Tanári mesterszak eljárásrendek

TÜ - Tanári mesterszak - Eljárásrendek

A tanári mesterképzési szakkal kapcsolatos eljárásrendek

A tanári mesterképzési szakkal kapcsolatos eljárásrendeket a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács 2010. május 7-i ülésén fogadta el és későbbi ülésein többször módosította. Az alábbi – hatályos – eljárásrendek a 2010/2011. tanévtől alkalmazandók valamennyi, a tanári mesterképzésben részt vevő karon és hallgató esetében.

Alapkarválasztás és alapkarváltás
Átvétel és a szakterületimodul-váltás
A hallgatói jogviszony megszűnésével kapcsolatos esetek kezelése
Tagozatváltás
Utólagos kurzusfelvétel és -leadás
A félévzárás
A hallgatói ügyek kezelése
Kivételes tanulmányi rend engedélyezése
A tanári szakdolgozattal kapcsolatos eljárásrend
A záróvizsga szervezésének eljárásrendje


2017.03.02.