EEG és Alváslabor

2022.03.17.
EEG és Alváslabor
Az ELTE PPK EEG és Alváslaborjában a 2012-ben megalakult, Németh Dezső emlékezetkutató által vezetett Emlékezet, Nyelv és Idegtudomány kutatócsoport (https://nemethlab.com/) és a 2017-ben megalakult, Simor Péter alváskutató által vezetett Alvás, Álom és Kogníció kutatócsoport (https://budapestsleeplab.com) végzi kutatásait.
Cím: Budapest, Damjanich u. 41-43. C épület 3. emelet

Az EEG és Alváslaborban rendelkezésre állnak EEG, HD-EEG és mobil EEG berendezések. A hagyományos és a HD (high density) EEG közti különbség, hogy a HD-EEG nagyobb téri felbontással rendelkezik, több elektródát használ, illetve gyorsabban és egyszerűbben lehet felhelyezni a fejre, így ezzel is kellemesebb a mérés a kísérletben részt vevő embereknek. Az eszköz működését ez a videó mutatja.


HD-EEG a PPK alváslaborjában

A mobil EEG azért igazán hasznos a kutatók számára, mert ezt a vizsgálati személy hazaviheti, így otthonában, természetes környezetben is tudják vizsgálni az alvását. Az EEG berendezések mellett a kutatócsoport munkatársai ECG (elektrokardiogram) és a bőr elektrodermális aktivitását mérő eszközöket is használnak kutatásaik során.

Az Alvás, Álom és Kogníció kutatócsoport műszeres kísérleteinek fő iránya az EEG-berendezésekkel felvett méréseken alapul, ezen belül két nagyobb kutatási iránnyal foglalkoznak, amelyekből már jelentek meg a méréseken alapuló tudományos eredmények is.

Az egyik fő irány a REM-fázis mélyebb feltérképezése, amelyről a Sleep c. folyóiratban jelent meg publikáció. A kutatók arra tettek kísérletet, hogy az alvás REM-fázisának jellemzőiről gyűjtsenek több információt. A REM alvásról megállapították, hogy elnevezésével szemben nem kizárólag rapid szemmozgásos alvásszakaszról van szó, hanem két további, tónusos és fázisos alszakaszra lehet felosztani. A tónusos szakaszban valójában nincs szemmozgás, ilyenkor az alvó személy jobban monitorozza környezetét, és felébreszteni is könnyebb. A fázisos szakaszra jellemző a gyors szemmozgás és az intenzív álmok. Eredményeikről a Qubiten jelet meg ismeretterjesztő cikk.

A másik kutatási terület a mobil EEG-berendezés használatára épülő kutatási kérdést, az alvás és a nappali pszichés állapotok kapcsolatát, kölcsönhatásait vizsgálja. Azáltal, hogy a vizsgálatban részt vevő személyeknek nem kell bemenniük a laboratóriumba, hanem otthoni környezetükben mérhető az alvásuk, lehetségessé válik, hogy akár több héten keresztül is monitorozzák az alvásuk jellemzőit. Ebben a kutatásban a személyek nappal telefonon töltenek ki kérdőíveket, amelyekkel nappali hangulatállapotukat, élményeiket tudják rögzíteni. Ez a kutatási irány egyrészt azt próbálja feltérképezni, hogy az alvás minősége milyen hatással lehet a nappali pszichés élményekre, illetve hogy mennyire jelzi előre az alvásminőség romlása a pszichés állapot romlását, esetleges mentális betegségek megjelenését. Illetve azt is vizsgálják, hogy egy pszichés szempontból nehezebb nap az utána következő éjszaka alvására is hatással lehet-e. A kutatás eredményeiről több publikáció is jelent meg, legutóbb 2021 februárjában, a Sleep c. folyóiratban jelent meg egy, a Covid-19 miatti otthonlét alvásra és nappali élményekre gyakorolt hatásairól szóló cikk.

Az Emlékezet, Nyelv és Idegtudomány kutatócsoport alváshoz kapcsolodó kutatási kérdése az alvásfüggő emlékezeti konszolidáció, tehát az, hogy az emléknyomok megszilárdulására és későbbi felidézésére milyen hatással van az alvás. Ezen belül is a kutatók elsősorban a készségtanulással foglalkoznak és azt vizsgálják, milyen hatással van rá a délutáni vagy az egészestés alvás. Egyik kutatásukban - amelynek eredményeit a Frontiers in Psychology c. lapban publikálták -  arra keresték a választ, hogy a délutáni alvás milyen kapcsolatban áll a készségtanulással neurotipikus felnőttek esetében. Ezek mellett a kutatócsoport azt is vizsgálja, hogy a légzésfüggő alvászavar (sleep-disordered breating), úgy mint a horkolás vagy az obstruktív alvási apnoe milyen hatással van a készségtanulásra. Megállapításaikat több tanulmányban is közzétették.

Kapcsolódó cikkeink

Együttműködés

Az Alvás, Álom és Kogníció kutatócsoport az ELTE PPK EEG és Alváslaborja mellett a BME Kognitív Idegtudományi Tanszékén található alváslaboratóriumát is használja.