Jubileumi diploma

Jubileumi oklevelek

TISZTELT JUBILÁLÓ!

Arany, gyémánt, vas, rubin, illetve platina jubileumi oklevél adományozható életpályája alapján annak, aki az egyetemen vagy jogelőd intézményei valamelyikében legalább ötven, hatvan, hatvanöt, hetven vagy hetvenöt éve szerezte meg oklevelét, és életpályája alapján közmegbecsülésre méltó.

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara 2015 óta kizárólag azok részére ad ki jubileumi oklevelet, akik az ELTE-n, illetve annak jogelőd intézményében szereztek diplomát, valamely a PPK képzési portfóliójában szereplő képzésen.

Az elmúlt években az ELTE PPK-n jubileumi oklevelet igénylők közül a legtöbben az Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolán (50-60-65-70-75 éve) fejezték be tanulmányaikat, így ők annak jogutódjához, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karához, nyújthatják be kérelmeiket.

Azoknak az Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolán végzett pedagógusoknak sem tud az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar jubileumi oklevelet kiállítani, akik a 2015. évet megelőző időszakban az ELTE PPK-n kérelmezték – és nyerték el – jubileumi oklevelüket.

A JUBILEUMI OKLEVÉL IRÁNTI KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL:

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ jubileumi oklevél igényléséhez

A dokumentumokat legkésőbb július 31-ig az ELTE PPK Dékáni Hivatal részére kell benyújtani, vagy postai úton (1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.), vagy elektronikusan a dekani.hivatal@ppk.elte.hu e-mail címre.

A jubileumi oklevél igénylése ingyenes. Az oklevéllel semmilyen juttatás nem jár. A jubileumi oklevelek odaítéléséről szeptemberben születik döntés. Az ünnepségre minden évben egy alkalommal, az őszi időszakban az ELTE Rektora által meghatározott időpontban kerül sor, melynek időpontjáról az érintettek írásos értesítést kapnak. Az okleveleket  az ünnepség előtt a karnak nem áll módjában kiadni. Az ünnepségen át nem vett jubileumi oklevelek postai úton kerülnek megküldésre (az adatlapon megadott címre).

Bővebb információ az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Dékáni Hivatalában kérhető (telefon: +36 1 461-4500/3874, e-mail: dekani.hivatal@ppk.elte.hu).

2019.10.29.