Mesterképzések

Felvételizőknek – mesterképzés 2023.

Az itt lévő információk az előző, 2023. évi általános felvételi eljárásra vonatkoznak.
A következő, 2024. évi általános felvételi eljárásra szólókat ugyanitt tesszük köüzzé, amint azok december végén nyilvánosak lesznek a felvi.hu oldalon is.


MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKJAINK A 2023/2024-ES TANÉVRE
A mesterszakokra vonatkozó hivatalos adatok a felvi.hu-n a Felvételi tájékoztatóban találhatók a tanárszakos mesterképzések kivételével, amiket a budapesti képzések esetében az ELTE Tanárképző Központ oldalán a szombathelyi képzéseket pedig az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ (BDPK) oldalán taláhat meg.
Az egyes szakokra felvehető jelentkezők létszámkeretét a fenntartó minisztérium egyelőre nem határozta meg, ezért nem szerepelnek min<max irányszámok a meghirdetésben.

Nappali munkarendű képzések

Választható szak

Képz. szint

Munkarend

Képz. idő
(félév)

Fin. forma

Önköltség

Szóbeli felvételi követelmények

emberi erőforrás tanácsadó (Budapest)(1)

M

N

4

A

támogatott

felvételi vizsga

K

375.000

emberi erőforrás tanácsadó (Szombathely)(1)

M

N

4

A

támogatott

felvételi vizsga

K

375.000

neveléstudomány (Budapest)(1), (2), (3)

M

N

4

A

támogatott

-

K

375.000

pszichológia (Budapest)(1), (3), (4)

M

N

4

A

támogatott

felvételi vizsga

K

400.000

pszichológia (Szombathely)(1), (5)

M

N

4

A

támogatott

felvételi vizsga

K

400.000

számítógépes és kognitív idegtudomány (angol nyelvű képzés, Budapest)(6)
magyar nyelvű tájékoztató
angol nyelvű tájékoztató

M

N

4

A

támogatott

felvételi elbeszélgetés

K

700.000

társadalmi befogadás tanulmányok (Budapest)(1)
(bemutatkozó videó)

M

N

4

A

támogatott

 -

K

375.000

 

Részidős (esti és levelező munkarendű) képzések

Választható szak

Képz. szint

Munkarend

Képz. idő
(félév)

Fin. forma

Önköltség

Szóbeli felvételi követelmények

andragógia (Budapest)(1), (7)

M

L

4

A

támogatott

felvételi elbeszélgetés

K

375.000

andragógia (Szombathely)(1), (7)

M

L

4

A

támogatott

felvételi elbeszélgetés

K

375.000

emberi erőforrás tanácsadó (Budapest)(1), (7)

M

L

4

A

támogatott

felvételi vizsga

K

375.000

emberi erőforrás tanácsadó (Szombathely)(1), (7)

M

L

4

A

támogatott

felvételi vizsga

K

375.000

neveléstudomány (Budapest)(1), (3), (8), (9)

M

E

4

A

támogatott

-

K

375.000

sportmenedzser (Budapest)(1), (10) M L 4

A

támogatott motivációs beszélgetés

K

400.000

társadalmi befogadás tanulmányok (Budapest)(1), (10)
(bemutatkozó videó)

M

L

4

A

támogatott

-

K

375.000

(1)A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a www.felvi.hu honlapon a  Szakleírások menüpontjában.
(2)Választható specializációk: kora gyermekkor pedagógiája, színházi nevelés és színház-pedagógia. További információk a táblázat alatt!
(3)Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
(4)Választható specializációk: fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia, klinikai és egészségpszichológia, kognitív pszichológia, munka- és szervezetpszichológia, tanácsadás- és iskolapszichológia, társadalom- és szervezetpszichológia. További információk a táblázat alatt!
(5)A szakon egy specializáció indul: klinikai és egészségpszichológia.
(6)A szakon egy specializáció indul: Cognitive Neuroscience (kognitív idegtudomány).
(7)A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira – az érintett hallgatókkal kötött, eltérő megállapodás hiányában – tömbösítve munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor.
(8)Választható specializációk: intézményfejlesztés, kora gyermekkor pedagógiája. További információk a táblázat alatt!
(9)Az esti munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon 16 óra után vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: heti rendszerességgel, általában pénteki és szombati napokon.
(10)A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira – az érintett hallgatókkal kötött, eltérő megállapodás hiányában – tömbösítve, legfeljebb hetente péntek délután és/vagy szombaton kerül sor.

