Tanulmányi ügyek - Tantervek - Tanárképzés

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

Az Nftv. szerinti tanárképzés moduláris jellegű szerkezete miatt az adott hallgató által elvégzendő követelmények összessége több modul mintatantervének összefűzésével állítható össze.
Az alábbiakban az Nftv. szerinti, osztatlan, valamint ugyancsak az Nftv. szerinti, osztott, tanári mesterképzés (közkeletű megnevezéssel: "rövid ciklusú") Pedagógiai és Pszichológiai Kar által gondozott képzési elemeinek a felvétel éve alapján érvényes mintatantervei kereshetők.
A mintatantervek az összes felajánlott paraméter megadása után nyithatók meg. A megjelenő fájl fejlécében szereplő évszám azt jelzi, hogy az adott mintatanterv melyik évtől felvett hallgatókra érvényes.

TANÁRI MESTERKÉPZÉS

Az ELTE Hallgatói követelményrendszer 21. §-a alapján a tanári mesterképzés képzési tervét a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács fogadja el. A tanári mesterképzés moduláris jellegű szerkezete miatt az adott hallgató által elvégzendő követelmények összessége több modul mintatantervének összefűzésével állítható össze.
Az alábbiakban a tanári mesterszaknak a felvétel éve alapján érvényes, modulokhoz kapcsolód mintatantervei kereshetők. A szakterületi modulok mellett a kiválasztható modulok között megtalálható az összefüggő egyéni gyakorlati modul és a pedagógiai-pszichológiai modul tanterve.
A tanár mesterszak mintatantervei az összes felajánlott paraméter megadása után nyithatók meg.

2017.05.23.