Tanári mesterszak szakdolgozat

Tanári mesterszak szakdolgozat (TO - Tanárképzés)

A tanári mesterszakos szakdolgozat: tanulmány rész és portfólió rész

A tanári szakdolgozat két részből áll, a tanárképzés szempontjából releváns tanulmányból és az értékelési portfólióból.

Tanulmányt azon hallgatóknak kell készíteniük, akiknek a pedagógiai-pszichológiai moduljuk mérete nagyobb, mint 10 kredit, portfóliót viszont minden hallgatónak kell készítenie.

Azon hallgatónak, aki az ELTÉ-n egy időben több tanári mesterszakon is folytat tanulmányokat, és tanári mesterszakos végzettséggel és szakképzettséggel nem rendelkezik, egyetlen szakdolgozatot kell benyújtania, ha a több tanári mesterszakon egyszerre vagy legfeljebb négy félév különbséggel végez. Ilyen esetben a szakdolgozat részei közül portfólióból a szakjai számának megfelelő számút, tanulmányból – ha ilyen kötelezettsége van – egyet kell elkészítenie.

Tanulmány

A tanulmány témaválasztása és bejelentése

A szakdolgozat tanulmány részének témáját a PPK Tanulmányi Hivatalában az alábbi letölthető témabejelentő lapon be kell jelenteni. A modulfelelős karon történő témabejelentés szabályairól a társkarok nyújtanak tájékoztatást.

A témabejelentés határideje:

– őszi félévi záróvizsga esetében május 15.

– tavaszi félévi záróvizsga esetében november 15.

A tanulmány benyújtása

Előzetesen jóváhagyott témabejelentés nélkül a tanári szakdolgozat nem nyújtható be, ennek hiányában tanári záróvizsga csak a következő záróvizsga-időszakban tehető.

A hallgatónak a szakdolgozat tanulmány részét egy kötött és egy fűzött példányban* és elektronikus formában kell benyújtania: a bekötött példányt a modulfelelős karon, a másikat, a fűzöttet az ELTE PPK Tanulmányi Hivatal Tanulmányi Irodáján őszi félév esetén november 20-ig, tavaszi félév esetén április 20-ig kell leadni, elektronikus formában (pdf fájlként) pedig az e célra kialakított elektronikus felületre kell feltölteni. A bírálatról a modulfelelős kar gondoskodik.

A szakdolgozat benyújtásával kapcsolatos eljárásrendet a záróvizsga szervezésének eljárásrendje tartalmazza.

letölthető tájékoztató a tanulmányról
témabejelentő lap a tanulmányhoz
eredetiségnyilatkozat a tanulmányhoz
konzultációs igazolás a tanulmányhoz

Portfólió

A képzés és a képzéshez kapcsolódó gyakorlatok részeként minden hallgató portfóliót készít, amely a képzés ezen formájában egyúttal a szakdolgozatként is szolgál, és a záróvizsga részét képezi. A portfólió a hallgatónak a tanári mesterszakon készített munkáiból összeállított célirányos gyűjtemény, amely bemutatja készítőjének erőfeszítéseit, fejlődését és eredményeit egy vagy több területen. A portfólióban megjelenő munkák gyűjtése, válogatása és az önreflexiók elkészítése a hallgató feladata. Ajánljuk, hogy a hallgató a munkákhoz a képzés során kapott oktatói értékeléseket is csatolja, és a reflexióit ezekkel összefüggésben is tegye meg.

A portfólió benyújtása

A tanulmány benyújtásának hiányában a portfólió nem adható be.

A portfóliót egy nyomtatott* példányban kell leadni az ELTE PPK Tanulmányi Hivatalban (Információs és Felvételi Iroda: 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. I. emelet 110.), és fel kell tölteni az erre szolgáló elektronikus felületen, őszi félév esetén december 15-ig, tavaszi félév esetén május 15-ig.

letölthető tájékoztató a portfólióról
ajánlott irodalom a portfólióhoz

*A 2019/20-as tavaszi félévtől kezdve a szakdolgozatokat nyomtatott formában nem kell benyújtani, a nyomtatott formában történő benyújtást a Neptunba való feltöltés váltja fel , illetve a bírálatot is a Neptunba töltik fel az oktatók .

Kérjük, a fentieken túl tanulmányozzák a szakdolgozattal és a záróvizsgával kapcsolatos eljárásrendeket is.

2018.11.14.