„Ha a pedagógusok saját magukban változást tudnak generálni, az példaértékű lehet a gyerekek számára is”

Interjú Szivák Judittal, M. Nádasi Máriával és Gróf Henrik Balázzsal a "Pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban" képzési modulról

2019.06.20.
„Ha a pedagógusok saját magukban változást tudnak generálni, az példaértékű lehet a gyerekek számára is”
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara és az OTP Fáy András Alapítvány 2012-ben indította el egyedülálló programját, amelynek keretében az ország vezető egyetemének tanár-továbbképzésében pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási alapismeretek oktatására is felkészítik az érdeklődő pedagógusokat. A képzés célja, hogy a korszerű szakmai és módszertani ismeretekkel rendelkező tanárok munkájukkal elősegítsék a fiatal generációk pénzügyi-gazdasági kultúrájának fejlődését. A "Pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban" képzési modul karunkon kétféle jogviszony keretében teljesíthető: pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés keretében választható modulként, illetve tanfolyami keretek között, önálló felnőttképzésként, látogatási és kreditigazolással zárva. A képzés részleteiről Szivák Judit dékánhelyettest (ELTE PPK), M. Nádasi Mária professzor asszonyt (ELTE PPK) és Gróf Henrik Balázst (OTP Fáy András Alapítvány), a program szakmai vezetőjét kérdeztük.

Milyen tényezők játszottak szerepet a képzés létrejöttében?

Szivák Judit: Egyre jelentősebb igény fogalmazódik meg arra, hogy a köznevelés a hagyományos nemzeti alaptantervi tartalmak mellett illetve azokba beemelve új elemeket, olyan ismereteket adjon a diákoknak, amelyek egy tudatos, aktív állampolgári léthez segítik hozzá őket. Az elmúlt évtized tanulsága mindenki számára, hogy a pénzügyi, gazdálkodási tudás ilyen terület.

Gróf Henrik: A gyerekeknek szánt, igen sikeres programjaink során tapasztaltuk, hogy erre van igény a pedagógusok részéről is. Egyértelmű, hogy a tanárokon keresztül érjük el országos kitekintésben is a fő célcsoportunkat, a diákokat. A motiváló tényezők közül én a társadalmi igényt tartom meghatározónak és azt, hogy korábban sehol nem indult olyan pénzügyi tartalmú szakirányú továbbképzés, ahol nem gazdaságtant tanító pedagógusokat képeztek.

Hogyan járul hozzá az alapítvány a képzéshez?

Gróf Henrik: Az Alapítvány egyrészt támogatja a képzés létrejöttét az ELTE-vel való együttműködés kereteiben, másrészt a hallgatók képzési díjának 80%-át az OTP Fáy András Alapítvány finanszírozza.

Kik vehetnek részt a programban?

Szivák Judit: A pedagógus végzettségen kívül nincsen előfeltétele a programban való részvételnek, a hozzánk járó kollégák a tanítótól egészen a középiskolai tanárig gyakorlatilag a köznevelés teljes rendszeréből érkeznek. Mindez jelzi, hogy ezeket az ismereteket nem egy meghatározott életkor számára tartjuk relevánsnak, hanem akár az első osztálytól kezdve, nyilván az életkori sajátosságok figyelembe vételével.

Milyen ismereteket sajátíthatnak el a hallgatók ebben a modulban?

Szivák Judit: A modul alapvetően négy nagy tematikus egységből áll, az egyik és leghangsúlyosabb nyilvánvalóan a pénzügyi és gazdálkodási ismeretek. Ehhez kapcsolódik az ismeretek tanításának módszertana, amelyben megjelennek például az IKT tartalmak lehetőségei. A harmadik nagy egység egy pedagógiai blokk, mert mint bármilyen ismeretkör a köznevelésben, ezeknek az ismereteknek az átadása is csak megfelelő pedagógiai környezet kialakításával lehet eredményes. A negyedik egy gyakorlati blokk, amelynek keretében mindenki tart ilyen típusú órát, ezt bemutatja a kollégáknak és közösen értékeljük.

M. Nádasi Mária: A képzés nagyon gyakorlatias, de nem csupán praktikus, hanem elmélet és gyakorlat egységére épül. Nem egyszerűen a mit?-re és a hogyan?-ra koncentrálunk, hanem legalább ilyen fontosnak tartjuk, hogy felkészítsük a hallgatókat a miért?-ek megválaszolására, ezáltal muníciót adjunk saját tudásuk, gyakorlatuk továbbfejlesztésére, a képzést követő önfejlesztéshez.

Hogyan illeszkedik a modul a PPK többi képzésébe?

Szivák Judit: Aki nálunk kíván pedagógus szakvizsgát szerezni, a két féléves törzsképzést követően különböző modulokból választhat. Ezek közül az egyik a pénzügyi, gazdálkodási ismeretek, amely két féléves képzést nyújt, tudomásom szerint egyedül az országban. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a leggyorsabban az ELTE PPK reagált erre a társadalmi, köznevelési igényre, és mint minden képzésünket és továbbképzésünket, áthatja egy olyan típusú PPK-s szellemiség, amely a legkorszerűbb pedagógiai tartalmakat hordozza.

Milyenek a képzéssel kapcsolatos eddigi szakmai tapasztalatok? Milyen visszajelzések érkeztek az itt végzett hallgatóktól?

