Pszichológiai Doktori Iskola

Pszichológiai Doktori Iskola

Az ELTE-n a pszichológiai doktori képzés 1993-ban indult, s kezdettől széles pszichológiai spektrum jellemezte: keretei között egyaránt teret kapott az alap- és az alkalmazott kutatás, illetve egyaránt képviseletet nyertek a pszichológia különböző tudományágai. A program – a pszichológiai tudományok differenciáltságának, az ELTE oktatási kapacitásának és a művelt tudományágak szerteágazóságának megfelelően – eleve összetett volt, és több ágra tagolódott, ugyanakkor ezek az ágak kezdettől össze is fonódtak, integratív egységet képeztek. Az elmúlt két évtized során a program kisebb mértékben átalakult, amit részben az egyes tudományágak fejlődése, alakulása, részben személyi változások, részben pedig a Doktori Iskola átstrukturálása indokolt.

A Doktori Iskolában jelenleg hét program működik, a doktori képzés széles pszichológiai területre terjedt ki, amelyben egyaránt helyet kaptak az alapkutatás ágai és az alkalmazott kutatási irányok. A Doktori Iskola interdiszciplináris elköteleződésű; valamennyi program támaszkodik a társtudományokra. Jelentős az együttműködés az egyes programok között, ami részben a közösen meghirdetett tanegységekben, részben a választható áthallgatásokon, illetve a közös kutatási projekteken, együttműködéseken keresztül valósul meg.

A Pszichológiai Doktori Iskola programjai: