Neveléstudományi Doktori Iskola

Neveléstudományi Doktori Iskola

A Neveléstudományi Doktori Iskola (NDI) célja, hogy felkészítse hallgatóit a felsőoktatás és a tudományos kutatás területén végzett munkára, továbbá az oktatási ágazat területén egyéb olyan munkakörök betöltésére, amelyek magas szintű kutatói kompetenciákat igényelnek. A képzés során a doktoranduszok részt vesznek a közös elméleti, illetve kutatás-módszertani modulok munkájában, emellett egyéni kutatói érdeklődésüknek megfelelően bekapcsolódnak a Doktori Iskola kilenc tematikus programjának valamelyikébe is:

  • Andragógia
  • Elméleti-történeti pedagógia
  • Gyógypedagógia
  • Kora gyermekkori nevelés
  • Oktatás-tanulás-egyenlőtlenségek
  • Sport és egészségnevelés
  • Szaktárgyi pedagógiák
  • Teacher Education and higher education studies (EDiTE) (a kurzusok jelentős hányada angol nyelven folyik).