:

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

A képzés indítását engedélyező OH-határozat száma:

F/611-5/2013

A képzés megnevezése:

coach-üzleti edző (Business Coach)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

coach – üzleti edző (Business Coach)

Képzési terület:

gazdaságtudományok

A képzés időtartama, kreditértéke:

3 félév, 90 kredit

A felvétel feltételei:

Bármely szakterületen szerzett, legalább alapképzési oklevél (BA/BSc/korábbi főiskolai).

A jelentkezők felvételi beszélgetésen vesznek részt. A felvételi beszélgetés során a bizottság a jelentkező motivációját, érdeklődési körét, a coaching iránti elköteleződését, szemléleti irányultságát, eddigi gyakorlati tapasztalatait, illetve coach tevékenységének jövőbeni lehetőségeit vizsgálja.

A képzés célja:

A képzés célja olyan háttértudás kialakítása és olyan személyes kompetenciák fejlesztése, amelyek birtokában a végzettek az üzleti élet, és a nonprofit szféra különböző területein a tanultak alkalmazásával eredményes coaching tevékenységre, illetve coach szemléletű vezetésre képesek.

A képzés célcsoportját elsősorban olyan, szervezet és vezetőfejlesztők, trénerek, HR-szakemberek, tanácsadási tevékenységet folytató, valamint vezető beosztást betöltő szakemberek alkotják, akik az alapképzettségüket kiegészítve a coach szakirányú továbbképzéssel, megfelelő támogatást tudnak nyújtani a coaching eszközrendszere segítségével akár szervezeten belül, akár külső szakértőként akár vezetőként a coach-olt személy vagy csoport hatékonyságának növeléséhez.

A képzésben az ELTE PPK Szervezet-és Vezetéspszichológia Tanszék tapasztalt oktatói, valamint a Magyar Coaching Pszichológiai Egyesület és a coach szakma elismert, gyakorló szakemberei tudományosan megalapozott, a gyakorlatban eredményesen alkalmazható tudást adnak át.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:

 • általános menedzsment és szervezet- és vezető fejlesztési kompetenciák,
 • kommunikációs kompetenciák,
 • HR rendszerek és eszközök működtetéséhez szükséges kompetenciák,
 • coaching kompetenciák.

Elsajátítandó tudáselemek és megszerezhető ismeretek:

 • pszichológiai alapismeretek és modellek,
 • menedzsment ismeretek,
 • munkaerővel összefüggő HR ismeretek,
 • szervezetek működésével összefüggő ismeretek,
 • a coaching tevékenység végzéséhez szükséges eszközök és technikák gyakorlatban történő alkalmazásának részletes ismerete:
 • coaching általános módszertan, folyamat, eszközök a coaching három generációjában,
 • coach kompetenciák,
 • aktív és értő hallgatás, kérdezéstechnika,
 • önismeret, önreflexió és a coaching pszichológiája,
 • a coaching gyakorlat eszközei, módszerei különböző irányzatai (kognitív, behaviorista, gestalt, tranzakcióanalízis, pozitív pszichológia),
 • csoportos coaching, szupervízió, értékelő és fejlesztő központ (AC/DC), akciótanulás (action learning,)
 • a főbb coaching témákhoz kapcsolódó modellek, coaching eszközök, technikák, ezen belül:
  • vezetői szerep, vezetői kompetenciák, erősségek, értékek
  • konfliktus-, stressz kezelés, reziliencia
  • döntés, időgazdálkodás, kommunikáció,
  • emberek motiválása, feladatok-delegálása,
  • érzelmi és szociális intelligencia,
  • csapatépítés és team coaching,
  • új munkatársak, és a vezetői munka első 90 napos tevékenységének támogatása,
  • karizma, személyes márka és imázs építése, erősítése,
  • karriertervezés, karrier menedzsment,
  • munka és magánélet egyensúly.

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:

A képzést elvégzők alkalmassá válnak önálló coach feladatok elvégzésére és csoport-munkára egyaránt.

Jelentős mértékben fejlődik az önismeret, önreflexivitás, a nézőpont és perspektíva váltás, a rugalmas, rendszerszintű gondolkodás képessége, a problémaérzékenység, a problémamegoldó és kommunikációs készség, a kreativitás, valamint a pozitív, erősségekre irányuló szemlélet.

A coach kompetenciák fejlődésével és coaching szaktudás megszerzésével képesek lesznek coaching partneri viszonyban, hatékonyan támogatni a coacholt személy fejlődését.

A képzés során szélesedik az üzleti szemléletmód, jelentősen bővül a menedzsment, a HR, a szervezet- és  a vezető fejlesztési területek komplex fejlesztését támogató ismeretek köre.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

 • pszichológiai alapok,
 • menedzsmentismeretek,
 • kommunikációs alapok és technikák,
 • a coaching alapjai,
 • life coaching,
 • szervezetpszichológiai és HR ismeretek,
 • vezetéselmélet, vezetéslélektan,
 • alkalmazott coaching,
 • coaching technikák,
 • coaching gyakorlat és szupervízió,
 • szakdolgozat.