 

Testnevelő tanár és gyógytestnevelő tanár (osztott) mesterszakok
(a felvételi tájékoztatóban az ELTE-BDPK kínálatában jelenik meg.)

Választható szak Képz. szint Munka-
rend
Képz. idő
(félév)
Fin. forma Önköltség Felvételi követelmények

tanári [2 félév [testnevelő tanár]] (Szombathely)(1), (2), (3)
ld. alább a szakos információkat

M

L

2

A

támogatott

szóbeli vizsga

K

400.000

tanári [4 félév [testnevelő tanár]] (Szombathely)(1), (2), (5)
ld. alább a szakos információkat

M

L

4

A

támogatott

motoros alkalmassági vizsga
és
szóbeli vizsga

K

400.000

tanári [4 félév [gyógytestnevelő tanár]] (Szombathely)(1), (2), (4)
ld. alább a szakos információkat

M

L

4

A

támogatott

szóbeli vizsga

K

400.000

(1)A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló, 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet tartalmazza.
(2)A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kéthetente munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: 10–11 alkalommal, péntek és/vagy szombat. A gyakorlatok hétköznap teljesíthetők.
(3)Szintemelő képzés, amire általános iskolai testnevelő tanár szakképzettséggel lehet jelentkezni, függetlenül attól, hogy azt a jelentkező a korábbi rendszerű, főiskolai képzésben, tanári mesterszakon vagy osztatlan tanárképzésben szerezte.
(4)Kizárólag testnevelő tanár edző, testnevelő-edző vagy rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szakon szerzett végzettséggel rendelkezők részére. [Téves információ, a pontos adat a szakot meghirdető BDPK weboldalán illetve a felvi.hu-n ugyancsak a BDPK oldalán található.]
(5)A képzésre más szakterületen szerzett tanári, tanító, edző, ill. testnevelő-edző alapképzési végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.

 

Kérelem a 2023. évi általános felvételi eljárásban mesterképzésben szerzett eredmény kivizsgálására

NEVELÉSTUDOMÁNY, PSZICHOLÓGIA MESTERSZAKOK – SPECIALIZÁCIÓVÁLASZTÁS

A neveléstudomány és a pszichológia mesterszakokon a jelentkezők a beiratkozás előtt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszerében, az intézmény honlapján közzétett módon választanak specializációt. A specializációválasztás a felvettek létszámára és választására figyelemmel, de az adott specializációra való túljelentkezés esetén a felvételi eredmények szerinti rangsor alapján történik. A specializációk neveléstudomány mesterképzési szakon 15 fő, pszichológia mesterképzési szakon 10 fő feletti jelentkező esetén indulnak el.

A neveléstudomány mesterszakon

 • nappali munkarendben a következő specializációk választhatók: kora gyermekkor pedagógiája, színházi nevelés és színház-pedagógia;
 • esti munkarendben választható specializációk: intézményfejlesztés, kora gyermekkor pedagógiája.

A pszichológia mesterszakon

 • Budapesten a következő specializációk választhatók: fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia, klinikai és egészségpszichológia, kognitív pszichológia, munka- és szervezetpszichológia, tanácsadás- és iskolapszichológia, társadalom- és szervezetpszichológia;
 • Szombathelyen egy specializáció indul: klinikai és egészségpszichológia.

PSZICHOLÓGIA MESTERSZAK - SZAKCIKKEK MINTÁI A SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGÁHOZ

A szóbeli vizsgán főképp egy helyben kapott, angol nyelvű cikk megvitatása folyik magyarul, illetve a bizottság a felvételizővel annak szakmai érdeklődési köréről, motivációiról beszélget a beküldött önéletrajz alapján.

Az alábbi szakcikkmintákhoz hasonlóakra lehet számítani a felvételi vizsgán:

Angol nyelvű szakcikkminta 1.
Angol nyelvű szakcikkminta 2.
Angol nyelvű szakcikkminta 3. 
Angol nyelvű szakcikkminta 4.


