Komplex vizsga

Komplex vizsga

Komplex vizsga

Komplex vizsga eljárásrend

Letölthető pdf


Komplex vizsga útmutató

Letölthető pdf  (utolsó módosítás: 2022.12.06.)

Mellékletek, sablonok


Kutatási terv értékelési szempontjai - letölthető excel fájl, magyar és angol nyelven

Az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában lefolytatott Komplex vizsgák tartalma és menete


Komplex vizsga tartalma és menete (utolsó módosítás: 2022.12.06.)

Elméleti rész témakörei


 

Az alábbi információk azoknak a hallgatóknak szólnak, akiknek a 2022/2023/II. félév a IV. aktív félévük

Kedves Doktoranduszok!

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53§ (1) alapján (...) A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzés képzési és kutatási szakaszának lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.

A komplex vizsga előfeltétele a tantárgyi követelmények teljesítése, tehát a felvételi határozatban előírt modulok elvégzése és ezzel a 84 tantárgyi kredit megszerzése a 4. aktív félév végéig.
Azok, akiknek a 2022/23 II. tavaszi félév lesz a 4. aktív féléve, kérem ellenőrizzék, hogy milyen kurzusokra van még szükségük az előírt modulok teljesítéséhez. Kérjük, hogy ha van olyan kurzus, amire mindenképp szükségük van, de nincs hirdetve a tavaszi félévben, azt jelezzék az ndi@ppk.elte.hu e-mail címen legkésőbb 2023. február 17. reggel 8:00-ig.

A komplex vizsga előfeltétele továbbá 24 kutatási kredit megszerzése a 4. félév végéig, így kérjük ezt figyelembe véve tervezzék a kreditjeiket a tavaszi félévben a kreditfelvételi lapon.

(A teljesített kurzusokat és a kutatási krediteket a Neptunba belépve, a Tanulmányok/Leckekönyv menüpontot kiválasztva, a féléveknél minden félévet kijelölve tudják ellenőrizni.)

A komplex vizsgát a tárgyfelvételi időszakban (2023.02.20. 17:00–2023.03.10. 16:00 óra között) fel kell venni Neptunban, kódja: DNEV16-X.

A komplex vizsgára jelentkezés is a Neptunban fog történni, amelyről a hallgató értesítést kap, és a kötelező dokumentumait kell feltölteni 2023. március 31-ig elektronikusan a Neptunban:

- jelentkezési lap kitöltése (Neptun > Ügyintézés/Kérvények)
- a következő 4 félévre (kutatási és disszertációs szakasz) vonatkozó kutatási- és munkaterv.
- a témavezető értékelése a hallgatónak a képzési és kutatási szakaszban nyújtott teljesítményéről
- a témavezető nyilatkozata arról, hogy támogatja a hallgató komplex vizsgára bocsátását

A komplex vizsgára vonatkozó követelményekről, a vizsga részletes menetrendjéről, az elméleti és a kutatásmódszertani tételekről, szakirodalmakról és a feltöltendő dokumentumok formai követelményeiről itt tud bővebben olvasni: https://www.ppk.elte.hu/nevtudphd/komplexvizsga.

Akik felvették a komplex vizsgát a Neptunban és megfelelnek a követelményeknek, a jelentkezéshez szükséges dokumentumokról a Neptunban is kapnak értesítést.

A komplex vizsgára a vizsgaidőszakban (2023.05.29–2023.07.15) fog sor kerülni, a pontos időpontról a Tanulmányi Hivatal legalább 21 nappal korábban értesíti a vizsgára jelentkezetteket a Neptunban.

A komplex vizsga két részből áll:
1. Az elméleti részben a vizsgázó két - a moduljain belül elvégzett, a disszertációjához kapcsolódó, a Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács által meghatározott - tárgyból tesz vizsgát kapcsolva ezeket a kutatómunkája elméleti vonatkozásaihoz.
2. A disszertációs részben a vizsgázó beszámol a témája szakirodalmi hátteréről, kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés kutatási és disszertációs szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a doktori értekezés elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését.

A komplex vizsgáról az Egyetemi Doktori Szabályzat 48§-55§-a és a Kari Doktori Szabályzat 29§-a rendelkezik.

A kutatási tervek első változatát a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan idén is 2023.02.27-ig kérjük feltölteni a következő Qualtrics linkre: https://elteppk.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eFqlk5Ju4R5zYUu

A kutatási tervek előzetes bekérésének célja, hogy azokat a komplex vizsgázó hallgatók és a témavezetők számára elérhetővé, véleményezhetővé tegyük egy online felületen. Az előzetesen leadott kutatási terveket a témavezetők mellett csak azokkal komplex vizsgázó hallgatókkal osztjuk meg, akik maguk is leadták a draft verziójukat.

Amennyiben nem járul hozzá az előzetesen leadott kutatási tervének megosztásához, kérjük, hogy a fenti Qualtrics kérdőívben jelezze ezt felénk.

A végleges verzió leadási határideje a 2023. március 31. a Neptunban.

A végleges kutatási tervet két opponens fogja előzetesen véleményezni, a beérkezett opponensi véleményeket a hallgatóknak a vizsga előtt megküldjük majd.

A fentiekkel kapcsolatos további kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal.

Üdvözlettel:
Doktori Iskolák Titkársága