Pszichológiai Doktori Iskola

Pszichológiai Doktori Iskola

 

Az ELTE-n a pszichológiai doktori képzés 1993-ban indult, s kezdettől széles pszichológiai spektrum jellemezte: keretei között egyaránt teret kapott az alap- és az alkalmazott kutatás, illetve egyaránt képviseletet nyertek a pszichológia különböző tudományágai. A program – a pszichológiai tudományok differenciáltságának, az ELTE oktatási kapacitásának és a művelt tudományágak szerteágazóságának megfelelően – eleve összetett volt, és több ágra tagolódott, ugyanakkor ezek az ágak kezdettől össze is fonódtak, integratív egységet képeztek. Az elmúlt két évtized során a program kisebb mértékben átalakult, amit részben az egyes tudományágak fejlődése, alakulása, részben személyi változások, részben pedig a Doktori Iskola átstrukturálása indokolt. A Doktori Iskolában jelenleg az alábbi hét program működik:
  1. Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia program
  2. Kognitív pszichológiai program
  3. Magatartás-pszichológia program
  4. Személyiség- és egészségpszichológiai program
  5. Szocializáció és társadalmi folyamatok program
  6. Klinikai pszichológia és addiktológia program
  7. Sport- és egészség-pszichofiziológia program