SPORTMENEDZSER MESTERSZAK – INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

A sportmenedzser mesterképzési szakon a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" beküldésével. Az Egészségügyi lapot eredeti, saját kezű aláírással kell feltölteni „egészségügyi/orvosi igazolás” típusú dokumentumként (szkennelve vagy fotózva) a felvi.hu-ra 2023. február 15-ig.

Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt. A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés során bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.

Letölthető dokumentum:
Egészségügyi lap


TESTNEVELŐ TANÁR, GYÓGYTESTNEVELŐ TANÁR MESTERSZAKOK – INFORMÁCIÓK, LETÖLTHETŐ DOKUMETUMOK

Testnevelő tanár: 2 féléves, osztott mesterszak

Szintemelő képzés, jelentkezni lehet:
 • általános iskolai testnevelő tanári oklevéllel (főiskolai szintű képzésben vagy tanári mesterszakon, vagy osztatlan képzésben szerzett általános iskolai tanár szakképzettséggel).

Felvételi követelmény és pontszámítás (max. 100 pont):
 • Hozott tanulmányi eredmény a korábbi oklevél minősítése alapján – max. 15 pont
  • jeles 15 pont
  • jó 10 pont
  • közepes 5 pont
 • Felvételi vizsga max. 75 pont
 • Többletpontok: max. 10 pont
Beküldendő dokumentumok:
 • Egészségügyi lap. Az Egészségügyi lapot sajátkezű aláírással kell feltölteni „egészségügyi/orvosi igazolás” típusú dokumentumként (szkennelve vagy fotózva) a felvi.hu-ra a jelentkezés határidejéig, 2023. február 15-ig. Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiányában a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.
  A testnevelő tanár szakon a képzés ideje alatt bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a hallgatót a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezéséből.
 • A szóbeli felvételi vizsgához szükséges dokumentumok: motivációs levél és szakmai önéletrajz. A motivációs levelet és a szakmai önéletrajzot a felvi.hu-ra kell feltölteni a jelentkezés határidejéig, 2023. február 15-ig.
 • A bemeneti feltételként megatározott végzettséget igazoló és a hozott pontok számításához szükséges oklevél másolata és – ha az oklevél nem tartalmazza – az oklevél minősítéséről szóló igazolás, amiket ugyancsak a felvi.hu-ra kell feltölteni a jelentkezés határidejéig, 2023. február 15-ig. Ha ezek csak később állnak rendelkezésre, akkor annak megfelelően tölthetők fel.

Testnevelő tanár: 4 féléves, osztott mesterszak

Jelentkezni lehet:
 • bármilyen szakos tanári oklevéllel, vagy
 • tanítói oklevéllel, vagy
 • edző, ill. testnevelő-edző alapképzési oklevéllel.
Felvételi követelmény és pontszámítás (max. 100 pont):
 • Motoros, kizáró jellegű, alkalmassági vizsga. A vizsga követelményei megegyeznek az osztatlan tanárszakos felvételi vizsga követelményivel, azonban ennek eredménye csak "alkalmas" vagy "nem alkalmas" értékelés lehet, felvételi pontszámot nem ad. Az "alkalmas" értékeléshez
  • a vizsga egészének értékelése el kell érje az 50%-ot,
  • azon belül a biológia írásbelinek is legalább 50%-osnak kell lennie, és
  • a többi vizsgarész (sportjátékok, atlétika, torna, úszás, küzdősportok) egyike sem lehet 0 pont eredményű.
 • Hozott tanulmányi eredmény a korábbi oklevél minősítése alapján – max. 15 pont
  • jeles 15 pont
  • jó 10 pont
  • közepes 5 pont
 • Felvételi vizsga max. 75 pont
 • Többletpontok: max. 10 pont
Beküldendő dokumentumok:
 • Egészségügyi lap. Az Egészségügyi lapot sajátkezű aláírással kell feltölteni „egészségügyi/orvosi igazolás” típusú dokumentumként (szkennelve vagy fotózva) a felvi.hu-ra a jelentkezés határidejéig, 2023. február 15-ig. Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiányában a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.
  A testnevelő tanár szakon a képzés ideje alatt bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a hallgatót a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezéséből.
 • A szóbeli felvételi vizsgához szükséges dokumentumok: motivációs levél és szakmai önéletrajz. A motivációs levelet és a szakmai önéletrajzot a felvi.hu-ra kell feltölteni a jelentkezés határidejéig, 2023. február 15-ig.
 • A bemeneti feltételként meghatározott végzettséget igazoló és a hozott pontok számításához szükséges oklevél másolata és – ha az oklevél nem tartalmazza – az oklevél minősítéséről szóló igazolás, amiket ugyancsak a felvi.hu-ra kell feltölteni a jelentkezés határidejéig, 2023. február 15-ig. Ha ezek csak később állnak rendelkezésre, akkor annak megfelelően tölthetők fel.

