Komplex vizsga

Komplex vizsga

Komplex vizsga

Komplex vizsga eljárásrend

Letölthető pdf


Komplex vizsga útmutató

Letölthető pdf  (utolsó módosítás: 2022.12.06.)

Mellékletek, sablonok


Témavezetői nyilatkozat a hallgató komplex vizsgára bocsáthatóságáról és értékelés  2023-ban és után felvetteknek - szerkeszthető Word sablon
Kutatási terv értékelési szempontjai - letölthető excel fájl, magyar és angol nyelven

Az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában lefolytatott Komplex vizsgák tartalma és menete


Komplex vizsga tartalma és menete (utolsó módosítás: 2022.12.06.)

Elméleti rész témakörei


 

A LENTI INFORMÁCIÓK CSAK AZOKRA VONATKOZNAK, AKIKNEK A 2023/2024/II. FÉLÉV A NEGYEDIK AKTÍV FÉLÉVÜK, VAGY EBBEN A FÉLÉVBEN SZERETNÉNEK KOMPLEX VIZSGÁT TENNI

Kedves Hallgatók!

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 53§ (1) alapján (...) A doktori képzés során, a negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt.

A komplex vizsgát a tárgyfelvételi időszakban (kurzusokat 2024.02.12. hétfő 17:00 – 2024.02.22 csütörtök 16:00 között) fel kell venni a Neptunban a DNEV16-X kódon. Kérjük, hogy a tantárgyfelvétel végéig vegyék fel a komplex vizsgát a Neptunban.

A komplex vizsga előfeltétele a felvételi határozatban megadott modulok teljesítése, továbbá 24 kutatási kredit megszerzése a 4. félév végéig. A teljesített kurzusokat és a kutatási krediteket a Neptunba belépve, a Tanulmányok/Leckekönyv menüpontot kiválasztva, a féléveknél minden félévet kijelölve tudják ellenőrizni.

A komplex vizsgára jelentkezés is a Neptunban kérvény formában történik, amelyről a hallgató értesítést kap, és a kötelező dokumentumait fel kell tölteni 2024. március 31-ig a Neptunba:

  • jelentkezési lap kitöltése (Neptun > Ügyintézés/Kérvények)
  • a következő 4 félévre (kutatási és disszertációs szakasz) vonatkozó kutatási- és munkaterv
  • a témavezető nyilatkozata a hallgató komplex vizsgára bocsáthatóságáról és értékelése a hallgatónak a képzési és kutatási szakaszban nyújtott teljesítményéről. FONTOS! A 2023-ban vagy azután felvett hallgatók esetében előfeltétel legalább egy befogadott tudományos közlemény megléte ELTE Pedagógia és Pszichológiai Kar Doktori Szabályzatának 32§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Kérjük, hogy ennek megfelelő témavezetői nyilatkozat sablont használjanak!

A komplex vizsgára vonatkozó követelményeket, és feltöltendő dokumentumok formai követelményéről itt tud bővebben olvasni: https://www.ppk.elte.hu/nevtudphd/komplexvizsga. A komplex vizsgáról az Egyetemi Doktori Szabályzat 48§-55§-a és a Kari Doktori Szabályzat 29§-a rendelkezik

Javasoljuk, hogy a kutatási tervüket futtassák át a Turnitin plágiumellenőrző szoftveren, és a jelentkezéshez mellékeljék a jelentést. Ez a lépés ebben a félévben még nem kötelező, de erősen ajánlott. A következő félévektől kezdődően a kutatási terv benyújtásának feltétele lesz a plágiumellenőrzés eredményének csatolása.
A Turnitin használatához útmutatót találnak az alábbi linken: https://konyvtar.ppk.elte.hu/content/turnitin-plagiumkereso-elofizetes-2023-09-19-2026-09-19-ig.t.31020?m=8704
A plágiumellenőrzés célja, hogy biztosítsuk a kutatási tervek eredetiségét és a tudományos munka magas színvonalát. Amennyiben bármilyen kérdésük merülne fel a plágiumellenőrzéssel kapcsolatban, keressék Belme Dórát, a kar Turnitin adminisztrátorát (belme.dora@ppk.elte.hu). Szakmai kérdésekben pedig továbbra is a programvezető, illetve a témavezető tud további segítséget nyújtani.

A komplex vizsgára a vizsgaidőszakban (2024.05.21 – 2024.07.06) fog sor kerülni, a pontos időpontról a Tanulmányi Hivatal legalább 21 nappal korábban értesíti a vizsgára jelentkezetteket a Neptunban.
A komplex vizsga két részből áll:

  1. Az elméleti részben a vizsgázó két, a moduljain belül elvégzett, a disszertációjához kapcsolódó tárgyból vizsgázik kapcsolva ezeket a kutatómunkája elméleti vonatkozásaihoz.
  2. A disszertációs részben a vizsgázó beszámol a témája szakirodalmi hátteréről, kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés kutatási és disszertációs szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a doktori értekezés elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését.

A kutatási tervek első változatát a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan idén is töltsék fel ehhez a Qualtrics kérdőívhez 2024. február 29-ig: https://elteppk.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5dxEjaj4kJ4cofkhogy a doktori iskola hallgatói és témavezetői számára elérhetővé, véleményezhetővé tegyük azt egy védett, online felületen. A draft verzió elküldésével egyúttal automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy azt közzé tegyük a többi komplex vizsgázó hallgató és a témavezetők számára. A végleges verzió leadási határideje a fentebb írtak szerint 2024. március 31.
A végleges kutatási tervet két opponens fogja előzetesen véleményezni, melyeket még a vizsga előtt rendelkezésükre bocsátunk.

A Tanulmányi Hivatal útmutatója itt érhető el.

A fentiekkel kapcsolatos további kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal.

Üdvözlettel:

a Doktori Iskolák Titkársága