Jelentkezés szakos és tanári záróvizsgára - 2021/2022. tanév őszi félév

2021.10.01.
Jelentkezés szakos és tanári záróvizsgára - 2021/2022. tanév őszi félév

Kedves Hallgatónk!

Tájékoztatjuk arról, hogy a szakos és tanári záróvizsgára csak a Neptun rendszerben lehet jelentkezni. A záróvizsgára csak azoknak a hallgatóknak kell jelentkezniük, akik tanulmányaikat a 2021/2022. tanév őszi félévében kívánják befejezni.
 

A jelentkezés határideje az őszi félévben:

  • szakos záróvizsgára (beleértve a szakirányú továbbképzéseket is): 2021. október 20. 23.59 óra,
  • tanári mesterszakos záróvizsgára: 2021. október 15. 23.59 óra (csak a 2016 előtt megkezdett, Ftv. szerinti tanári mesterképzésben).

A záróvizsgára való jelentkezés módja

A vizsgára a Neptunban, a bejelentkezés után elérhető hallgatói webes felületen, egy kérvény formájában elérhető jelentkezési lap leadásával lehet jelentkezni. A jelentkezést, vagyis a kérvényt az Ügyintézés > Kérvények menüpontban lehet leadni a Kitöltendő kérvények fülön. A jelentkezési lap a nevére kattintva nyitható meg. A formanyomtatványon a személyes adatait a rendszer a benne tároltakkal tölti fel, Önnek csak a vizsgára vonatkozó adatokat kell értelemszerűen és pontosan kitöltenie. A véglegesített jelentkezési lap a Leadott kérvények fülön tekinthető meg időkorlát nélkül, az ott elérhető pdf nyomtatható, saját részre elmenthető. A leadott kérvények státusza szintén itt tekinthető meg. Leadás után automatikusan az „Ügyintézés alatt” státusz jelenik meg, a leadási határidő lejárta után a jelentkezés befogadásával ez „Elfogadva” státuszra fog változni.

FIGYELEM!
• A PPK alapkaros tanári mesterszakos hallgatók kétféle kérvényt látnak a felületen, kérjük, hogy ők a számukra külön kialakított "PPK TMA záróvizsga jelentkezés" nevűt válasszák!
• A jelentkezési lap a Neptunban csak az érvényességi időszakon belül adható le, az érvényességi idő vége után a kérvény kitöltése nem lesz többé elérhető. A határidő után csak külön – papíron benyújtott – kérvénnyel, a Tanulmányi Bizottság engedélyével külön szolgáltatási díj (3500 Ft) befizetése mellett lehet jelentkezni záróvizsgára.
• A jelentkezési lap kitöltését nem lehet felfüggeszteni, tehát a megnyitás után két opció választható: (1) a kitöltés után az alján található „Kérvény leadása” gomb segítségével véglegesíthető, illetve (2) ha a kérvényt mégsem szeretné leadni, a „Vissza” gombbal a felvitt adatokat törölheti.
• A leadott kérvény a későbbiekben a felületen nem módosítható!
• A leadott jelentkezési lap státuszának "Elfogadva" megjelölése mindössze a jelentkezési lap beérkeztének visszaigazolásául szolgál.


A záróvizsgára való bocsátás feltételei

A Hallgatói követelményrendszer 81. §. (7) bekezdése alapján a záróvizsgán az a hallgató vehet részt, aki
a) a végbizonyítványt (abszolutórium) megszerezte,
b) költségtérítéssel/önköltséggel, kártérítéssel, egyéb díjakkal és térítésekkel nem tartozik, az Egyetem leltári tárgyait leadta,
c) szakdolgozatát határidőre benyújtotta.

 

PPK Tanulmányi Hivatal