Gyógytestnevelő tanár, 4 féléves, osztott mesterszak

Jelentkezni lehet:
 • testnevelő tanári oklevéllel vagy
 • edző, testnevelő-edző vagy rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szakon szerzett végzettséggel. [Téves információ, a pontos adat a szakot meghirdető BDPK weboldalán illetve a felvi.hu-n ugyancsak a BDPK oldalán található.]
Felvételi követelmény és pontszámítás (max. 100 pont):
 • Hozott tanulmányi eredmény a korábbi oklevél minősítése alapján – max. 15 pont
  • jeles 15 pont
  • jó 10 pont
  • közepes 5 pont
 • Felvételi vizsga max. 75 pont
 • Többletpontok: max. 10 pont
Beküldendő dokumentumok:
 • Egészségügyi lap. Az Egészségügyi lapot saját kezű aláírással kell feltölteni „egészségügyi/orvosi igazolás” típusú dokumentumként (szkennelve vagy fotózva) a felvi.hu-ra a jelentkezés határidejéig, 2023. február 15-ig. Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiányában a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.
  A gyógytestnevelő tanár szakon a képzés ideje alatt bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a hallgatót a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezéséből.
 • A szóbeli felvételi vizsgához szükséges dokumentumok: motivációs levél és szakmai önéletrajz. A motivációs levelet és a szakmai önéletrajzot a felvi.hu-ra kell feltölteni a jelentkezés határidejéig, 2023. február 15-ig.
 • A bemeneti feltételként megatározott végzettséget igazoló és a hozott pontok számításához szükséges oklevél másolata és – ha az oklevél nem tartalmazza – az oklevél minősítéséről szóló igazolás, amiket ugyancsak a felvi.hu-ra kell feltölteni a jelentkezés határidejéig, 2023. február 15-ig. Ha ezek csak később állnak rendelkezésre, akkor annak megfelelően tölthetők fel.

ELŐZETES KREDITVIZSGÁLAT

Ha a fenti táblázatban a szak nevére kattintva letölthető szakos tájékoztató alapján a (megszerzendő) végzettsége a feltétellel elfogadható szakképzettségek közé tartozik, az alábbi kérelem beküldésével kezdeményezheti a kreditvizsgálatot:

Előzetes kreditvizsgálati kérelem

Beküldendő dokumentumok:
 • oklevélmásolat (amennyiben már rendelkezésre áll),
 • hitelesített (Tanulmányi Hivatal által lepecsételt) kreditigazolás/teljesítésigazolás/oklevélmelléklet/leckekönyvmásolat,
 • a beszámításnál figyelembe vehető kurzusok tantárgyi tematikái (amennyiben tanulmányait nem az ELTE-n végzi/végezte).

Minden dokumentumot elektronikusan a felveteli@ppk.elte.hu címre várunk.


A KÜLFÖLDI VÉGZETTSÉG TOVÁBBTANULÁSI CÉLÚ ELISMERÉSE

Ha tanulmányait külföldi intézményben végzi/végezte, az alábbi kérelem beküldésével kezdeményezheti a szakképzettség továbbtanulási célú elismerését:

Külföldi végzettség továbbtanulási célú elismerésére irányuló kérelem

Beküldendő dokumentumok (angol nyelven vagy magyar nyelvű hiteles fordításban):

 • oklevélmásolat (amennyiben már rendelkezésre áll),
 • hitelesített (az intézmény által lepecsételt) transcript,
 • a beszámításnál figyelembe vehető kurzusok tantárgyi tematikái (amennyiben elérhető).

Minden dokumentumot a felveteli@ppk.elte.hu címre várunk.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a Felvételi tájékoztató 5.3. Külföldi felsőfokú végzettségek továbbtanulási célú elismerése című, valamint az 5.4. Az elismeréshez szükséges dokumentumok című fejezetét.


2022.12.23.