Neveléstudományi Intézet


Vezetés

Dr. Fehérvári Anikó Éva intézetigazgató, egyetemi docens
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3850
Szoba: 410.2
E-mail: fehervari.aniko@ppk.elte.hu

Munkatársak

Csányi Kinga titkárságvezető
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3864
Szoba: 410.1
E-mail: csanyi.kinga@ppk.elte.hu
Czuppon Ágnes intézeti ügyintéző
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3836
Szoba: 414
E-mail: czuppon.agnes@ppk.elte.hu
Szilágyiné Pusztai Júlia intézeti ügyintéző
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3845
Szoba: 414
E-mail: pusztai.julia@ppk.elte.hu
Balogh Szilárd oktatásszervező
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3826
Szoba: 414
E-mail: balogh.szilard@ppk.elte.hu
Saád Judit MARIHE projektmenedzser
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3888
Szoba: 403
E-mail: saad.judit@ppk.elte.hu
Fehér Orsolya hallgatói munkatárs
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3864
Szoba: 410
E-mail: feher.orsolya@ppk.elte.hu

Oktatók, kutatók

Bábosik István professor emeritus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3583
Szoba: 310
Dr. Baska Gabriella egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3852
Szoba: 420
E-mail: baska.gabriella@ppk.elte.hu
Bereczki Enikő Orsolya egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3469
Szoba: 421
E-mail: bereczki.eniko@ppk.elte.hu
Czető Krisztina egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3469
Szoba: 421
E-mail: czeto.krisztina@ppk.elte.hu
Dr. Fehérvári Anikó Éva egyetemi docens
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3850
Szoba: 410.2
E-mail: fehervari.aniko@ppk.elte.hu
Dr. Garai Imre egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3852
Szoba: 420
E-mail: garai.imre@ppk.elte.hu
Dr. Garai-Takács Zsófia egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3879
Szoba: 411
E-mail: takacs.zsofia@ppk.elte.hu
Dr. Halász Gábor egyetemi tanár
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3857
Szoba: 404
E-mail: halasz.gabor@ppk.elte.hu
Dr. Horváth H. Attila egyetemi tanár
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3871
Szoba: 413
E-mail: horvath.h.attila@ppk.elte.hu
Dr. Horváth László egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3888
Szoba: 403
E-mail: horvath.laszlo@ppk.elte.hu
Kálmán Orsolya egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3888
Szoba: 403
E-mail: kalman.orsolya@ppk.elte.hu
Kempf Katalin tudományos segédmunkatárs
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3819
Szoba: 412.1
E-mail: kempf.katalin@ppk.elte.hu
Dr. Kopp Erika habilitált egyetemi docens
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3803
Szoba: 409
E-mail: kopp.erika@ppk.elte.hu
Dr. Lénárd Sándor habilitált egyetemi docens
Mellék: + (36-20) 592-2322
Szoba: 409
E-mail: lenard.sandor@ppk.elte.hu
Dr. Lévai Dóra egyetemi adjunktus
Mayerné Nádasi Mária professor emeritus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3853
Szoba: 310
E-mail: nadasi.maria@ppk.elte.hu
Dr. Mészáros György habilitált egyetemi docens
Mellék: + (36-70) 231-3029
Szoba: 413
E-mail: meszaros.gyorgy@ppk.elte.hu
Misley Helga egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3461
Szoba: 407
E-mail: misley.helga@ppk.elte.hu
Prof. Dr. Németh András egyetemi tanár
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3801
Szoba: 412.2
E-mail: nemeth.andras@ppk.elte.hu
Paksi Borbála tudományos segédmunkatárs
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3811
Szoba: 421
E-mail: paksi.borbala@ppk.elte.hu
Dr. Rapos Nóra egyetemi docens
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3803
Szoba: 409
E-mail: rapos.nora@ppk.elte.hu
Rausch Attila egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3469
Szoba: 421
E-mail: rausch.attila@ppk.elte.hu
Dr. Rónay Zoltán egyetemi docens
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3888
Szoba: 403
E-mail: ronay.zoltan@ppk.elte.hu
Salát Magdolna egyetemi tanársegéd
Mellék: +(36-1) 461-4500 / 3461
Szoba: 407
E-mail: salat.magdolna@ppk.elte.hu
Szabó Zoltán András egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3852
Szoba: 420
E-mail: szabo.zoltan.andras@ppk.elte.hu
Dr. Szabolcs Éva professor emeritus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3881
Szoba: 419
E-mail: szabolcs.eva@ppk.elte.hu
Széll Krisztián egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3811
Szoba: 421
E-mail: szell.krisztian@ppk.elte.hu
Szente Dorina Eszter tudományos segédmunkatárs
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3881
Szoba: 419
E-mail: szente.dorina@ppk.elte.hu
Dr. Szivák Judit habilitált egyetemi docens
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3851
Szoba: 408
E-mail: szivak.judit@ppk.elte.hu
Tókos Katalin egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3461
Szoba: 407
E-mail: tokos.katalin@ppk.elte.hu
dr. Vámos Ágnes egyetemi tanár
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3461
Szoba: 407
E-mail: vamos.agnes@ppk.elte.hu
Dr. Vincze Beatrix egyetemi adjunktus
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3881
Szoba: 419
E-mail: vincze.beatrix@ppk.elte.hu
Dr. Zsolnai Anikó egyetemi tanár
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3851
Szoba: 408
E-mail: zsolnai.aniko@ppk.elte.hu

Óraadók

Aáry-Tamás Lajos c. egyetemi docens
Golnhofer Erzsébet c. egyetemi tanár
L. Ritók Nóra c. egyetemi docens
Lukács István c. egyetemi docens
Sáska Géza c. egyetemi docens
Tímárné Szabó Júlia c. egyetemi docens
Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3881
Szoba: 419
E-mail: teszabo.julia@ppk.elte.hu

Kutatócsoportok