Open Access publikációk támogatása

Open Access publikációk támogatása

Q1-es, esetleg Q2-es besorolású impaktfaktoros lapban történő open access publikálás esetén kari támogatás vehető igénybe. A fogyatkozó források és a megnövekedett igény miatt a Kar a következő elveket vezeti be, amelyek mentén dönt a pályázatok támogatásával kapcsolatban. Kérjük, hogy ezeket az elveket különösen vegyék figyelembe pályázatuk leadása során. Az open access publikációkat érintő kérdéseket az 1/2023 (I.11.) számú dékáni körlevél szabályozza, amely tartalmazza a részletes pályázati felhívást.

A pályázatot kizárólag már elfogadott cikkekre lehet beadni, illetve a kari támogatás feltétele, hogy a pályázó kérvényezze a kiadónál vagy a folyóiratnál az APC (Article Processing Charge) teljes vagy részleges elengedését, amely kéréséhez a Kar dékáni aláírással ellátott nyilatkozatot (1. melléklet) biztosít arról, hogy milyen összeggel áll módjában támogatni az egyes cikkeket. Többszerzős publikáció esetén további feltétel, hogy amennyiben a társszerzők más intézmény kutatói, a nem PPK-s affiliációval rendelkező szerzőknek az APC megosztásáról szóló nyilatkozatot (2. melléklet) alá kell írnia. A nyilatkozatot négy szerzőig minden nem PPK-s affiliációval rendelkező társszerzőnek alá kell írnia, ennél több szerző esetében csak a nem PPK-s affiliációval rendelkező szenior szerzőknek.

Kari támogatást folyamatosan lehet igényelni. A pályázat beadásának felülete: https://elteppk.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0vseGmcQlHUTkto

Nyílt hozzáférésű, díjmentes publikációra az EISZ-en keresztül megkötött megállapodások keretében van lehetőség. Az ELTE Read and Publish szerződéseiről és a folyóiratok listájáról az alábbi linken lehet tájékozódni: https://konyvtar.elte.hu/index.php/hu/kutatastamogatas/open-access/tamogatasi-lehetosegek

Csak abban az esetben szükséges a Karhoz publikációra vonatkozó pályázatot benyújtani, ha a folyóirat nem szerepel a kiadókkal kötött megállapodások folyóiratlistáiban vagy az adott kiadónál kiürült az éves kvótakeret.

2023.01.10.