Kari Kitüntetési Bizottság

A Kari Kitüntetési Bizottság elnöke a dékán, tagjai az intézetek igazgatói vagy akadályoztatásuk esetén az intézetigazgató által kijelölt személyek, a Hallgatói Önkormányzat elnöke, akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy és a Dékáni Hivatal vezetője mint a Bizottság titkára.

A Bizottság feladata, hogy a kari kitüntetésekre a dékánhoz érkezett javaslatokat rangsorolja. A kari kitüntetés adományozásáról a dékán dönt. A Bizottság ügyrendjében szabályozza a kitüntetési javaslatok elbírálásának elveit, a rangsorolással kapcsolatos szempontokat.

Kari Kitüntetési Bizottság ügyrendje

Kari Kitüntetési Bizottság beszámolója 2015-2018


Tagok

Csehné dr. habil. Papp Imola tag, habilitált egyetemi docens
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3484
Szoba: 441
E-mail: papp.imola@ppk.elte.hu
Czakó Andrea tag
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3830
Szoba: 102
E-mail: czako.andrea@ppk.elte.hu
Demetrovics Zsolt tag, egyetemi tanár
Mellék: KAZY: + (36-1) 461-4500 / 3464
Szoba: KAZY 102, IZU 127.4
E-mail: demetrovics.zsolt@ppk.elte.hu
Fehérvári Anikó Éva tag, egyetemi docens
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3850
Szoba: 410.2
E-mail: fehervari.aniko@ppk.elte.hu
Heszteráné Dr. Ekler Judit tag, habilitált egyetemi docens
Mellék: + (36-94) 505-412
Szoba: A234-B
E-mail: heszterane.ekler.judit@ppk.elte.hu
Dr. Köteles Ferenc Gábor tag, egyetemi tanár
Mellék: + (36-1) 209-0619
Szoba: Igazgatói iroda
E-mail: koteles.ferenc@ppk.elte.hu
Molnár Béla tag, egyetemi docens
Mellék: + (36-94) 504-424
Szoba: A240
E-mail: molnar.bela@ppk.elte.hu
Nguyen Luu Lan Anh tag, habilitált egyetemi docens
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3497
Szoba: 432
E-mail: lananh@ppk.elte.hu