A képzés része egy 50 órás szakmai gyakorlat valós üzleti környezetben, oktatói és szupervíziós támogatással. Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el.

A szakképzettség alkalmazása:

A képzés során elsajátítottakat elsősorban az alábbi munkakörökben lehet alkalmazni:

 • coach – üzleti edző (külső szakértő),
 • belső vállalati coach,
 • coaching szemléletű vezető.

Tervezett munkarend/képzési napok: esti

Hetente péntek délután és szombat délelőtt.

A képzés helyszíne:

A képzést Budapesten hirdetjük. (ELTE PPK 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. és 1064 Budapest, Izabella utca 46.)

Irányszám: 18 <  25 fő

A képzés csak abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri az indításhoz szükséges minimális irányszámot.

Meghirdetési információk:

A szakirányú továbbképzéseket a www.felvi.hu oldalon és a kar felvételi meghirdetéseket tartalmazó oldalán is közzétesszük a keresztféléves, általános és pótfelvételi eljárás időzítésének megfelelően.

Költségek:

A képzést kizárólag önköltséges finanszírozási formában hirdetjük. A képzés féléves önköltségének összege: 347.000,- Ft/félév.


A jelentkezés módja és szabályai

A jelentkezéseket elektronikus jelentkezési lapon lehet benyújtani. (A linkre kattintva elérhető.)

A jelentkezési anyaghoz szükséges dokumentumokat is elektronikus formában kell csatolni (szkennelt pdf dokumentumként, vagy olvasható, jó felbontású képfájlként; a szakmai önéletrajzokat akár word formátumban). A határidő után beérkező, hiányos, valamint e-mailben, faxon vagy postai úton küldött, illetve személyesen benyújtott jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni.

Az elektronikus jelentkezéssel kapcsolatos fontos tudnivalók:

 • Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön az alábbi e-mail kiszolgálók egyikét használja, a visszaigazolásokat, értesítéseket esetleg nem fogja megkapni: hotmail.com, yahoo.com, outlook.com, live.com, mivel beállításuk alapján az ELTE címeiről érkező leveleket előfordul, hogy időszakosan nem fogadják.
 • Az online jelentkezési űrlapon első lépésben a tervezett szakirányú továbbképzést szíveskedjék kiválasztani az első rovat legördülő menüjéből, és csak ezután fogjon hozzá az űrlap kitöltéséhez.
 • Sikeres jelentkezéskor rendszerünk minden esetben automatikus rendszerüzenetet küld az űrlapon megadott e-mail címére. Ha nem találja a beérkező levelek között a rendszerüzenetet, kérjük, hogy nézze át a spam mappáját, mert előfordulhat, hogy szolgáltatójának erős spamszűrési beállítása miatt rendszerüzenetünk postafiókjának levélszemete közé kerül.
 • Hibásan kitöltött űrlap vagy hiányosan csatolt dokumentumok esetében az „Űrlap mentése” gombra kattintva rendszerünk nem engedi elmenteni, vagyis leadni a jelentkezést. Kérjük, nézze át az űrlapot, korrigálja a hibát (hiányzó adat, hiányzó dokumentum csatolás), mert ellenkező esetben a regisztrációja nem történik meg.
 • Ha egy felvételi eljárásban képzésenként külön, teljes jelentkezési dokumentáció benyújtásával több szakra is jelentkezik, akkor kérjük, hogy:
  • a jelentkezési lapokon az erre szolgáló rovatban tüntesse fel a jelentkezési rangsorszámot, ha csak egy szakon szeretné a tanulmányait megkezdeni.
  • a jelentkezési lapok megjegyzés mezőiben tüntesse fel, hogy valamennyi, tervezett képzésre felvételt kíván nyerni, ha párhuzamosan több képzésen is szeretne tanulmányokat folytatni.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ szakirányú továbbképzésre történő jelentkezéssel kapcsolatban


Beküldendő dokumentumok

Minden képzés esetében kötelezően beküldendő dokumentum:

 1. oklevél másolata (kivétel: perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam esetében oklevél helyett elegendő az érettségi bizonyítvány),
 2. szakmai önéletrajz,
 3. a jelentkezési díj (9000,- Ft) befizetéséről szóló bizonylat másolata.

Beküldendő dokumentum a három kötelező dokumentumon kívül:

coach - üzleti edző

motivációs levél

Dokumentumtípusonként néhány kiegészítő információ:

 • a jelentkezési díj befizetéséről szóló bizonylat másolata: a jelentkezési díj befizetésével kapcsolatban alább, egy külön blokkban talál instrukciókat a honlapon, kérjük, pontosan kövesse azokat, hogy a befizetése beazonosítható legyen, a felületre a bankban kapott, vagy az internetbankból letöltött igazolást (pl. tranzakciós jegyzőkönyv, utalási visszaigazolás) kell feltölteni.
 • motivációs levél: a coach - üzleti edző képzés esetén nincsen formai, terjedelmi vagy tartalmi megkötés a dokumentummal kapcsolatban;
 • oklevél másolat: csak az adott képzésleírásban feltüntetett végzettséget igazoló dokumentum feltöltése kötelező, de a rendszer megengedi több fájl feltöltését is, ha úgy látja, hogy releváns lehet, egyéb végzettségeit is igazolhatja; külföldön szerzett végzettség esetén a honosításról szóló dokumentumot is kérjük beküldeni, ha honosítás még nem történt, akkor a továbbtanulási célú elismeréshez kérjük a végzettséghez kapcsolódó tárgylista feltöltését is és angoltól eltérő nyelven kiállított dokumentumok esetén a hivatalos magyar (vagy angol) fordítást;
 • szakmai önéletrajz: nincs formai megkötés a rövid szakmai önéletrajz elkészítéséhez, a kész önéletrajz feltölthető pdf., jpg, vagy akár word formátumban is.

Felvételi beszélgetés

Egyes szakirányú továbbképzések esetében a felvétel feltétele a felvételi beszélgetésen való megfelelés (a követelményt a képzések leírása tartalmazza a felvétel feltételei között).

A felvételi beszélgetéseket jelenléti formában vagy online módon (pl. Zoomon) fogjuk lebonyolítani. A felvételi beszélgetés formájáról (jelenléti forma esetén a helyszínről, online forma esetén a platform elérhetőségéről) és pontos időpontjáról személyre szóló e-mailben értesítjük.

A felvételi beszélgetések tervezett formája és ideje:

coach - üzleti edző

online

2024. január 16., 17.,18. 30., 31. délelőtt


A jelentkezési díj befizetése

A jelentkezési díjat (egyszeri 9.000,- Ft) átutalással lehet kiegyenlíteni.

Az átutaláshoz szükséges adatok:
kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem
számlaszám: 10032000-01426201-00000000
A befizetés beazonosítása érdekében a közlemény rovatba az alábbiakat kérjük feltüntetni:
a saját nevét és az alábbi szöveget: "SZAKIR KN9701/09 R940535000".
Felhívjuk figyelmüket, hogy a befizetés beérkezéséről a gazdasági rendszerből csak pontosan kitöltött közlemény rovat alapján kapunk visszajelzést, ami elengedhetetlen része a további ügyintézésnek.

Kiegészítő információk:

 • Akiknek a választott szakjuk létszám hiányában nem indul, a befizetett díjból visszafizetünk 4000 Ft-ot.
 • A befizetett jelentkezési díjról számla kérhető az itt letölthető számlakérő nyilatkozat benyújtásával. Számla kizárólag az átutalási bizonylaton befizetőként szereplő személynek/cégnek állítható ki.

számlakérő nyilatkozat jelentkezési díj befizetéséhez szakirányú továbbképzésben


Teljes képzési kínálatunk

Teljes képzési kínálatunk

Bölcsész továbbképzések

Szakpszichológus továbbképzések

addiktív viselkedések tanácsadó szakpszichológiája
egészségfejlesztő szakpszichológus
ember–környezet tranzakció szakpszichológia
igazságügyi klinikai szakpszichológus
környezetvédelmi szakpszichológia
pedagógiai szakpszichológus
sportpszichológiai szakpszichológia
szervezet- és vezetőfejlesztő és munkapszichológiai szakpszichológia
szexuálpszichológiai szakpszichológus
tanácsadó szakpszichológus

Egyéb bölcsész továbbképzések

alkalmazott viselkedéselemzés
általános és családügyi mediáció (közvetítés)
diáktanácsadás
felsőoktatás- és tudománymenedzsment
íráselemző szakember
kreativitás-ökológiai szaktanácsadó
meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási szaktanácsadó
múzeumpedagógiai szaktanácsadó
perinatális szaktanácsadó
szoft technológiai szaktanácsadó

Pedagógus továbbképzések

az oktatási egyenlőtlenségek és a korai iskolaelhagyás (drop out) társadalmi aspektusai
család-iskola együttműködési szaktanácsadó pedagógus
fejlesztőpedagógus
IKT oktatásmódszertani szaktanácsadó
interkulturális nevelési szaktanácsadó
intézményelemző és -értékelő
iskolai tanácsadó és konzultáns pedagógus
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
mentortanár
módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban
oktatás-informatikai fejlesztő tanácsadó
a pedagógiai gyakorlat kutatása, fejlesztése
pedagógiai innováció az iskolai gyakorlatban
pedagógus szakvizsga
tehetségfejlesztő szaktanácsadó

Egyéb továbbképzések

coach - üzleti edző
outdoor programvezető
rekreáció- és szabadidősport-szervező
társadalmi integrációs tanácsadó

Tanfolyamok

pénzügyi, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban
perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyam
                felvételi követelmények a perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyamhoz


2023.11.17.