Felsőoktatás- és Innovációkutató Csoport

A Felsőoktatás- és Innováció-kutató Csoport (FICs) 2015 szeptemberében jött létre a korábbi Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központból (FMIK). A kutatócsoport által végzett kutatások két nagy tartalmi területének egyike a felsőoktatás-kutatás, különös tekintettel a tanulás és tanítás, valamint a szervezeti-vezetési folyamatok területére. A másik terület az oktatási ágazati innovációs rendszer folyamatainak kutatása, beleértve ebbe mind a mikro-, mind a makroszintű folyamatokat.
A kutatócsoport az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének részeként működik. Intenzív együttműködésre és tudásmegosztásra törekszik saját szűkebb munkatársi közösségén belül éppúgy, mint a PPK tágabb szervezeti környezetében. A kutatócsoport feladata a Pedagógusképzési és felsőoktatáskutatási (EDiTE) doktori program, a Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus program és a Neveléstudományi mesterképzés keretein belül működő felsőoktatás-pedagógia specializáció gondozása. E programok keretein belül a hallgatók bevonására épülő probléma-alapú tanulást támogató innovatív tanulásszervezési módszerek alkalmazására törekszünk.

A kutatócsoport weboldala


Vezetés

Kálmán Orsolya kutatócsoport-vezető, habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3888
Szoba: 403
E-mail: kalman.orsolya@ppk.elte.hu

Tagok

Agyare-Opoku Cindy kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Al Mandhari Balaqis Rashid Sulaiman Saif kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Almási Annamária kutatócsoport tag, PhD hallgató
Horváth László kutatócsoport tag, egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3888
Szoba: 403
E-mail: horvath.laszlo@ppk.elte.hu
Idris Khalid kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Kardos Dorottya kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Kozma Borbála Gabriella kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Myint Lay Moet Moet kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Phyu Phyu kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Saád Judit kutatócsoport tag
Telefon/Mellék: + (36-1) 461-4500 / 3857
Szoba: 404
E-mail: saad.judit@ppk.elte.hu
Szőllősi Tímea kutatócsoport tag, PhD-hallgató
Pálvölgyi Lajos külső tag