Hallgatói Fegyelmi Bizottság

Hallgatók fegyelmi vagy etikai vétségének gyanúja esetén a Kar dékánja fegyelmi eljárást indíthat. A hallgatói fegyelmi eljárást a Hallgatói Fegyelmi és Etikai Bizottság folytatja le. A Bizottság létszáma öt fő, ebből két hallgató. A három oktatón (elnök, elnökhelyettes, tag) kívül a Kari Tanács két póttagot is választ, a Hallgatói Önkormányzat egy tagot és két póttagot delegál, a kari doktorandusz képviselet szintén egy tagot és két póttagot delegál.

A Bizottság feladata:
• a hallgatók fegyelmi felelősségének megállapítása,
• fegyelmi büntetés alkalmazása.

Hallgatói Fegyelmi és Etikai Bizottság ügyrendje

Hallgatói Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolója 2015 - 2018
Hallgatói Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolója 2019
Hallgatói Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolója 2020
Hallgatói Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolója 2021
Hallgatói Fegyelmi Bizottság beszámolója 2022


Vezetés

Rónay Zoltán elnök, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3888
Szoba: 403
E-mail: ronay.zoltan@ppk.elte.hu
Kiss Orhidea Edith elnökhelyettes, egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5653
Szoba: 318
E-mail: kiss.orhidea@ppk.elte.hu

Tagok

Czető Krisztina tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3469
Szoba: 407
E-mail: czeto.krisztina@ppk.elte.hu
Nagy Anna hallgatói tag
Endrődy Orsolya póttag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3492
Szoba: 431
E-mail: endrody.orsolya@ppk.elte.hu
Varga Katalin póttag, egyetemi tanár
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-2600 / 5681
Szoba: 128
E-mail: varga.katalin@ppk.elte.hu
Sebesi Sára hallgatói póttag