M. Nádasi Mária: Hat képzési év után a kollégáknak az általam összeállított kérdőívre adott válaszai és informális kapcsolataim alapján pozitív visszajelzésekről számolhatok be. A kollégáknak jelentős arányban van módjuk pénzügyi, gazdasági tartalmú órák tartására, tanítási órán kívüli oktatási alkalmak (pl. szakkörök, versenyek) megszervezésére, irányítására. Azt is fontosnak tartom, hogy mindemellett kivétel nélkül beszámolnak arról, hogy a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási gyakorlatukban történt szemléletváltozásuk, tudásgyarapodásuk minőségi változást eredményezett saját életvitelükben is.

Szivák Judit: A képzésben erőteljes horizontális jellemző a reflexivitás, az arról való gondolkodás, hogy mit tanulnak a résztvevők, mi támogatja, vagy gátolja a tanulásukat. Sokat formálódik is a képzés, szinte évfolyamról évfolyamra egy kicsit változik az igények és tapasztalatok függvényében.

Nemzetközi tapasztalatok, kapcsolódások is állnak a képzés mögött?

Szivák Judit: Konkrét nemzetközi képzési együttműködések nem, de nagyon fontos elem, hogy az OTP Fáy András Alapítvány egy széles nemzetközi kapcsolatrendszerben mozog, edukációs programja nemzetközi szinten is nagyon elismert.

Gróf Henrik: Szingapúrba és Malajziába visszük el a képzéseinket, Észtországban, amely kiemelkedő szereplő mind az oktatásban, mind a pénzügyi szektorban, az észt bankszövetség jelezte, hogy szeretnének egy olyan rendszert, amit az Alapítvány felépített az OK projekttel és az ELTE tanár-továbbképzéssel együtt. Az OTP Fáy András Alapítvány által működtetett OK Oktatási Központban zajló edukációs tevékenységet pedig a finn oktatási alapelvek szerint minősítette kiválónak a Finn Nemzeti Oktatási Ügynökséggel szorosan együttműködő Kokoa Agency.

Mi a legfontosabb módszertani újdonság a pénzügyi ismeretek ilyen jellegű oktatásában?

Szivák Judit: Kisebb óraszámban léteznek ilyen képzések máshol is, ezek általában arra fókuszálnak, hogy az ismereteket birtokba vegyék a tanárok, annak érdekében, hogy át tudják adni a tanulóknak. A mi képzésünk úgy gondolkodik erről, hogy ez nem egyszerűen ismeretek tanítása a köznevelésben, hanem egyfajta pénzügyi tudatosság fejlesztése, egyfajta magatartásformálás, gondolkodásformálás is. A képzést annak megfelelően alakítottuk ki, hogy a tanulók attitűdjének a formálása is hangsúlyos szerepet kapjon a módszertani felkészítésben. A pénzügyi, gazdálkodási tudatosság azt is jelenti, hogy kialakul egy olyan attitűd, amelyben fontos a takarékoskodás, a környezetvédelem, vagy a globális kérdések iránti felelősség.

M. Nádasi Mária: A továbbképzéseket tekintve pedig páratlan, hogy a képzés végén minden hallgatónak pénzügyi-gazdasági témában tanítási órát kell tartania, amely alkalommal a továbbképzés során elsajátított pedagógiai tudás alkalmazására is lehetőség nyílik. Ezeket az alkalmakat én személyesen a képzés csúcspontjaként élem meg.  

A képzés sikeres elvégzése után kapcsolatban maradnak a pedagógusok a programmal?

Szivák Judit: Az alapítvány egyrészt pedagógus klub formájában gondozza, frissíti a tudást és támogatja a tudásmegosztást a pedagógusok között, ezen kívül pedig évente különböző alumni rendezvényeket szervez.

Gróf Henrik: Az OK Pedagógus Klubban nemcsak szakmai előadások vannak, hanem találkozási helyet és időt biztosítunk, ahol megoszthatják egymással a gondolataikat, mindezt olyan környezetben, ahova szeretnek megérkezni, ahol minden értük van. Az alumni az ELTE-s végzett hallgatók programja, mi csak támogatóként jelenünk meg. Helyszínt, programokat adunk egy-egy alumni rendezvényhez és próbáljuk biztosítani a hangulatot. Nagyon szívesen látjuk a végzős tanárokat, mert fontosnak tartjuk, hogy ez az együtt gondolkozó közösség megmaradjon.

Miért érdemes a pedagógus hallgatóknak ezt a modult választani?

Gróf Henrik: Aki a pedagógus hivatást választja, az a jövőre szeretné felkészíteni a fiatalokat. A felnövekvő generáció számára pedig a pénzügyi, gazdálkodási, gazdasági ismeretek a legfontosabbak közé tartoznak. A másik ok, amiért érdemes lehet ezt a képzést választani, hogy új szakmai kapcsolatokra tehetnek szert, megismerhetnek más pedagógusokat, más élethelyzeteket. Kapnak egy eszköztárat, amit a való életben is tudnak használni. És ne feledjük el, hogy a visszajelzések alapján az itt tanulók nagyon jól érzik magukat. Nyilván a tudásátadás az elsődleges, de az élmény-alapúság, a flow-ban levés is fontos. Ha a pedagógusok, tanárok saját magukban változást tudnak generálni, a saját szemléletük is megváltozik, akkor az ösztönző és példaértékű lehet a gyerekek számára is.

A képzésre 2019. június 30-ig lehet jelentkezni.

A felvételivel kapcsolatos bővebb információ az alábbi linken érhető el:

https://www.ppk.elte.hu/szakiranyu_tovabbkepzes

Leírás a pénzügyi modulról:

https://www.ppk.elte.hu/file/tanfolyam_penzugy_20190129.pdf

 

A borítókép az ELTE PPK – OTP Fáy András Alapítvány Alumni rendezvényén készült 2018. decemberében.