OTKA és egyéb hazai projektek

OTKA pályázatok

OTKA Kutatási témapályázat

Témavezető Projektazonosító Konstrukció Projekt címe Projekt kezdete Projekt zárása
Kende Anna   K_21 A csoportközi szolidaritás pszichológiai háttere    
Köteles Ferenc   K_21 A propriocepció pszichológiai aspektusai    
Németh Ágnes   K_21 Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása - a serdülőkorú magyar lakosság reprezentatív egészségfelmérése    
Rácz József K135629 K_20 A szélsőségesen deprivált élethelyzet szociológiai- pszichológiai- egzisztencialista csapdája: a jelenorientáció és a pszichoaktív anyag-használat 2020.12.01. 2024.11.30.
Alexander Logemann K131635 K_19 Mechanisms of self-regulation 2019.12.01. 2023.11.30.
Felvinczi Katalin K128604 K_18 Addiktológiai problémák az általános populációban: a trendek nyomonkövetése és az alkalmazott módszertan megújítása 2018.09.01. 2022.01.01.
Halász Gábor K128738 K_18 A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének vizsálata a köznevelési rendszer, a szervezet és az egyén szintjén 2018.10.01. 2022.09.30
Németh András K127937 K_18 A magyar neveléstudomány múltja és jelene – diszciplínafejlődés, tudományos kommunikáció   (1970-2017) 2018.12.01. 2022.11.30.
Németh Dezső K128016 K_18 Az implicit szekvenciatanulás egységes modellje felé 2018.09.01. 2022.08.31.
Köteles Ferenc K124132 K_17 Interocepció a mindennapokban - hátrányok és előnyök 2017.09.01. 2022.02.28.
Kende Anna K119433 K_16 A társas indentitás hatása a csoportközi előitéletekre és a kollektív cselekvésre 2016.10.01. 2021.11.30.
Nguyen Luu Lan Anh K120433 K_16 A felsőoktatási nemzetközi mobilitás pszichológiai aspektusai: a külföldön tanuló diákok adaptációja és akkulturációja 2016.10.01. 2021.09.27.
Oláh Attila K116965 K_15 A globális jóllét modell kidolgozása és empirikus validitásának igazolása a
személyiségtényezők figyelembevételével
2014.01.01. 2021.08.31.

OTKA Fiatal kutatói kiválósági program

Témavezető Projektazonosító Konstrukció Projekt címe Projekt kezdete Projekt zárása
Kovács Kristóf   FK_21 A specifikus kognitív képességek természete és meghatározói    
Reinhardt Melinda   FK_21 A nem öngyilkossági szándékkal történő szándékos önsértés és az önszabályozás kapcsolatának feltárása bio-pszicho-szociális keretrendszerben    
Aczél Balázs FK134918 FK_20 A kontroll adaptáció kognitív és affektív modulátorainak feltárása 2020.10.01. 2023.09.30.
Kun Bernadette FK134807 FK_20 Különböző addikciós magatartásformák (munkafüggőség, problémás videojáték-használat és kannabisz-használati zavar) kognitív profiljának feltárása 2020.11.01. 2024.10.31.
Kekecs  Zoltán FK132248 FK_19 Sham hipnózis: Egy minimálisan hatékony vagy placebo hipnózis indukciós technika hipnóziskutatásban használható kontrollhelyzetként való validálása 2019.12.01. 2023.11.30.
Krajcsi Attila FK132165 FK_19 A számmegértés új alapjai 2019.12.01. 2022.11.30.
Kökönyei Gyöngyi FK128614 FK_18 Fiatalok mentális és szomatikus egészsége a perszeveratív kogníciók kontextusában 2018.11.01. 2022.10.31.
Simor Péter FK128100 FK_18 Az alvás mikrostruktúrájától a szubjektív élményekig: Kérgi hálózatok, információfeldolgozás és álomélmények pszichofiziológiai vizsgálata 2018.10.01. 2022.09.30.
Simonovits Borbála FK127978 FK_18 Bizalom és diszkrimináció a közösségi gazdaságban-különös tekintettel a közösségi fogyasztás online felületeire 2018.12.01. 2022.05.31.
Forgács Bálint FK125417 FK_17 Kommunikációs pragmatika csecsemőkorban: A beszéd bejóslása, a tudatelmélet, a beszélőváltás és a fogalmi fejlődés közti összjáték felderítése 2017.09.01. 2022.02.27.

OTKA Posztdoktori kiválósági program pályázat

Témavezető Projektazonosító Konstrukció Projekt címe Projekt kezdete Projekt zárása

Bereczki Enikő Orsolya

  PD_21 Videójátékok és kreativitás az oktatásban: Növelhetik a videójátékok a tanulói kreativitást?    
Ferentzi Eszter   PD_21

Az interocepció kritikai vizsgálata

   
File Domonkos   PD_21

Függőségekkel kapcsolatos pszichológiai távolságok hatásának vizsgálata a leszokásra való hajlandóságra

   
Széll Krisztián   PD_21

Iskolai jóllét és reziliencia az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú általános iskolákban

   
Horváth László PD134206 PD_20 A digitális transzformáció hatása az oktatási szektor képesség-ökoszisztémájának dinamikájára 2020.11.01. 2023.10.31.
Miklósi Mónika PD134849 PD_20 Technológia-alapú viselkedésterápiás szülőtréning program fejlesztése a figyelemhiányos/ hiperaktivitás zavar és komorbid diszruptív zavarok megelőzésére és kezelésére 2020.10.01. 2023.09.30.
Czető Krisztina PD132107 PD_19 Az iskolai attitűd kutatásának kérdései: elméleti modellek, perspektívák, lehetséges mérőeszközök 2019.12.01. 2022.02.27.
Nagy Tamás PD131954 PD_19 Az érzelmi arousal szerepe a média által kiváltott stressz-felépülésben 2019.12.01. 2022.11.30.
Reindhardt Melinda PD128332 PD_18 A nem öngyilkossági szándékkal történő önsértés összefüggései a személyiségvonásokkal, a szelf-regulációval és a társas hatásokkal 2018.11.01. 2021.10.31.
Janacsek Karolina PD124148 PD_17 A szokásjellegű viselkedések jobb megértése felé: Hogyan alakulnak ki automatizmusaink és hogyan tudjuk megváltoztatni azokat? 2018.01.01. 2022.04.30.
2021.09.01.