Pályázatok

Pályázatok

Pályázatok

A kari pályázatokkal kapcsolatban a palyazat@ppk.elte.hu címen kérhetnek információt, segítséget. 
Az aktuális pályázatokról a https://pak.elte.hu/ címen tájékozódhat. 
Az ELTE Pályázati Központja az ELTE-vel, mint kutatóhellyel benyújtásra kerülő pályázatokat és a nyertes pályázatok szerződéseit az EPER (ELTE Pályázati Elektronikus Rendszer) kezeli. Így néhány kivételtől eltekintve minden a PPK-n benyújtásra kerülő pályázatot itt szükséges rögzíteni.
A PPK Dékáni Hivatal Tudománypolitikai és Tudományszervezési Csoportjától tudnak segítséget kérni az egyes pályázati tevékenységekkel kapcsolatosan. A csoport kollégái támogatják a témavezetőt a pályázatok benyújtásában, a nyertes projektek szerződéskötésében, illetve lehetőség van a megvalósítás során felmerülő projekt adminisztrációban is a segítségüket kérni.
Ezzel kapcsolatos kérdéseiket, kéréseiket és pályázat benyújtási szándékukat a palyazat@ppk.elte.hu e-mail címen tudják jelezni. Kérjük, hogy minden tervezett pályázatbenyújtás előtt szíveskedjenek egyeztetni a Tudománypolitikai és Tudományszervezési Csoport vezetőjével.
A Pályázat és projektmegvalósítási segédlet a PPK oktatói, kutatói és az adminisztratív terület munkatársak részére elérhető itt.
Ezen dokumentum célja a kutatási célú egyéni, vagy együttműködésben megvalósuló pályázatok benyújtásához, majd a projektek megvalósításához kapcsolódó egyetemi és kari adminisztrációs folyamatok összefoglalása.
Hasznos linkek:
ELTE hatályos pályázati szabályzata: http://www.elte.hu/file/elte_szmsz_14mell_palyazati.pdf

2018.11.27.